Wtorek 20 luty
Leona, Ludomiła, Lubomira
RADOM aktualna pogoda

Listopadowa sesja Rady Powiatu Radomskiego. Bez strefy ciszy na zalewie Jagodno

dm, radompowiat.pl 2021-11-29 08:01:00

Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Radomskiego. Wśród najważniejszych punktów obrad znalazły się m.in. ustalenie nowych diet radnych i wynagrodzenia starosty, sprawa strefy ciszy na zalewie Jagodno w gminie Przytyk czy uchwalenie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Radomski.

W listopadowych obradach wzięły udział 22 radnych. Wszyscy zebrani uczcili najpierw minutą ciszy pamięć Moniki Kubiak, dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Iłży, która zmarła 24 listopada w wieku 49 lat, odmówiono również za nią modlitwę.

Wsparcie dla obrońców granic Polski

Wiceprzewodniczący Mroczkowski wprowadził do porządku obrad trzy dodatkowe punkty: przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia dla obrony granic Polski w konflikcie granicznym, a także – na wniosek przewodniczącego Krzysztofa Murawskiego – zmian w uchwale dotyczącej nowych stawek diet radnych oraz wynagrodzenia starosty. Wynikało to z przyjęcia przez Sejm nowych stawek wynagrodzeń w samorządzie. Radni przyjęli zmiany w dietach 16 głosami za przy 6 wstrzymujących się, a zmianę w wynagrodzeniu starosty 19 głosami za przy 3 wstrzymujących się.

Radni przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia działań w obronie granic Rzeczypospolitej, w którym czytamy, że „samorząd wyraża solidarność z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzami Wojska Polskiego, w szczególności Wojskami Obrony Terytorialnej. Stojąc na straży granicy polsko – białoruskiej zapewniają bezpieczeństwo Polsce i Polakom w obliczu nasilającego się ataku na Naszą Ojczyznę ze strony białoruskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki.”.

Wiceprzewodniczący Zdzisław Mroczkowski zaapelował również do radnych o wsparcie inicjatywy pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju, którzy przygotowują dary dla rodziny z Powiatu Radomskiego w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.

Starosta Waldemar Trelka poinformował radnych o pracach Zarządu Powiatu, wymieniając zakończone już inwestycje, jak budowa pawilonu zabiegowego szpitala powiatowego w Pionkach czy trzy odcinki przebudowanych dróg powiatowych w gminach Kowala, Jedlnia – Letnisko oraz mieście Pionki. Potem rozpoczął się blok głosowań w przyjętym porządku sesji.

Bez przekroczenia norm hałasu na zalewie Jagodno

Podczas sesji radni 20 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęli informację o wynikach analizy akustycznej na zalewie Jagodno. Są one jednoznaczne: podczas poruszania się po nim jednostek pływających o napędzie spalinowym nie występuje tam przekroczenie norm hałasu, ustalonych dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. Zdecydowanie przeczą one również twierdzeniom przedstawicieli środowiska wędkarskiego, którzy kilka miesięcy temu protestowali w tej sprawie. Co ważne, w trakcie prowadzonych badań nie zarejestrowano wykorzystywania na zbiorniku jednostek pływających z napędem silnikowym przez indywidualnych użytkowników.

Według autorów analizy z firmy Hydrogeotechnika z Kielc, uzyskane wyniki badań oraz obliczeń nie dają Radzie Powiatu podstaw do ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zalewie Jagodno. Oznacza to, że Rada Powiatu nie jest organem właściwym do wprowadzania tzw. „strefy ciszy” na tym akwenie, o co wnioskowali działacze radomskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. Nie może również rozpatrzyć żadnego obywatelskiego projektu w tej sprawie, ponieważ nie leży to w kompetencjach Rady Powiatu. Wnioski w sprawie ustanowienia „strefy ciszy” na tym zbiorniku wodnym należy wobec tego składać do innych organów. Tym samym uchwała z 30 kwietnia 2021 roku, uchylająca strefę ciszy na zalewie Jagodno, była zasadna.

Innego zdania był jako jedyny radny Tadeusz Osiński. – Analiza pokazuje jedynie poziom hałasu, nie przedstawia choćby wpływu na ekosystem naturalny. Jednostki motorowe, które tam pływają wytwarzają fale, które mają wpływ na ryby, istoty żyjące, bo jest tam bardzo płytki zbiornik. Wokół Jagodna jest las, nie ma zabudowań, więc hałas nie jest największym problemem. Zdjęcie strefy ciszy ma większy negatywny wpływ na ekosystem, a to nie zostało zbadane – tłumaczył.

Stypendia dla zdolnych uczniów i linia autobusowa Lipsko – Radom

Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego przy staroście delegowano dwóch radnych, czyli Pawła Góraka i Jana Sieka. Za podjęciem uchwały byli jednogłośnie wszyscy radni, czyli 21 osób. Radni przyjęli również jednogłośnie informację w sprawie realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2021-2022. Uchwalono również Roczny Program Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok, a także uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół powiatowych, zmian w Statucie Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży, rozszerzających zakres jego działalności, a także uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz uchwały w sprawie zasad gospodarowania powiatowym mieniem.

Radni jednogłośnie przyjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipskim w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego. Chodzi tutaj o dofinansowanie do kosztów funkcjonowania linii autobusowej relacji Lipsko – Zwoleń – Radom. Oprócz tego dokonywano zmian w tegorocznym budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, co miało związek z finansowaniem inwestycji oraz bieżącej działalności starostwa i jego jednostek.

Podziękowanie za szpital w Pionkach

Sesję zakończyły wolne wnioski oraz interpelacje radnych. Głos zabrał radny Marek Janeczek.

– W imieniu całej społeczności miasta i gminy Pionki dziękuję za inwestycję w szpital. W moim pierwszym wystąpieniu w tej kadencji powiedziałem, że z danych NIK wynika, iż ochrona zdrowia jest niedowartościowana w wielu powiatach w Polsce. Nie wiedziałem jeszcze, że w Pionkach zostanie zrealizowane tak wielkie zadanie, jak budowa nowego szpitala. Mój kolega ze szkolnej ławy, doktor Krzysztof Jakubowski mówił mi, że przez wiele lat pracował w bardzo trudnych warunkach. Jako burmistrz wielokrotnie apelowałem do poprzednich władz powiatu o budowę nowego szpitala. Taka możliwość pojawiła się dopiero teraz, za co serdecznie dziękuję panu staroście, Zarządowi Powiatu, czy pani dyrektor szpitala – powiedział Marek Janeczek.

Radny Tadeusz Osiński złożył interpelację w sprawie liczby pracowników, którzy zakończyli pracę w Starostwie Powiatowym w Radomiu i wystąpili z roszczeniem do Sądu Pracy oraz liczby takich spraw. Według starosty, żadne sprawy jeszcze nie zostały zakończone, nie zostały również wypłacone odszkodowania. Radny Cezary Nobis wnioskował z kolei o umożliwienie zdalnych posiedzeń Rady Powiatu wraz z głosowaniem internetowym.

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych