Niedziela 4 czerwca
Franciszka, Karola, Go¶cimiła
RADOM aktualna pogoda

Ponad 95 inwestycji w powiecie radomskim. Na co dostali pieniądze?

dm, mazovia.pl 2022-07-26 18:40:00

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie radomskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 95 inwestycji.

Ponad 95 inwestycji w powiecie radomskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski (sejmikowy klub KO) chwali dotychczasową aktywność samorządów z regionu radomskiego. – Samorządowcy pokazali, że dobrze znają potrzeby mieszkańców. Złożyli setki dobrych wniosków. Aplikowali o środki w każdym z naszych samorządowych programów wsparcia. Doskonałe efekty tych działań z poprzednich lat widać w całym subregionie. Tegoroczny budżet Mazowsza pozwoli na zrealizowanie szeregu kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji – dodaje wicemarszałek.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, którego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie radomskim dofinansowanie w wysokości łącznie 34,8 tys. zł otrzymają 4 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

– budowa świetlicy ogrodowej na terenie ROD "Krzewinka" w Pionkach - etap II – 10 tys. zł;

– wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogrodu nr 3 przy ul. Radomskiej w Pionkach ROD "Zgoda" – 4 tys. zł;

– utwardzenie terenu na działce nr 1465/7 przy Ogrodzie nr 4 ROD "Zgoda" przy ul. Polnej w Pionkach – 16 tys. zł;

– remont drogi ogrodowej na terenie ROD „RELAKS” w Iłży - II etap – 4,8 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie radomskim dofinansowanych zostanie 7 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 120 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Zakrzew – 15, 2 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Skaryszew – 15 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Kowala – 25 tys. zł;

– projekt „Czyste powietrze wspólna sprawa” – na terenie gminy Jedlnia-Letnisko – 7,6 tys. zł;

– kontrole antysmogowe na terenie gminy Iłża – 46,5 tys. zł;

– doposażenie gminy Wolanów poprzez instalację sensorów pomiarowych – 5,7 tys. zł;

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Iłża – 4,9 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego 4 z powiatu radomskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 346,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały: – eko przystanki w gminie Miasto Pionki – 99,9 tys. zł;

– aranżacja i nasadzenia zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki – odcinek I – 100 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Jedlnia-Letnisko – 46,7 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie gminy Wolanów – 100 tys. zł.

Dziś działania proekologiczne są priorytetem na całym świecie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak (sejmikowy klub PSL). – Nie da się nie zauważyć coraz większego zainteresowania ekologią wśród społeczeństwa. To efekt większej świadomości naszych mieszkańców, którzy razem z nami chcą działać przeciwko degradacji środowiska.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie radomskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 37 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 341,7 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– montaż progów zwalniających przy ul. Radomskiej w miejscowości Małęczyn, gmina Gózd – 10 tys. zł;

– montaż progów zwalniających przy drogach gminnych w miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd – 10 tys. zł;

– remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Pieńki – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piłatce – 10 tys. zł;

– poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Jasieniec Maziarze poprzez budowę wiat przystankowych – 10 tys. zł;

– doposażenie świetlicy wiejskiej w Małomierzycach – 10 tys. zł;

– doposażenie strażnicy OSP w Alojzowie w sprzęt p-poż – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Gaworzynie poprzez budowę placu zabaw – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne w sołectwie Brody – 10 tys. zł;

– zakup i montaż zewnętrznej siłowni terenowej w Mąkosach Nowych – 10 tys. zł;

– zakup podestu dla miejscowości Dąbrowa Jastrzębska – 7,5 tys. zł;

– budowa placu zabaw na dz. nr ew. 45/2 w Nowej Woli – 6,7 tys. zł;

– zakup torby medycznej R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną na potrzeby OSP w Jedlińsku – 3 tys. zł;

– budowa ogrodzenia boiska sportowego w Płaskowie – 7 tys. zł;

– wykonanie oświetlenia przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Woli Gutowskiej – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Folwark – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Maryno – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice Kolonia – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Gzowice – 10 tys. zł;

– budowa wiat przystankowych na terenie sołectwa Dawidów – 10 tys. zł;

– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Ludwinów – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Jedlnia – 10 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Płachty – 8 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Działki Suskowolskie – 10 tys. zł;

– zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Brzeziny – 7,5 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Sałki – 7 tys. zł;

– wymiana lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Wincentów – 5 tys. zł;

– budowa altany i grilla na placu wiejskim w Domaniowie – 10 tys. zł;

– doposażenie placu wiejskiego w Krzyszkowicach – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Antoniów – 10 tys. zł;

– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Odechów - etap I – 10 tys. zł;

– przygotowanie terenu i utworzenie boiska wiejskiego w Tomaszowie – 10 tys. zł;

– budowa altany na działce gminnej nr 114/1 w Podgórkach – 10 tys. zł;

– modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Waliny – wyposażenie – 10 tys. zł;

– doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Wawrzyszów – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie radomskim wsparcie w wysokości ponad 1,9 mln zł otrzyma 8 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesiowie – 202,5 tys. zł;

– budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych, gmina miasto Radom – 270 tys. zł;

– remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bardzicach – 147,6 tys. zł;

– modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie – 280 tys. zł;

– remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Iłży – 215,7 tys. zł;

– dostosowanie skateparku, szatni i zaplecza socjalnego, znajdujących się w budynku gospodarczym, do potrzeb mieszkańców, wraz z poprawą bezpieczeństwa użytkowników, gmina miasto Pionki – 280 tys. zł;

– remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Czarnym Ługu przy PSP Wierzchowiny – 280 tys. zł;

– remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach – 270 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 10 strażnic z powiatu radomskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył 272,5 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– remont strażnicy OSP Gózd, gmina Gózd – 27,5 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Sucha, gmina Pionki – 25 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Pionki, gmina miasto Pionki – 10 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Dęba, gmina Przytyk – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Wielogóra, gmina Jedliński Wielogóra – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Cerekiew, gmina Zakrzew Cerekiew – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Jasieniec Iłżecki, gmina Iłża – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Słupica, gmina Jedlnia Letnisko – 30 tys. zł;

– modernizacja strażnicy OSP Łączany, gmina Wierzbica – 30 tys. zł;

– remont strażnicy OSP Ruda Mała, gmina Kowala – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 17 ochotniczych straży pożarnych z powiatu radomskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 581,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Pakosław – 100 tys. zł;

– nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Iłża – 80 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Jastrzębia – 19,9 tys. zł;

– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Jedlińsk – 100 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Jedlnia-Letnisko – 10 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kowala-Stępocina – 3,6 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Ruda Mała – 5,2 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Kosów – 9,3 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Bardzice – 1,8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sucha – 15 tys. zł;

– nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Pionki – 100 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Makowiec – 8 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny dla OSP Maków – 8 tys. zł;

– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wólka Twarogowa – 1 tys. zł;

– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Wierzbica – 8,9 tys. zł;

– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Polany – 11 tys. zł;

– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Cerekiew – 100 tys. zł.

Jak podkreśla radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka (sejmikowy klub KO), strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych powinni być przede wszystkim dobrze zabezpieczeni. – Wiemy, że w pracy strażaka liczy się nie tylko doświadczenie i umiejętności, ale także profesjonalny sprzęt i odpowiednie zabezpieczenie. A my w ramach naszego programu wsparcia pomagamy nie tylko remontować strażnice, ale także wspieramy zakup specjalistycznego sprzętu, środków ochronnych dla strażaków i samochodów ratowniczo-gaśniczych. To inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie radomskim dofinansowanie w wysokości 18,9 tys. zł otrzymała gmina miejska Pionki na realizację projektu pt. Obchody 90-lecia nadania miastu nazwy Pionki - seniorzy przypominają historię miasta podczas festynu "Postaw na rodzinę, łączymy pokolenia".

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości 2 mln zł otrzymają 2 projekty z powiatu radomskiego.

Dofinansowane zostały:

– budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce 577/1 i 577/3 w Odechowcu – 800 tys. zł;

– budowa budynku świetlicy wiejskiej na działkach 331/2, 332/2, 341/5 w Sołtykowie – 1,2 mln zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie radomskim wsparcie w wysokości 414 tys. zł otrzymało 7 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

– konserwacja portalu głównego w kościele pw. św. Ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku – 20 tys. zł;

– kompleksowa konserwacja i restauracja renesansowego ołtarza w kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu – etap I – 80 tys. zł;

– prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego sygnaturki wraz remontem więźby i jej zabezpieczeniem w kościele pw. św. Idziego w Suchej – etap I – 74 tys. zł;

– konserwacja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży – etap I – 70 tys. zł;

– remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie, etap II – 80 tys. zł;

– konserwacja gotyckiej rzeźby Chrystusa z kościoła pw. Zwiastowania NMP w Odechowie – 30 tys. zł;

– remont schodów wejściowych do kościoła (z XVII w.) pw. św. Trójcy w Radomiu – 60 tys. zł.

Komentarze naszych czytelników

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA.

  2022-07-26 16:00:26

  rajKOwski (grzywka,przedziałek) PO-rozwieszał w SŁOIKOWIE WALCawskim (DUPIARZE) banery z napisami:NIE PRZENOŚCIE NAM STOLICY DO RADOMIA oraz NIE DLA PODZIAŁU MAZOWSZA.P.S.Od trzymania DYKTY jesteś TY,a nie ludźmi się wyręczasz.

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA.

  2022-07-26 16:01:07

  rajKOwski (grzywka,przedziałek) PO-rozwieszał w SŁOIKOWIE WALCawskim (DUPIARZE) banery z napisami:NIE PRZENOŚCIE NAM STOLICY DO RADOMIA oraz NIE DLA PODZIAŁU MAZOWSZA.P.S.Od trzymania DYKTY jesteś TY,a nie ludźmi się wyręczasz

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA

  2022-07-26 16:01:37

  rajKOwski (grzywka,przedziałek) PO-rozwieszał w SŁOIKOWIE WALCawskim (DUPIARZE) banery z napisami:NIE PRZENOŚCIE NAM STOLICY DO RADOMIA oraz NIE DLA PODZIAŁU MAZOWSZA.P.S.Od trzymania DYKTY jesteś TY,a nie ludźmi się wyręczasz

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych