Poniedziałek 11 grudnia
Damazego, Waldemara, Artura
RADOM aktualna pogoda

Trudne sprawy szpitala w Pionkach głównym tematem majowej sesji Rady Powiatu

dm, powiatradomski.pl 2022-06-01 10:34:00

Majową, 33. sesję Rady Powiatu Radomskiego otworzył jej przewodniczący Krzysztof Murawski, który na wstępie złożył życzenia z okazji niedawnego Dnia Samorządu Terytorialnego. Starosta Waldemar Trelka poinformował, że z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych powiat otrzymał 10,2 miliona złotych na trzeci, ostatni etap modernizacji pionkowskiego szpitala. Szpital w Pionkach był zresztą wiodącym tematem sesji, ponieważ chodziło o umorzenie części wcześniejszej pożyczki z budżetu powiatu dla tej placówki i jednocześnie przyznanie kolejnej.

W sesji wzięło udział 25 z 27 radnych, a w obradach brały udział Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach oraz Joanna Pionka, dyrektor szpitala w Iłży.

– W piątek, 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu terytorialnego, a więc dzień pracownika samorządowego, dlatego z tej okazji chciałbym wszystkim radnym i pracownikom złożyć najlepsze życzenia. Jesteście osobami, reprezentującymi mieszkańców powiatu radomskiego i myślę, że przez okres trzech lat udało nam się wspólnie wiele zrobić. Jesteśmy tu po to, by służyć mieszkańcom powiatu, przypomnę, że jest to 13 gmin, 150 tysięcy mieszkańców, a więc czwarty co do wielkości powiat w województwie mazowieckim. Dziękuję za naszą wspólną pracę na rzecz mieszkańców, za to, że każdego roku udaje nam się dojść do porozumienia, a mimo różnych poglądów politycznych  wspólnie troszczymy się o to, by nasz powiat się rozwijał, a jego mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Na ręce pana starosty składam podziękowania za pracę zarządu, dziękuję również wszystkim pracownikiem Starostwa Powiatowego i jednostek podległych. Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, Bożych łask, wszystkiego co najlepsze, i żeby ta praca, którą wykonujemy na rzecz mieszkańców dawała nam dużo satysfakcji, Służenie drugiemu człowiekowi jest dla mnie zaszczytem – mówił przewodniczący Krzysztof Murawski, który jednocześnie zaproponował, aby chwilą ciszy uczcić wszystkich zmarłych radnych i pracowników samorządowych.

Ponad 15 milionów z Polskiego Ładu

Starosta Waldemar Trelka poinformował radnych o pracy Zarządu Powiatu, ale przede wszystkim podzielił się świeżą informacją o wynikach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla samorządu powiatowego oraz samorządów miast i gmin, tworzących Powiat Radomski. Łącznie z Radomiem jest to 116 milionów złotych.

– Wszystkie samorządy z ośmiu powiatów regionu radomskiego otrzymały w sumie 675 milionów złotych i jest to kwota rekordowa, jakiej nigdy jeszcze żaden rząd nie przekazał na inwestycje lokalne – dopowiedział przewodniczący Krzysztof Murawski.

– Jako powiat radomski otrzymaliśmy 15,2 miliona złotych na dwa zadania. Pierwsze z nich to rozbudowa szpitala powiatowego w Pionkach, a konkretnie rewitalizacja najstarszych budynków. Dyrekcja szpitala może już ogłaszać przetarg na realizację tego zdania. Najważniejsze, że mamy już przyznane środki na ten cel, dzięki czemu to wielkie marzenie i wyzwanie spełnia się na naszych oczach. W tej kadencji tylko na szpital w Pionkach wydatkujemy około 90 milionów złotych. Myślę, że jest to wielka sprawa dla mieszkańców tego miasta i okolicznych gmin  – powiedział starosta Trelka. – Drugie zadanie to kompleksowa modernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, dostaliśmy 5 milionów złotych, a 900 tysięcy planujemy jako wkład własny. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować rodzicom dzieci niepełnosprawnych z tych terenów bardzo dobre warunki pobytu. Jednocześnie przy budynku liceum powstaje sala gimnastyczna, jest tam również wirtualna strzelnica, co pozwoli na konsolidację oferty edukacyjnej, zarówno dla klas licealnych, jak również technicznych – dodał.

Ruszają inwestycje drogowe

Starosta wyliczał również inwestycje drogowe, które rozpoczną się w tegorocznym sezonie budowlanym.

– W dniu 18 maja otwarto oferty na rozbudowę 5,3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki wraz z budową ścieżki rowerowej w gminie Jastrzębia. Cena zadania po przetargu to ponad 10,5 miliona złotych, którą złożyła firma Burdromost Starachowice, jest to mniej niż wartość kosztorysowa o około 200 tysięcy złotych. Zadanie jest na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z możliwością otrzymania dofinansowania w kwocie ponad 5,2 miliona złotych, a gmina Jastrzębia podjęła uchwałę o udzieleniu dofinansowania powiatowi w wysokości 546 tysięcy złotych w tym roku, a pozostała kwota zostanie rozłożona na kolejne kadencje – wyliczał starosta, dodając, że ogłoszono też przetarg na przebudowę drogi powiatowej Przytyk – Kożuchów na odcinku 2,7 km na terenie gminy Przytyk. – Zadanie otrzymało już 6,3 mln złotych dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa, jak również deklaracja pana wójta o dofinansowaniu tego zadania ze środków gminy Przytyk – dodał.  

Ogłoszono również przetargi na remonty dróg, na co w budżecie powiatu zarezerwowano niespełna 5 milionów złotych. Gruntowny remont mają przejść cztery zniszczone odcinki dróg, czyli ul. Kochanowskiego w Wierzbicy, będąca fragmentem drogi powiatowej Ruda Wielka – Wierzbica, odcinek 300 metrów drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów – Augustów na terenie gminy Kowala, odcinek 1,2 kilometra drogi Wolanów – Kończyce na terenie gminy Wolanów, a także odcinek 1,3 kilometra drogi Wierzchowiny – Lisów na terenie gminy Jedlińsk.  – Gdyby udało się zaoszczędzić jakieś kwoty w przetargach, to będziemy remontować również 1,5-kilometrowy odcinek drogi Makowiec – Rawica na terenie gminy Skaryszew. Wierzę, że będzie możliwość aplikowania do Rządowego Programu Rozwoju Dróg, ponieważ zapowiedziano już taką możliwość, więc będziemy składać wnioski, aby zrealizować remonty kolejnych dróg na wiosnę 2023 roku – tłumaczył starosta Trelka.

Starosta poinformował również, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował wniosek samorządu powiatowego na przebudowę i dostosowanie sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach. Dotacja przyznana z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej  „Mazowsze dla sportu 2022” wyniosła 270 tysięcy złotych (szacowany koszt przebudowy to ponad 446 tysięcy złotych).

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli m.in. sprawozdania jednostek administracji zespolonej, czyli ocenę stanu sanitarnego miasta Radomia i Powiatu Radomskiego za 2021 rok, przygotowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu oraz informację o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Radomskiego w roku 2021.

Dyskusja o szpitalu w Pionkach

Najważniejszym tematem sesji stały się zmiany w uchwale budżetowej, związane z kolejną pomocą powiatu dla szpitala w Pionkach.

– Proponujemy, aby umorzyć pożyczkę dla szpitala w wysokości 2,6 miliona złotych i udzielić kolejnej na kwotę 4,6 miliona złotych. Mówiłem bardzo dużo na temat szpitala w Pionkach podczas prac komisji zdrowia i komisji budżetowej. Sytuacja finansowa, jaką zastaliśmy to nie było nawet zero, ale minus 10, dlatego ten szpital wciąż wymaga naszego wsparcia w zapewnieniu mu płynności finansowej. Dodam tylko, że kontrakt z NFZ w 2018 roku wynosił 17,6 miliona, a w 2022 roku już 26,4 miliona. Możliwość ta zaistniała między innymi dlatego, że udało się wyprostować wiele spraw i skuteczniej pozyskiwać i wypracowywać kontrakty – argumentował starosta Waldemar Trelka. 

– Jakie były wyniki finansowe obydwu szpitali, czyli Iłży i Pionek w ciągu ostatnich trzech lat? – zapytał radny Mirosław Ślifirczyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jak poinformowała Joanna Czerwińska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych starostwa, szpital w Pionkach zakończył 2020 rok na plusie z kwotą 1 miliona 222 tysięcy 547 złotych, ale już rok 2021 zakończył stratą księgową w wysokości 291 tysięcy 352 złotych. Z kolei szpital w Iłży w 2020 roku wypracował zysk w wysokości 725 tysięcy złotych, a w 2021 roku już 1 milion 92 tysiące 278 złotych na plusie.

Z kolei dyrektor szpitala w Pionkach Bernarda Dudek dodała, że zaległości wymagalne szpitala za I kwartał tego roku to nieco ponad 3 miliony złotych. Tłumaczyła również mimo dobrze płatnych procedur covidowych, działalność szpitala nie zbilansowała się.

– Nie zostaliśmy szpitalem covidowym, ponieważ nie posiadamy centralnej tlenowni, wymaganej dla placówek, leczących zakażonych koronawirusem. Gdyby nie to, wynik finansowy szpitala byłby z pewnością lepszy. Okoliczne szpitale za 10 miesięcy działalności otrzymywały przychody z tego tytułu w wysokości około 4 milionów złotych. My mieliśmy tylko jeden oddział covidowy przez niespełna dwa miesiące, co dało wpływ w wysokości ponad 391 tysięcy złotych. Działania, które podejmujemy od wielu miesięcy służą naprawie sytuacji finansowej placówki, ja dosłownie walczę o każdą złotówkę, podejmuję działania na rzecz pozyskania nowych kontraktów, są nowe pomysły na rozwój szpitala, dzięki którym powinna nastąpić poprawa finansów – powiedziała dyrektor szpitala w Pionkach.

– Przez 20 lat nie było tyle zrobione dla szpitali, co my zrobiliśmy przez trzy lata. Dziś pan radny Ślifirczyk pyta o wynik finansowy, ale jest on przecież efektem waszego gospodarowania i braku dbałości o szpitale, co teraz się mści – wtrącił przewodniczący Murawski.

Długa lista trudnych spraw

– Chciałem oszczędzić państwu tych trudnych spraw, które były przeze mnie sygnalizowane podczas obrad komisji zdrowia. Nie planowałem dziś przedstawiania tych historii podczas sesji, ale teraz proszę panią dyrektor o zapoznanie państwa radnych z faktami – powiedział starosta Waldemar Trelka.

– Wypisałam aż kilkanaście punktów, które spowodowały bezpośrednio pogarszanie się sytuacji szpitala w ostatnim czasie. Po pierwsze był to kredyt w parabanku na kwotę 2,5 miliona złotych, zaciągnięty w 2015 roku, spłacony w 2020 roku pożyczką, udzieloną przez powiat. Wartość prowizji i odsetek za ten czas wyniosła ponad 500 tysięcy złotych. Drugie było porozumienie ze stacją pogotowia ratunkowego na przekazywanie co miesiąc zryczałtowanej kwoty w ramach udzielania porad lekarskich i pielęgniarskich dla mieszkańców powiatu. Całkowity koszt tej umowy dla szpitala to 588 tysięcy złotych, dlatego wypowiedziałam ją kiedy tylko zostałam dyrektorem, Mimo tego aktualnie trzeba spłacić jeszcze 392 tysiące złotych, mamy zawartą ugodę sądową, należność została rozłożona na 36 rat, a w negocjacjach zaoszczędziłam około 100 tysięcy złotych z tytułu rezygnacji z naliczania odsetek przez pogotowie. Trzecia sprawa to likwidacja oddziału ginekologiczno-położniczego. Obciążenie dla szpitala w postaci zmniejszenia ryczałtu w zakresie ginekologia – noworodki oraz odpraw dla pracowników wyniosło około 1,2 miliona złotych. Porozumienie z NFZ, dotyczące likwidacji położnictwa i noworodków, zostało podpisane w 2017 roku, ale nie miało pokrycia w rzeczywistości. Oddział był nadal sztucznie utrzymywany poprzez zatrudnienie pracowników w systemie całodobowym, a tzw. puste dyżury generowały koszt około 2,5 miliona złotych rocznie – wyliczała dyrektor Bernarda Dudek.

Wskazywała również na kolejny obciążający finanse fakt, jakim był brak pogotowia w strukturach szpitala, co funkcjonowało tak do 2011 roku.

– Przychód z tego tytułu wynosił około 2 milionów złotych rocznie, generowany był roczny zysk w wysokości około 500 tysięcy złotych, ale moi poprzednicy zrezygnowali z takiego rozwiązania – powiedziała dyrektor szpitala w Pionkach. – Dodatkowo w efekcie wydłużonych procedur sądowych, wciąż musimy spłacać koszty i odsetki od wyroków z poprzednich lat, co daje kwotę około 800 tysięcy złotych. Obecnie realizujemy wiele działań, zmierzających do poprawy wyniku finansowego, a jednocześnie realizujemy bardzo dużą inwestycję jaką jest budowa drugiego pawilonu, a niebawem rewitalizację budynku dawnej chirurgii.  Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji oraz nowym pomysłom na usługi medyczne, zaczniemy w końcu mieć przychody – zakończyła Bernarda Dudek.

– Nie można wciąż się tłumaczyć, że problemy szpitala to wina poprzedników. To już ponad trzy lata zarządzania szpitalami przez zarząd z Prawa i Sprawiedliwości, więc nie można wciąż mówić, że problemy są winą poprzedników. Moje wypowiedzi są nacechowane troską o los tego szpitala, dlatego, że olbrzymie pieniądze, które są inwestowane w ten szpital, blisko 90 milionów, są to pieniądze inwestycyjne, a nie na bieżącą działalność. Mam jeszcze pytanie do pani dyrektor: jaki wynik na koniec roku przewiduje plan finansowy szpitala? – pytał dalej radny Mirosław Ślifirczyk.

– Jesteśmy przed kwalifikacją do nowej sieci szpitali oraz przed kontraktowaniem usług medycznych, więc obecnie trudno go dokładnie oszacować. W 2022 roku, według planu, po stronie przychodowej jest ponad 26,4 miliona złotych. Jeśli chodzi o obecny ryczałt, to w miesiącu kwietniu umowy z NFZ zwiększają się o nadwykonania w kwocie 745 tysięcy złotych, co daje możliwość zwiększenia umowy na kolejny rok – odpowiedziała Bernarda Dudek.

– Drodzy koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dajcie nam szansę, pomóżcie w pozyskaniu środków lub zakupach sprzętu dla szpitala. Złożyliśmy do pana marszałka wnioski na sprzęt medyczny na kilka milionów złotych. Jak dotąd do szpitala w Pionkach, poza maseczkami, kombinezonami oraz użyczonym, a nie przekazanym, respiratorem, nie wpłynęło nic, ale ja się nie obrażam – powiedział starosta Waldemar Trelka. – Tymczasem, jak czytamy w mediach, szpitale marszałkowskie mają stratę 100 milionów złotych, a sam szpital na Józefowie minus 46 milionów, choć mówię to bez satysfakcji. Była pandemia, teraz jest wojna, trudna sytuacja gospodarcza. Ten rok jest z kolei najtrudniejszy dla szpitala w Pionkach, również dlatego, że mamy część oddziałów w nowych, ale jednocześnie utrzymujemy stare budynki, co oznacza wydatki. Pan radny powiedział, że kieruje się troską o szpital w Pionkach,  mam więc jedną prośbę: niech pan się już nie troszczy o szpitale powiatowe. Nie chcemy żyć przeszłością, ale trzeba o tym przypominać, choć uważam, że powinniśmy myśleć o przyszłości – dodał starosta.

Dyskusja o przeszłości i przyszłości

– Wypowiedź pana starosty zmierza w dobrym kierunku. Uważam, że nie można podchodzić do szpitala jak do fabryki, która musi mieć zysk za wszelką cenę. Szpital to przede wszystkim ludzie, którzy troszczą się o życie i zdrowie. Chciałbym zwrócić uwagę, że do Pionek wraca produkcja prochu, dlatego uważam, że zarówno ministerstwo, jak zakłady Mesko powinny również partycypować w utrzymaniu lub wspomaganiu szpitala. Nie finanse, nie rozliczenia, ale ludzkie podejście – zauważył radny Marian Wikło.

– Powiem państwu tylko jedno słowo: dziękuję. Mamy piękny szpital, który rośnie w oczach, mamy świetnych fachowców, pacjenci mają na czym leżeć i na czym siedzieć. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję panu staroście, pani dyrektor i wszystkim państwu radnym za ten szpital – powiedziała radna PSL Katarzyna Konopska.

– W dzisiejszej sytuacji, kiedy omawiamy zmiany w budżecie powiatu, dotyczące szpitala, proste pytanie radnego Ślifirczyka wywołało wręcz lawinę informacji, które wskazywały na ogromne zaniedbania z poprzednich lat. Natomiast istotne jest to, abyśmy szpitalowi, który przezwyciężył pierwsze trudne lata, któremu w poprzek stanęła epidemia, a koszty przecież rosły, nadal pomagali. Dziś stoimy przed momentem udzielenia nowej pożyczki, tym bardziej, że przed nowoczesnym szpitalem w Pionkach otwierają się całkiem nowe możliwości. Mamy autentyczną troskę o szpital, jego pracowników i pacjentów, ale również o finanse. Niedawno byliśmy w szpitalu w Iłży, gdzie przeprowadziliśmy modernizację chirurgii i bloku operacyjnego, więc widać kto naprawdę troszczy się o szpitale. Mam nadzieję, że zagłosujemy teraz za udzieleniem tak potrzebnego wparcia szpitalowi w Pionkach – zaapelował Zdzisław Dziubasik, członek Zarządu Powiatu.

– Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu staroście i całemu zarządowi za powierzenie funkcji dyrektora szpitala pani Bernardzie Dudek, która doskonale sprawdza się w tej roli. To pierwszy dyrektor, który ma na biurku stosy dokumentów, który troszczy się o każdą złotówkę, o racjonalną gospodarkę całego zakładu, który wie kogo zatrudniać i na jakie stanowiska. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor za wszystkie jej działania – powiedziała radna Marzena Mrurawska. – Jestem jednak zniesmaczona wypowiedzią kolegi radnego Ślifirczyka, który przez ostatnie cztery lata był starostą, ale projekty rozbudowy szpitala były tylko w szufladach, a on sam namawiał nas wtedy do głosowania za połączeniem obu szpitali – dodała.

– W mojej wypowiedzi nie było nic poza pytaniami, tylko, że państwa te pytania strasznie irytują, bo dotyczą sfery, która może być problematyczna. Wy macie jedną wizję i jedną ocenę, ale musicie pozwolić na to, by ktoś mógł mieć inne zdanie. Wynik finansowy jest wartością obiektywną, natomiast państwo ciągle mówicie o tym, że wszystko, co jest złe jest winą tych, którzy od ponad trzech nie rządzą – argumentował radny Mirosław Ślifirczyk.

– Przez te trzy lata już 90 milionów poszło na szpital w Pionkach, ale przecież to nie jest jedyna inwestycja, powiat rozwija się w tempie, jakiego nigdy wcześniej nie było – ripostował przewodniczący Murawski.

Ostatecznie za umorzeniem 2,6 miliona złotych pożyczki i przyznaniem kolejnej w wysokości 4,6 miliona złotych zagłosowało 23 radnych (obrady opuścili radni Tadeusz Osiński i Marek Jarosz), a od głosu wstrzymał się radny Mirosław Ślifirczyk.

– Z tego wszystkiego najbardziej powinni być zadowoleni mieszkańcy Pionek. Powiat kieruje do tego miasta kolejne 15 milionów złotych. Niezależnie od tego miasto Pionki otrzymuje prawie 11 milionów, a gmina Pionki ponad 5,7 miliona, to jest razem ponad 30 milionów. Takie pieniądze jeszcze nigdy do Pionek nie wpłynęły. Dziękujemy za to zarówno rządowi, jak i panu staroście i mam nadzieję, że docenią to również mieszkańcy – podsumował radny Zbigniew Dziubasik.

– Dodam tylko, że do samorządów z całego województwa mazowieckiego trafiły 3 miliardy złotych z funduszu Polski Ład. Nie ma samorządu, który nie dostał wsparcia. Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież są to pieniądze krajowe. Można znaleźć pieniądze na inwestycje, na gospodarkę, na 13. i 14. emeryturę, na pomoc uchodźcom, bo żaden kraj nie pomógł Ukraińcom tak, jak Polska – powiedział kończąc obrady przewodniczący Krzysztof Murawski.

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych