Sobota 4 luty
Andrzeja, Weroniki, Gilberta
RADOM aktualna pogoda

Uchwalono budżet powiatu radomskiego na 2023 rok

dm, powiatradomski.pl 2022-12-31 11:45:00

Na ostatniej tegorocznej sesji Rady Powiatu Radomskiego, uchwalono budżet na 2023 rok.

Głównym punktem porządku 50. sesji Rady Powiatu Radomskiego, w której wzięło udział 26 z 27 radnych, było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu na 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Rogulska poinformowała, że zarówno komisje Rady Powiatu, jak też Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także projekt uchwały budżetowej powiatu wraz z możliwościami sfinansowania deficytu na 2023 rok.

Podczas dwóch głosowań, radni byli niemal jednomyślni. W pierwszym z nich, za podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej było 24 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu (Mirosław Ślifirczyk i Marian Wikło).

Długa dyskusja o budżecie

Zanim przystąpiono do głosowania nad budżetem, radny Marek Jarosz poprosił wicestarostę o wyjaśnienie kwestii zaciągnięcia przez szpital w Iłży 1 miliona złotych kredytu, a także zwrócenie uwagi na bardzo długie procedury w spółce Wody Polskie, związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych w ramach budowy dróg.

– Ten kredyt to nic innego, jak limit debetowy na rachunku szpitala, który może, ale nie musi być wykorzystany. Umożliwiło to wypłatę wynagrodzeń wraz z podwyżkami, jak również tak zwanego „zembalowego” dla pielęgniarek. Aby szpital miał środki na bieżącą działalność, musiał taki debet otworzyć, ale jest to korzystne, gdyż jego obsługa jest niższa niż odsetki od kredytu komercyjnego. Stąd też taka decyzja Zarządu Powiatu – wyjaśnił wicestarosta Krzysztof Kozera.

Radny Marek Janeczek zauważył, że prawie 56 milionów na inwestycje, zapisane w budżecie to krajowa czołówka w wydatkach majątkowych samorządów powiatowych. – Dziękuję serdecznie panu staroście, Zarządowi oraz pani skarbnik za tak przygotowany, bardzo dobry budżet – dodał radny z Pionek.

– Poprę ten budżet, choć na przyszły rok w mojej gminie jest tylko projekt kolejnych inwestycji, ale biorąc pod uwagę współpracę samorządu gminnego z powiatowym, gdzie gmina zapewnia 35 procent wkładu powiatu, warto robić tak dalej. Dziękuję za tę współpracę panu staroście i radnym – mówił radny Marian Wikło. – Bardzo zabiegam o wykonanie inwestycji przy drodze powiatowej, łączącej gminę Jastrzębia z ulicą Energetyków w Radomiu.

Wicestarosta Krzysztof Kozera zauważył, że Powiat Radomski jest na 24 miejscu w kraju pod względem ludności oraz 33. Miejscu pod względem powierzchni.

– Tymczasem powiat kielecki zajmuje 6 miejsce w kraju pod względem ludności, a jego uchwalony niedawno budżet jest o 10 milionów mniejszy od naszego. To pokazuje jak wielką prace wykonujemy jako radni, Zarząd, pracownicy starostwa i jednostek. Mamy to szczęście, że udaje nam się wykonywać bardzo wiele zadań, o wiele więcej niż inne porównywalne samorządy – powiedział wicestarosta.

– Chciałbym odnieść się do zawartości tego budżetu, opracowanego przez Zarząd Powiatu. Musimy jednak powiedzieć o takich rzeczach, które były tradycją tego powiatu, ponieważ nasz budżet był zawsze doskonale przygotowany pod względem rachunkowym. Jednak zadaniem Zarządu jest takie podzielenie środków, aby wszyscy byli zadowoleni, aby nie było gmin wyróżnianych na plus i na minus. Ja takie gminy dostrzegam i jest już tradycją, że niektóre gminy są lepiej traktowane przez Zarząd – mówił radny Mirosław Ślifirczyk. – Miasto Pionki już od kilku lat jest faworyzowane, to jest około 30 milionów złotych, a na wszystkie drogi w powiecie przeznaczono 19 milionów. Zawsze mówiłem o tym, że budowa szpitala w Pionkach kosztuje nas za dużo. Środki z Polskiego Ładu otrzymują wszystkie samorządy, ale dla Pionek idzie teraz 5 milionów na szkołę, blisko 10 milionów na szpital, a do tego kolejne 3 miliony na szkołę w Chwałowicach. To wszystko dzieje się kosztem pozostałych gmin. Jeśli budżet byłby podzielony sprawiedliwie, to faktycznie gminom przypadałyby większe pieniądze. Czy budżet z deficytem 29 milionów jest faktycznie dobry? Myślę, że nie do końca. W tym roku zrealizujemy tylko cztery duże inwestycje drogowe, pozostałe to tylko dokumentacje, nie tego chyba oczekują mieszkańcy – dodał przewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Powiatu.

– Jestem radną od dwóch kadencji, te osiem lat minęło bardzo szybko, ale muszę przede wszystkim podziękować radnym, którzy zagłosowali za przebudową szpitala w Pionkach. Przenosi mnie to do roku 2017, kiedy mój przedmówca proponował, aby połączyć oba powiatowe szpitale, czyli de facto zlikwidować szpital w Pionkach. Panie Mirosławie, szpital w Pionkach nie jest dla mieszkańców gminy i miasta Pionki, to nasz szpital powiatowy dla wszystkich mieszkańców powiatu. Modernizacja dróg jest oczywiście ważna, dlatego Zarząd pozyskuje naprawdę duże środki zewnętrzne na ten cel. W szkołach średnich w Pionkach czy w innych miejscowościach, gdzie funkcjonują szkoły powiatowe, jest mało uczniów, co wynika z demografii. Gdyby nie cztery lata ciężkiej pracy Zarządu i radnych oraz współpracy z przedstawicielami polskiego rządu, trzeba byłoby te szkoły zamykać. Uważam, że tak dobrze w powiecie jeszcze nie było. Powiat to nie trzynaście gmin, tylko jeden organizm – powiedziała radna Marzena Murawska z Pionek.

Zdaniem starosty Waldemara Trelki, jest to kolejny budżet prorozwojowy, gdzie niemal co trzecia złotówka jest przeznaczona na inwestycje.

– W dzieleniu biedy i administrowaniu nią pan były starosta chyba się wyspecjalizował, ale czasy się zmieniły. My skupiamy się na pozyskiwaniu środków oraz ich sprawiedliwym, co nie znaczy równym, inwestowaniu. Za każdym razem w ciągu ostatnich czterech lat, nasze budżety na wejściu były niższe, a na zamknięciu o wiele większe. Pan mówi o 29 milionach deficytu, a ja mówię o 19 milionach złotych nadwyżki budżetowej, a więc wciąż wykorzystujemy środki pozyskane, które trzymamy w rezerwie. Rzeczywiście, jak co roku planujemy kredyt, tym razem 10 milionów złotych, ale jak dotąd wzięliśmy tylko 5 milionów w 2019 roku, ponieważ projekt budżetu pozostawiony nam przez pana Mirosława nie spinał się i był jakąś radosną twórczością. Na koniec przyszłego roku stan zadłużenia powiatu będzie wynosił zero złotych, a przypomnę, że mieliśmy prawie 19 milionów złotych kredytu po poprzednikach – wyliczał starosta. – Powiem o jednym swoim osobistym sukcesie: za każdym razem i do każdej inwestycji burmistrzowie i wójtowie deklarują swój wkład finansowy. To jest ponad 20 milionów złotych tylko w tej kadencji, to jest coś, czego nigdy nie było w historii powiatu. Wcześniej nie chcieli się dokładać, bo nie mieli do czego, bo nie było takich inwestycji. Padł tutaj zarzut o drogi, a ja przypomnę, że za czasów pana byłego starosty były inwestycje po 200-300 metrów w niektórych gminach i 38 milionów złotych tylko w jego gminie Zakrzew, z czego ani złotówki nie pozyskano od gminy, która była beneficjentem tego projektu, nie wysłano nawet pisma do wójta z prośbą o włączenie się w inwestycję. Rzeczywiście, mamy 19 milionów złotych na drogi na wejście, ale w ubiegłym roku na wejściu było 17 milionów, a zakończyliśmy rok kwotą 41 milionów złotych na drogi, których jakoby się w naszym powiecie nie robi. – Pan radny powiedział, że w jednej kadencji wszystkiego nie da się zrobić, przyznaję, że aż tak dobrzy nie jesteśmy, staliśmy się trochę zakładnikiem własnego sukcesu, staliśmy się monotematyczni: sala gimnastyczna przy liceum, szkoła specjalna w Pionkach, piękna szkoła specjalna w Chwałowicach, dwa duże szpitale, Powiatowy Instytut Kultury, który broni się swoją wszechstronną działalnością, teraz nowe Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, można by długo jeszcze wymieniać… Wszyscy państwo możecie być dumni, bo jest to nasza wspólna praca i nasze wspólne sukcesy. Skuteczność i wiarygodność jest jak sądzę po naszej stronie – podkreślił starosta Waldemar Trelka, który podziękował wszystkim radnym za miniony rok oraz wspólne podejmowanie decyzji, które przyczyniają się do rozwoju powiatu.

– Jestem samorządowcem od 1994 roku, dlatego dostrzegam różnicę jak wyglądał powiat w 1999 roku, jak wyglądał w 2006, 2018 i jak wygląda teraz, w 2022 roku. Społeczeństwo nam zaufało, wybrało nas, a my wybraliśmy spośród radnych starostę i Zarząd. Zachęcam państwa, abyśmy wszyscy przyjęli ten budżet, który jest może teraz nieco skromny, ale wierzę, że pod koniec 2023 roku będzie on o wiele bardziej zasobny w pozyskane środki. Proszę o poparcie tego budżetu, który służy rozwojowi powiatu oraz wszystkim jego mieszkańcom – podsumował przewodniczący Krzysztof Murawski.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały budżetowej na 2023 rok zagłosowało 24 radnych, przeciwko był tylko radny Mirosław Ślifirczyk.

Budżet powiatu na 2023 rok

Dochody Powiatu Radomskiego w 2023 roku zostały ustalone w kwocie 185 milionów 637 tysięcy 046,32 złotych, z tego: bieżące w kwocie 169.107.019,32 złotych, majątkowe w kwocie 16.530.027 złotych. Wydatki powiatu wyliczono na 215 milionów 285 tysięcy 145,14 złotych, z tego:  bieżące w kwocie 159.307.375,14 złotych oraz majątkowe w kwocie 55.977.770 złotych. Dotacje i zarazem wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynoszą z kolei ponad 4,3 miliona złotych.

Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu ustalono w wysokości 29 milionów 648 tysięcy 098,82 złotych, Ma on zostać sfinansowany przychodami, pochodzącymi z planowanego kredytu bankowego w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 19.289.817,81 złotych oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu i dotacji w kwocie 358.281,01 złotych. Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych wynoszą 3 miliony 250 tysięcy złotych.

Inwestycje w szpitalach powiatowych

Pierwszym obszarem inwestycyjnym jest powiatowa służba zdrowia, gdzie w 2023 roku ma zakończyć się przebudowa nowego szpitala powiatowego w Pionkach. Na prace budowlane oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej do drugiego pawilonu szpitalnego, tzw. zachowawczego, a także wykonanie przyłącza gazowego i budowę niezależnej kotłowni szpitalnej, zasilanej gazem ziemnym zapisano w budżecie ponad 18 milionów złotych, z czego ponad 9 milionów pochodzi z rządowej dotacji. W ramach tej kwoty w nadchodzącym roku ma zostać również zakończona rewitalizacja i modernizacja najstarszych obiektów szpitala, w tym budynku dawnej chirurgii.

Kolejne 6,6 miliona przeznaczono dla szpitala powiatowego w Iłży. Zaplanowano tam przebudowę pomieszczeń w budynku szpitalnym A nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla potrzeb działu technicznego, a także przebudowę pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii na pierwszym piętrze budynku B wraz z dobudową szybu windowego, a także modernizację kotłowni szpitalnej. Jak co roku samorząd powiatowy planuje przeznaczyć kwotę 100 tysięcy złotych na budowę hospicjum stacjonarnego  w ramach projektu „Gościniec Królowej Apostołów”.

Nowe drogi w wielu gminach

Władze Powiatu Radomskiego zamierzają jak co roku przebudować, wyremontować lub zaprojektować inwestycje na kolejnych odcinkach dróg powiatowych. Łącznie w budżecie na 2023 rok na ten cel zapisano blisko 19 milionów złotych (w tym wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowych). Inwestycje mają być prowadzone w następujących samorządach: miasto Pionki (droga powiatowa Jedlnia-Sokoły-Pionki – ulica Radomska), gmina Skaryszew (Kiedrzyn-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 oraz Parznice-Skaryszew), gmina Iłża (Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska, Seredzice-Iłża), gmina Wierzbica (Wierzbica-Zbijów), gmina Wolanów (Mniszek-Omięcin-Szydłowiec, Wolanów-Kończyce) oraz gmina Kowala (Radom-Augustów-Kowala-Parznice, Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała). W planach budżetowych na 2023 rok są również przebudowy odcinków dróg powiatowych, łączących kilka gmin i są to: gminy Kowala, Skaryszew, Wierzbica (droga powiatowa Radom-Gębarzów-Polany), gminy Przytyk i Jedlińsk (Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk), gminy Wolanów i Zakrzew (Jaszowice-Wacławów-Sławno oraz Radom-Dąbrówka Podłężna), gminy Jastrzębia i Pionki (Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia), a także gminy Kowala, Wolanów i Zakrzew (Zakrzew-Wolanów-Augustów).

Więcej na powiatową edukację

Trzecim obszarem inwestycyjnym jest powiatowa oświata. Najważniejszym zadaniem jest kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także budowa amfiteatru, miniobserwatorium astronomicznego oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach. Dodatkowo powiat zamierza kupić nowy autobus do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach oraz busa do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W sumie w budżecie na nadchodzący rok zapisano na te inwestycje ponad 13,6 miliona złotych, z czego 7,2 miliona pochodzi z dotacji rządowej.

Oprócz tego ma być prowadzona dalsza modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24 (przebudowa łazienek i pomieszczeń, a także dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych). W planach jest również modernizacja elewacji głównego budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów.

Podczas grudniowej sesji radni podjęli również uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu oraz jej Komisji Rewizyjnej, a także zmian w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pn. ,,Bezpieczny Powiat Radomski” na lata 2022-2024. Uchwalili również rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

Komentarze naszych czytelników

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-30 15:29:50

  A co na to Donek REKLAMÓWKA vel Donek TRZĘSIDU.A ze SMOLEŃSKA.Którego POLACY OCHRANIAJĄ,a to już są kpiny.

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-30 15:30:04

  A co na to Donek REKLAMÓWKA vel Donek TRZĘSIDU.A ze SMOLEŃSKA.Którego POLACY OCHRANIAJĄ,a to już są kpiny

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-30 15:30:14

  A co na to Donek  REKLAMÓWKA vel Donek TRZĘSIDU.A ze SMOLEŃSKA.Którego POLACY OCHRANIAJĄ,a to już są kpiny

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-30 15:30:20

  A co na to Donek  REKLAMÓWKA  vel Donek TRZĘSIDU.A ze SMOLEŃSKA.Którego POLACY OCHRANIAJĄ,a to już są kpiny

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-30 15:30:25

  A co na to Donek  REKLAMÓWKA  vel  Donek TRZĘSIDU.A ze SMOLEŃSKA.Którego POLACY OCHRANIAJĄ,a to już są kpiny

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-30 15:30:29

  A co na to Donek  REKLAMÓWKA  vel  Donek TRZĘSIDU.A  ze SMOLEŃSKA.Którego POLACY OCHRANIAJĄ,a to już są kpiny

 • Pomyłka i Skutki =PiS.

  2022-12-30 17:02:25

  RADOM to PiS - to Wojciech śCiPoR - członek rady społecznej miejskiego szpitala, jego komentarze pokazują kim jest i kogo reprezentuje.

 • Życzenia dla PiS!!

  2022-12-30 17:15:03

  Niech Wam gwiazdki  ***** *** nigdy nie zagasną!

 • 500

  2022-12-30 17:40:12

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 1000

  2022-12-30 17:40:22

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 1500

  2022-12-30 17:40:37

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 2500

  2022-12-30 17:40:45

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 12500

  2022-12-30 17:40:54

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000

  2022-12-30 17:41:00

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 1250000

  2022-12-30 17:41:07

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 12500000

  2022-12-30 17:41:13

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000

  2022-12-30 17:41:19

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000o

  2022-12-30 17:41:24

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000oo

  2022-12-30 17:41:36

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000oooo

  2022-12-30 17:41:41

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000ooooooo

  2022-12-30 17:41:49

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000oooooooo

  2022-12-30 17:42:07

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000ooooooooo

  2022-12-30 17:42:11

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000oooooooooo

  2022-12-30 17:42:15

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000ooooooooooooo

  2022-12-30 17:42:21

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • 125000000ooooooooooooo z dotacji

  2022-12-30 17:42:35

  UCHWALIŁA POWIATOWA RADA NOWE ZWIĄZKI POZAKŁADAĆ. BUDUJEMY POMOSTY DLA PANA STAROSTY. ILE KTO Z WŁASNYCH CIĘŻKO UKRADZIONYCH PIENIĘDZY DA DAROWIZNĘ DLA PISU NA WYBORY

 • ********

  2022-12-31 18:01:28

  ŁUBU DUBU, ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE JAREK PREZES KLUBU . NIECH MU GWIAZDKA POMYSLNOŚCI NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIEGDY NIE ZAGAŚNIE. A KTO ZDROWIA JARKA NIE WYPIJE TEGO TRZASKOWSKI I TUSK TRZAŚNIE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE  SUSKI PREZES KLUBU A KTO ZDROWIA NIE PRZEPIJE NIE DA W SZYJĘ TO CARYCA NIE PRZEŻYJE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE SKURKIEWICZ PREZES KŁUBU ON TEŻ NIE PRZEŻYJE BO GO PIORUN ZE SKARZYSKA TRZASNIE. STO LAT I JESZCZE JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ DLA  PISU PRACY W KAMIENIOŁOMACH

 • ******** ********

  2022-12-31 18:01:43

  ŁUBU DUBU, ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE JAREK PREZES KLUBU . NIECH MU GWIAZDKA POMYSLNOŚCI NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIEGDY NIE ZAGAŚNIE. A KTO ZDROWIA JARKA NIE WYPIJE TEGO TRZASKOWSKI I TUSK TRZAŚNIE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE  SUSKI PREZES KLUBU A KTO ZDROWIA NIE PRZEPIJE NIE DA W SZYJĘ TO CARYCA NIE PRZEŻYJE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE SKURKIEWICZ PREZES KŁUBU ON TEŻ NIE PRZEŻYJE BO GO PIORUN ZE SKARZYSKA TRZASNIE. STO LAT I JESZCZE JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ DLA  PISU PRACY W KAMIENIOŁOMACH

 • ******** ******** *********

  2022-12-31 18:01:55

  ŁUBU DUBU, ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE JAREK PREZES KLUBU . NIECH MU GWIAZDKA POMYSLNOŚCI NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIEGDY NIE ZAGAŚNIE. A KTO ZDROWIA JARKA NIE WYPIJE TEGO TRZASKOWSKI I TUSK TRZAŚNIE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE  SUSKI PREZES KLUBU A KTO ZDROWIA NIE PRZEPIJE NIE DA W SZYJĘ TO CARYCA NIE PRZEŻYJE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE SKURKIEWICZ PREZES KŁUBU ON TEŻ NIE PRZEŻYJE BO GO PIORUN ZE SKARZYSKA TRZASNIE. STO LAT I JESZCZE JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ DLA  PISU PRACY W KAMIENIOŁOMACH

 • ******** ******** ********* ********

  2022-12-31 18:02:09

  ŁUBU DUBU, ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE JAREK PREZES KLUBU . NIECH MU GWIAZDKA POMYSLNOŚCI NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIEGDY NIE ZAGAŚNIE. A KTO ZDROWIA JARKA NIE WYPIJE TEGO TRZASKOWSKI I TUSK TRZAŚNIE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE  SUSKI PREZES KLUBU A KTO ZDROWIA NIE PRZEPIJE NIE DA W SZYJĘ TO CARYCA NIE PRZEŻYJE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE SKURKIEWICZ PREZES KŁUBU ON TEŻ NIE PRZEŻYJE BO GO PIORUN ZE SKARZYSKA TRZASNIE. STO LAT I JESZCZE JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ DLA  PISU PRACY W KAMIENIOŁOMACH

 • ******** ******** ********* ******** *********

  2022-12-31 18:02:22

  ŁUBU DUBU, ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE JAREK PREZES KLUBU . NIECH MU GWIAZDKA POMYSLNOŚCI NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIGDY NIE ZAGAŚNIE NIEGDY NIE ZAGAŚNIE. A KTO ZDROWIA JARKA NIE WYPIJE TEGO TRZASKOWSKI I TUSK TRZAŚNIE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE  SUSKI PREZES KLUBU A KTO ZDROWIA NIE PRZEPIJE NIE DA W SZYJĘ TO CARYCA NIE PRZEŻYJE. ŁUBU DUBU ŁUBU DUBU NIECH NAM ŻYJE SKURKIEWICZ PREZES KŁUBU ON TEŻ NIE PRZEŻYJE BO GO PIORUN ZE SKARZYSKA TRZASNIE. STO LAT I JESZCZE JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ DLA  PISU PRACY W KAMIENIOŁOMACH

 • POCHWALONY

  2022-12-31 18:06:03

  UCHWALONY. W RADIO RECORD TRANS MISJA NA ŻYWO  CUD W ZAKOPANEM. WYSTĘPUJĄ NORBI Z ZEPSUŁEM DISCO  MAM TALENT, MNÓSTWO Z ZAKOPCA ZDJĘĆ. 

 • POCHWALONY NA WIEKI

  2022-12-31 18:06:24

  UCHWALONY. W RADIO RECORD TRANS MISJA NA ŻYWO  CUD W ZAKOPANEM. WYSTĘPUJĄ NORBI Z ZEPSUŁEM DISCO  MAM TALENT, MNÓSTWO Z ZAKOPCA ZDJĘĆ. 

 • POCHWALONY NA WIEKI WIEKÓW

  2022-12-31 18:06:33

  UCHWALONY. W RADIO RECORD TRANS MISJA NA ŻYWO  CUD W ZAKOPANEM. WYSTĘPUJĄ NORBI Z ZEPSUŁEM DISCO  MAM TALENT, MNÓSTWO Z ZAKOPCA ZDJĘĆ. 

 • POCHWALONY NA WIEKI WIEKÓW AMEN

  2022-12-31 18:06:40

  UCHWALONY. W RADIO RECORD TRANS MISJA NA ŻYWO  CUD W ZAKOPANEM. WYSTĘPUJĄ NORBI Z ZEPSUŁEM DISCO  MAM TALENT, MNÓSTWO Z ZAKOPCA ZDJĘĆ. 

 • Sie ma

  2022-12-31 18:09:42

  Powiem nie bez Kozery. Tłustym Kotom też nic się nie dopina. 

 • Sie ma Pisowska ściema

  2022-12-31 18:09:56

  Powiem nie bez Kozery. Tłustym Kotom też nic się nie dopina. 

 • PiS owska hołota

  2022-12-31 19:48:02

  Kuźwa jeszcze robią łaskę że pracują i coś tam budują. Są od tego jak dupa do srania. Sami swoi. A podejdź no tylko do mojego płota. 

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-31 21:11:43

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2023 DLA RADOMIAN.

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-31 21:11:49

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2023 DLA RADOMIAN

 • RADOM to PIS +++++

  2022-12-31 21:11:54

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2023 DLA RADOMIAN

 • Pomyłka i Skutki =PiS.

  2023-01-01 15:23:27

  PiS pakujcie mandżur, już po WAS

 • Pomyłka i Skutki =PiS!

  2023-01-01 15:23:32

  PiS pakujcie mandżur, już po WAS

 • Pomyłka i Skutki =PiS!!

  2023-01-01 15:23:36

  PiS pakujcie mandżur, już po WAS

 • Tak dla przypomnienia!

  2023-01-01 16:13:59

  Kiedyś obchodziłem jedną gwiazdkę, ale w związku z inflacją mamy ich osiem.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-01 20:02:53

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA RADOMIAN W 2023

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-01 20:03:03

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA RADOMIAN W 2023.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-01 20:03:11

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA RADOMIAN W 2023.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-01 20:03:20

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA RADOMIAN W 2023.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-01 20:03:34

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA RADOMIAN W 2023.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-01 20:03:44

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA RADOMIAN W 2023.

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych