Sobota 4 luty
Andrzeja, Weroniki, Gilberta
RADOM aktualna pogoda

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oficjalnie otwarte

dm, powiatradomski.pl 2023-01-08 12:33:00

Na mapie Powiatu Radomskiego pojawiła się nowa jednostka organizacyjna - Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach. Jest to ośrodek wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Uroczystego otwarcia dokonała m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach – PCOM mieści się w nowym budynku, który został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, które będą z niej korzystały.

Do dyspozycji uczestników i personelu oddano budynek o powierzchni 727 metrów kwadratowych, w którym znajdują się  32 pomieszczenia w części dziennej, m.in. pracownie i sale terapeutyczne, sala ćwiczeń, pokój dzienny z jadalnią, podręczna kuchnia, sanitariaty, gabinety pracowników. W części mieszkalnej znajduje się 8 jednoosobowych pokoi, każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Trzy lata temu, zanim Zarząd Powiatu podjął decyzję o budowie PCOM-u, przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców powiatu. Wyniki tej ankiety jasno pokazały, że jest ogromna potrzeba utworzenia takiej placówki, ponieważ ponad 250 osób jest zainteresowanych korzystaniem z jej usług – mówił starosta radomski Waldemar Trelka.  PCOMjest ośrodkiem wsparcia z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 15 osób korzysta ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, a 8 osób całodobowo zamieszkuje placówkę przez 7 dni w tygodniu przez kilka tygodni. Rocznie z takiego wsparcia może skorzystać około 100 osób  – dodał starosta radomski.

Nowo utworzona placówka zapewnia swoim podopiecznym warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rozwijania sprawności intelektualnej i ruchowej.

– Tworzenie takich Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych, które w ramach Funduszu Solidarnościowego powstają na terenie Polski jest bardzo ważne. Bardzo nas cieszy, że na Mazowszu  tutaj w powiecie radomskim powstało takie centrum, które dzisiaj mieliśmy zaszczyt otworzyć, to jest przede wszystkim wychodzenie naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Na terenie całego Mazowsza takich placówek powstanie 21. W ramach Funduszu Solidarnościowego poza tymi centrami, realizowany jest program Asystent Osoby Niepełnosprawnej czy Opieka Wytchnieniowa – mówiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Zakres usług prowadzonych w Centrum jest różnorodny i dostosowany do potrzeb uczestników.

– Celem wsparcia kierowanego do uczestników Centrum będzie głównie podniesienie ich kompetencji społecznych oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Istotnym elementem wsparcia będzie również wykształcenie w uczestnikach umiejętności pozwalających im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz dbania o swój stan zdrowia, higienę, a także ogólną sprawność – dodał kierownik placówki Sylwester Gałek.

W uroczystym otwarciu nowej placówki uczestniczyli także posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Agnieszka Górska oraz europoseł Zbigniew Kuźmiuk i wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

Samorząd powiatowy reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Krzysztof Murawski wraz z wiceprzewodniczącym Zdzisławem Mroczkowskim i radnymi powiatu: Małgorzatą Klocek i Markiem Jaroszem. Samorząd Iłży reprezentowała z kolei przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Okruta. W uroczystości wzięli też udział ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej i Tadeusz Misiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule.

Nie zabrakło też obecnej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jolanty Borek oraz jej poprzedniczki Haliny Janiszek – Stajniak, która od początku czuwała nad realizacją inwestycji. Wnętrza obiektu poświęcił ks. Paweł Bukała, proboszcz parafii w Krzyżanowicach.

Na program zajęć, prowadzonych przez placówkę złożą się m.in. treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; treningi umiejętności spędzania wolnego czasu; zajęcia dające mieszkańcom PCOM możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, które mogliby wykorzystać w codziennym życiu, ale także poradnictwo psychologiczne, czy zajęcia i zabiegi poprawiające ogólną sprawność, w szczególności fizyczno-ruchową i manualną, w  parciu o bazę rehabilitacyjną placówki.

Placówka zapewnia uczestnikom bezpłatne wyżywienie, a osobom przebywającym w systemie  dziennym, także bezpłatny codzienny transport z miejsca zamieszkania do Centrum oraz z Centrum do miejsca zamieszkania.

Utworzenie i funkcjonowanie tej Jednostki w okresie pierwszych 5 lat działalności jest współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 4 400 000,00 zł, w tym: 3 000 000,00 zł środki otrzymane przez Powiat z Funduszu Solidarnościowego i 1 400 000,00 zł wkład własny Powiatu Radomskiego.

Roczne koszty funkcjonowania placówki będą w około 51% pokrywane ze środków Funduszu Solidarnościowego, a w 49% ze środków Powiatu Radomskiego. Na chwilę obecną, Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów pobytu w placówce.

Kto może zostać podopiecznym Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach?

 1. Osoby w wieku powyżej 18 roku życia,
 2. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. osoby o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi,
 4. osoby niesamodzielne, wymagające szczególnej, całodobowej opieki.

Komentarze naszych czytelników

 • oo Tadeusz

  2023-01-08 13:20:16

  Zostaną przyjęci jak cały majątek na PiS i kościół przepiszą. Rentę i emeryturę i też zabiorą. 

 • oo Tadeusz z Radomia

  2023-01-08 13:20:30

  Zostaną przyjęci jak cały majątek na PiS i kościół przepiszą. Rentę i emeryturę i też zabiorą. 

 • Ciekawski!

  2023-01-08 14:39:54

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją?

 • Ciekawski!

  2023-01-08 14:40:41

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!

 • Ciekawski!!

  2023-01-08 14:40:47

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!

 • Ciekawski!!!

  2023-01-08 14:40:50

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!

 • Ciekawski!!!!

  2023-01-08 14:40:56

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!

 • Ciekawski!!!!!

  2023-01-08 14:40:59

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!

 • Ciekawski!!!!!!

  2023-01-08 14:41:03

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!

 • Ciekawski!!!!!!!

  2023-01-08 14:41:11

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!??

 • Ciekawski!!!!!!!!

  2023-01-08 14:41:15

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!??

 • Ciekawski!!!!!!!!!

  2023-01-08 14:41:17

  Mam trzy pytania do posła Suskiego:

  Czy już wie jak ma na nazwisko Caryca Katarzyna Wielka ? Czy już wie czy to prąd w rzecze zabił ryby w Odrze ? Czy już wie z kim graniczymy po południu jeśli od południa graniczymy ze Słowacją? Byłbym zobowiązany za odpowiedź Panie MINISTRZE!!!??

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-08 14:50:27

  Dlaczego nie piszecie o akcie dewastacji w kościele na Prędocinku.P.S.POmuleniec POwyżej już wstał.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-08 14:50:41

  Dlaczego nie piszecie o akcie dewastacji w kościele na Prędocinku.P.S.POmuleniec POwyżej już wstał

 • RADOM to PIS +++++

  2023-01-08 14:50:56

  Dlaczego nie piszecie o akcie dewastacji w kościele na Prędocinku.P.S.POmyleniec POwyżej już wstał

 • tak było kiedyś... a teraz???

  2023-01-08 16:23:03

  Obraz życia Polaka za PO i za PiS

  Chleb zwykły  PO 1,79 zł             PiS  5,40 zł

  Mleko PO 1,99 zł                          PiS  4,20 zł

  Masło PO 3,90 zł                          PiS  9,90 zł

  Olej napędowy PO 4,08 zł          PiS  8,49 zł

  Węgiel 1 tona PO 400 zł             PiS 4000 zł

 • cenzor

  2023-01-08 17:40:53

  Uprasza się społeczne Qwy Qnia i jego samego o POwściągliwy język miłości i prady.

 • cenzor

  2023-01-08 17:41:09

  Uprasza się społeczne Qwy Qnia i jego samego o POwściągliwy język miłości i prawdy.

 • Do Cenzora

  2023-01-08 20:06:41

  Prawda w oczy kole - czy jakoś tak to brzmi. Żeby było jasne jestem apolityczny ale żyje w naszym pięknym kraju i chodzę na zakupy i nie mam etatu polecanego przez PIS czy PO.

 • Informator społeczny

  2023-01-08 20:12:03

  Ten RADOM to PiS to Wojciech Ści.or z PiS członek rady społecznej miejskiego szpitala, wojewoda za takie wpisy powinien go odwołać i usunąć z pracy bo pewnie pracuje w agendzie rządowej.

 • lucjan

  2023-01-09 01:21:50

  Informator (RADOSŁAWa MAŁYSAą z PełOoo) ale TY masz nasr .e we łbie.Radom jeszcze takiego czuba nie widział.Wracaj do cozadzień i tatarka.

 • Ścipor

  2023-01-09 01:23:37

  MAŁYSAą.Ale mam z tobą ubaw imbecylu.

 • Do Ścipora

  2023-01-09 06:45:38

  Skończ z obrażaniem!

 • tak było i z tymi kościelnymi tak będzie

  2023-01-09 09:23:02

  Uroczyste. A na codzień  normalka . Znęcanie się. Okradanie i ciągnienie kasy z rodziny. Jak już z człowieka wszystko wycisną  nogami do przodu na Firlej lub gdzieś pod płotem.

 • Basenowy to CWE*

  2023-01-09 18:40:06

  Każdy to powie, że Basenowy dziś pałę wszystkim zrobi o0o

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych