Piątek 21 czerwca
Alicji, Alojzego, Rudolfa
RADOM aktualna pogoda

Ponad 230 milionów złotych na drogi powiatowe

dm, powiatradomski.pl 2023-05-27 06:59:00

Ostatnie pięć lat to wręcz rewolucja w powiatowych inwestycjach drogowych. W sumie w latach 2019 – 2023 na przebudowy, rozbudowy oraz remonty dróg powiatowych ma być wydane ponad 231 milionów złotych. Do końca tego roku ponad 126 kilometrów dróg powiatowych ma zostać przebudowanych, rozbudowanych lub wyremontowanych.

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Radomskiego wynosi 540,6 kilometrów. Najdłuższa sieć dróg powiatowych występuje w gminie Iłża – 77,1 kilometra, a najkrótsza – 13,8 kilometra na terenie gminy Jedlnia – Letnisko.

– Realizujemy inwestycje drogowe przede wszystkim dzięki pieniądzom, pozyskiwanym z budżetu państwa, ale również dotacji, udzielanych przez poszczególne miasta i gminy powiatu. Dzięki temu od 2019 do końca 2023rokubędzie można rozbudować, przebudować lub wyremontować ponad 126 kilometrów dróg powiatowych za łączną kwotę ponad 231 milionów złotych – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Rząd wspomaga inwestycje lokalne

W ostatnich pięciu latach na inwestycje drogowe władze powiatu pozyskały  blisko 142miliony złotych, czyli prawie 70 % łącznej kwoty, wydanej na ten cel. Skuteczne pozyskiwanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych poskutkowało tym, że na realizację inwestycji drogowych Powiat Radomski wydał ze swojego budżetu 68,4 miliona złotych, czyli około  30 % łącznych nakładów na drogi.

Warto podkreślić, że aż 101,8 milionów złotych na inwestycje drogowe pochodziło z budżetu państwa, z którego przekazywano je w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rezerwy subwencji ogólnej.

Powiat pozyskał również – w ramach prowadzonego wraz z miastem Radom w 2018 roku projektu multimodalnego – 21,4 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z budżetów poszczególnych samorządów lokalnych, tworzących Powiat Radomski, w ramach pomocy finansowej na budowę dróg powiatowych przekazano łącznie 14,5 miliona złotych. Kolejne 3,9 miliona złotych w ciągu pięciu lat stanowiły dofinansowania do zadań drogowych z budżetu województwa mazowieckiego.

Plany na 2023 rok

Najważniejsze inwestycje drogowe, które są już realizowane lub będą zrealizowane w tym roku to:

Gmina Kowala

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała odcinek dł. 2,5 km o wartości 10,9 mln zł. Obecnie realizowany.

Gmina Przytyk

 • Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica wraz z rozbudową drogi 3336W. Odcinek dł.  2,1 km. Wartość zadania 12,3 mln zł. Zadanie po przetargu. Planowane rozpoczęcie robót w czerwcu 2023 roku.

Gmina Skaryszew

 • Rozbudowa drogi 3539W Radom – Gębarzów – Polany wraz z budową ścieżki rowerowej  odcinek  dł 450 m wraz z budową ronda w miejscowości Gębarzów. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 -2024. Zostało wszczęte postępowanie przetargowe.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn – Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 odc. dł. 116 m.

Gmina Wolanów

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew – Wolanów – Augustów (była droga wojewódzka 733) na odcinku 4,083 km. Wartość zadania 17,4 mln zł. Zadanie po przetargu realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2023 -2024.
 • Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec odcinek dł. 314m. Wartość zadania po przetargu 1,2 mln zł. Termin realizacji do września 2023 roku.

Gmina Zakrzew

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 Jaszowice – Wacławów – Sławno odc. dł. 250 m.
 • Przebudowa drogi 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna, polegająca na budowie chodnika na odcinku dł. 1,4 km w miejscowości Dąbrówka Nagórna.

Gmina Jedlińsk

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3514W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk ( I etap) na odcinku 1,3 km.

Remonty dróg powiatowych

Oprócz zadań inwestycyjnych, samorząd powiatu radomskiego w latach 2019 – 2022 zrealizował zadania remontowe, polegające na wykonaniu nowych nawierzchni, oczyszczeniu rowów i umocnieniu poboczy. Łącznie wyremontowano w ten sposób 26,6 kilometra dróg powiatowych wydatkując na ten cel środki w wysokości  16,3 mln zł. Środki te pochodziły z budżetu Powiatu.

– W ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”  dofinansowanego  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zrealizowaliśmy też zadania polegające na doświetleniu przejść dla pieszych, budowie chodników, stanowiących dojścia do przejść dla pieszych w pięciu gminach: Iłża, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Kowala oraz mieście Pionki – mówi Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

W tym roku PZDP zlecił już wykonanie remontów na kolejnych odcinkach dróg powiatowych, czyli:

 1. remont drogi powiatowej nr 3534W Makowiec – Rawica na odc. dł. 1563 m na terenie gm. Skaryszew. Wartość zadania  po przetargu 2 319 758,12 zł.
 2. remont drogi powiatowej nr 3532W Gózd – Rawica na odc. dł. 3 086 m na terenie gminy Gózd.  Wartość zadania po przetargu 3 195 268,66 zł. 
 3. remont drogi powiatowej nr 3513W Nowe Zawady Bierwce odc. dł. 387 m
 4. remont drogi powiatowej nr 3514W Wierzchowiny – Lisów odc. dł. 1 513 m.

Łącznie w 2023 roku wyremontowanych ma być kolejne 6,5kilometra dróg powiatowych o łącznej wartości  8,2 miliona złotych.

Wykupy gruntów i dokumentacje projektowe

PZDP na bieżąco zleca również tworzenie dokumentacji projektowych na rozbudowy dróg i występuje o decyzje zezwalające na realizację tych inwestycji. Obecnie posiada decyzje ZRID na rozbudowy następujących odcinków dróg:

 1.  1115W Przytyk – Kożuchów odcinek dł.  5 770 m na terenie  gminy  Przytyk,
 2.  3509W Zakrzew – Gulin – Wsola – Wojciechów odc. dł.  1 945 m na terenie gm. Jastrzębia.
 3. 3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk odcinek dł.  6 880 m na terenie gminy Jedlińsk,
 4. 3530W Klwatka – Bogusławice – Skaryszew odcinek dł. 910 m na terenie gminy Skaryszew,
 5. 3539W Radom – Gębarzów-Polany odcinek dł.  7 739 m na terenie gminy Skaryszew, Kowala i Wierzbica
 6. 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska odcinek dł.  4361 m na terenie gminy Wierzbica.

Jednocześnie powiatowi drogowcy realizują szereg prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg, jak: remonty cząstkowe, ścinka poboczy, oczyszczanie rowów, koszenie traw, wymiana oznakowania oraz szereg innych niezbędnych do zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W bieżącym roku na takie prace przeznaczono ponad  470 tysięcy złotych.

– Dodatkowo w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki na odszkodowania za grunty wydzielone pod rozbudowy dróg powiatowych oraz na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne. Na wykupy gruntów, które są realizowane sukcesywnie wydano już ponad 8 milionów złotych, a łącznie mają zostać wypłacone odszkodowania w wysokości około 15 milionów złotych. W tym roku mają zostać również uregulowane stany prawne dla ponad 24 kilometrów dróg powiatowych. Wartość zleconych usług wynosi blisko 362 tysiące złotych. Do zakończenia procesu regulacji stanów prawnych dróg powiatowych pozostało tylko około 25  kilometrów,  które planujemy zakończyć w 2024 roku. Będziemy wówczas jednym z nielicznych powiatów w Polsce, które posiadają uregulowane stany prawne swoich dróg – dodaje dyrektor Joanna Chojnacka.

Komentarze naszych czytelników

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:12:32

  PO chód czerwonego robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:12:45

  PO chód czerwonego robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:12:52

  PO chód czerwonego robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:12:58

  PO chód  czerwonego robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:05

  PO chód  czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:11

  PO chód  czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:17

  PO chód  czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:22

  PO chód  czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:29

  PO chód  czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:34

  PO chód  czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:43

  PO chód  czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:48

  PO chód   czerwonego  robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:13:54

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:01

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:07

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:13

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:19

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:24

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:30

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:37

  PO chód   czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:44

  PO chód    czerwonego   robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:52

  PO chód    czerwonego    robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:14:58

  PO chód     czerwonego    robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:03

  PO chód     czerwonego     robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:10

  PO chód     czerwonego     robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:15

  PO chód     czerwonego     robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:21

  PO chód     czerwonego     robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:26

  PO chód      czerwonego     robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:30

  PO chód      czerwonego      robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:51

  PO chód      czerwonego      robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:15:56

  PO chód      czerwonego      robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:16:02

  PO chód      czerwonego      robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:16:12

  PO chód       czerwonego      robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:16:18

  PO chód       czerwonego       robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:16:24

  PO chód       czerwonego       robactwa.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:16:33

  PO chód        czerwonego       robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:16:38

  PO chód        czerwonego        robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:16:44

  PO chód         czerwonego        robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:54:44

  PO chód         czerwonego        robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:54:51

  PO chód         czerwonego        robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:54:58

  PO chód         czerwonego        robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:55:04

  PO chód          czerwonego        robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:55:10

  PO chód          czerwonego         robactwa

 • RADOM to PIS +++++

  2023-05-26 12:55:16

  PO chód          czerwonego          robactwa

 • logopeda

  2023-05-26 13:05:34

  tyczyński ciebie nie da się sluchać. jedno wielkie seplenienie. placa. lemont. ten człowiek nie używa r

 • Jożn Wick

  2023-05-26 15:49:51

  śCiPor weź stoperan

 • do Jożn Wick

  2023-05-26 15:53:24

  Jak spojrzysz na ścipora i dowiesz się,  że kończył sorbonę u rydzyka w Toruniu to od razu skojarzysz skąd ma  wytrzeszcz i od czego, więc stoperan mu nie pomoże tylko pampers

 • Tylko PIS

  2023-05-27 00:54:36

  Ścibor,Ścibor,Ścibor

 • Tylko PIS

  2023-05-27 00:54:45

  Ścibor,Ścibor,Ścibor.

 • Tylko PIS

  2023-05-27 00:57:31

  Ścibor,Ścibor,Ścibor.

 • Tylko PIS

  2023-05-27 00:57:39

  Ścibor,Ścibor,Ścibor.

 • Tylko PIS

  2023-05-27 00:57:47

  Ścibor,Ścibor,Ścibor.

 • Tylko PIS

  2023-05-27 00:57:54

  Ścibor,Ścibor,Ścibor.

 • lucjan z PełOoo

  2023-05-27 03:49:48

  Kocham Ścibora i telesfora.

 • BURY Z RZESZOWA

  2023-05-27 09:58:54

  Czy frysztak (interpelator) już siedzi?

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:15

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:24

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:32

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:36

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:42

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:48

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:53

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:04:57

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:05:05

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:05:09

  frysztak będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:05:48

  frysztak  będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:05:56

  frysztak   będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:06:00

  frysztak    będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:06:04

  frysztak     będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:06:08

  frysztak      będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • Ooo? Jestem czubek z PełOoo

  2023-05-27 17:06:12

  frysztak       będzie ścigał PIS za ,,złodziejstwo,, BRAWO PIS.Gudłaj pluje nam w twarz zamiast siedzieć.

 • ***** ***#!@

  2023-05-28 08:06:23

  Za rządów PiS w Polsce jest taki dobrobyt, że rakieta, dron, balon i maszyna rolnicza, spada nam z nieba.

 • Nagroda od Defence24 też dla kelnera

  2023-05-28 08:25:59

  Wyróżnienie powinien otrzymać też Skurkiewicz z PiS reprezentujący Radom jako zastępca Błaszczaka  za zniknięcie ruskiej rakiety i białoruskiego balonu. Brawo WY!!!

 • Dojna zmiana PiS#

  2023-05-28 08:26:42

  Ponad 2 mln rocznie tyle zarabia była pracownica Dudy i posłanka PiS w PZU. W latach 2016-2021 6,954 mln zł. Dodając do tego pensję za 2022 rok, jest to ponad 9 mln zł.

  Jak to mówił Kaczyński? - "Do polityki nie idzie się dla pieniędzy"???

 • Pytanie do Skurkiewicza i PiS?

  2023-05-28 08:28:20

  Miesiąc przed atakiem Rosji na Ukrainę dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych "ze względów bezpieczeństwa" poprosił Polską Agencję Żeglugi Powietrznej o stworzenie systemu zarządzania ruchem dronów - wynika z pisma, do którego dotarł tvn24.pl. Według naszych źródeł najpierw udaremniono plan zakupu przez PAŻP radarów z wolnej ręki, potem zrezygnowano z ogłoszenia przetargu. Najtańszy zestaw radarów miał kosztować 3,6 mln zł. W tym samym czasie prezes agencji przeznaczyła dziesięciokrotnie wyższą kwotę na nagrody dla podwładnych.SZOK!!!!!!!!!!!

 • Fikcja

  2023-05-29 00:28:55

  W Radomiu nie ma kto traw kosić. Co roku ten sam problem. Trawa na metr. Ale gospodarz lubi busz. Niedługo będzie miał swoje święto. Festiwal iluzji na Żeromskiego. 

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych