Niedziela 1 października
Danuty, Remigiusza, Romana
RADOM aktualna pogoda

25 lat samorządu województwa mazowieckiego!

cir 2023-06-05 17:28:00

Tysiące przedsięwzięć i inwestycji, ogromne zmiany w każdym zakątku regionu, dynamiczny rozwój mazowieckich miast i wsi, a także poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza – 25 lat samorządu województwa mazowieckiego to okazja do podsumowania efektów dotychczasowej pracy i zmian, jakie zaszły w naszym regionie.

Mazowsze liderem rozwoju

Dokładnie 5 czerwca 1998 r. Sejm RP przyjął ustawę o samorządzie województwa. Zmieniła ona podział terytorialny kraju. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Jednocześnie utworzono na tym szczeblu władzę samorządową, co miało służyć decentralizacji państwa i wzmocnieniu regionów. W tym czasie na Mazowszu zmieniło się praktycznie wszystko. Jak zaznacza przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, minione 25 lat dla Mazowsza było przełomowe. – Reforma administracyjna rządu premiera Jerzego Buzka powołująca samorządowe województwa wyzwoliła ogromną energię. Wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządowcami zbudowaliśmy nowoczesny region wytwarzający blisko jedną czwartą PKB Polski. Dziś Mazowsze jest liderem ekonomicznym i naukowo-gospodarczym.

Aż o 1265 proc. więcej środków na zdrowie!

Mazowsze należy do największych i najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie regionów kraju. Z jednej strony Warszawa, stolica kraju i regionu, która wraz z obszarem metropolitalnym dominuje w regionie i napędza rozwój całego województwa, z drugiej – rozległe obszary rolnicze, które dziś wytwarzają chociażby około 45 proc. krajowej produkcji w branży owocowej. Równomierny rozwój tak dużego i zróżnicowanego województwa wymaga odpowiedzialnego zarządzania.

Jak wygląda ono w praktyce, pokazują liczby. Pierwszy budżet województwa w 1999 r. wynosił 367 mln zł, tegoroczny to już 7,3 mld zł. Wzrosły również nakłady na inwestycje z 93 mln zł na 2,4 mld zł w 2023 r. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, w ciągu ćwierć wieku w województwie mazowieckim, dokonał się ogromny postęp cywilizacyjny. – Od samego początku opieraliśmy naszą politykę na trzech uniwersalnych zasadach – pomocniczości, solidarności i poszanowaniu dobra wspólnego. Co roku środki, jakie przeznaczamy na inwestycje, stanowią ponad 30 proc. wszystkich wydatków. Inwestujemy w rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie mieszkańców.

Ogromny wzrost środków na rozwój województwa mazowieckiego potwierdzają dane GUS. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2021 r. samorząd województwa przeznaczył, aż o 324 proc. więcej niż w 1999 r. W tym samym czasie środki finansowe na oświatę i wychowanie wzrosły o 449 proc. Jednak prawdziwym rekordzistą pod względem rosnących nakładów finansowych jest ochrona zdrowia. Tu wzrost wyniósł aż 1 265 proc., z 51,9 mln zł w 1999 r. do 709 mln zł w 2021 r.

Najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju

Przekazanie samorządom zadań publicznych przyczyniło się do sprawniejszego wykonywania i lepszego dostępu do wielu usług ważnych dla codziennego życia mieszkańców. Zielone światło w pełni wykorzystano – zaangażowanie samorządów i zapał społeczeństwa przyniosły wymierne efekty. Po 25 latach Mazowsze jest postrzegane jako najbogatszy i najbardziej konkurencyjny region w kraju. Ten sukces to efekt pracy, pasji, ale i współpracy – mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców i samorządowców.

– W 1999 r., kiedy zaczęły organizować się samorządy, to był czas entuzjazmu, nauki i organizacji. Wszyscy wtedy dopiero uczyliśmy się samorządności. Patrząc na Mazowsze sprzed 25 lat i dziś widzimy olbrzymie różnice. Można powiedzieć, że to zmiany cywilizacyjne. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy wielu środowisk oraz członkostwa w UE – mówi sekretarz województwa, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński.

Dziś samorząd województwa mazowieckiego to wiele instytucji działających w całym regionie. Aż 25 jednostek zajmujących się ochroną zdrowia mieszkańców, w tym szpitali wieloprofilowych i klinicznych. W samorządowej gestii pozostają spółki Koleje Mazowieckie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa, które przewożą rocznie ponad 70 mln pasażerów. Mazowsze to także jeden z udziałowców portu lotniczego w Modlinie, który bije kolejne rekordy w kwestii realizacji połączeń i liczby odprawionych pasażerów. Mazowsze to także 3 tys. km dróg, o które trzeba zadbać. Samorząd odpowiada też za pracę 30 instytucji kultury, w tym m.in. za: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie czy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Mazowiecka tożsamość i wspólnota

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, reforma samorządowa z czerwca 1998 r. była krokiem milowym w budowaniu silnych regionów. – Samorząd i samorządność to jedna z najbardziej udanych reform. Ostatnie 25 lat to czas prawdziwych przemian i sukcesów – mimo pojawiających się zagrożeń. Zrodziła się tożsamość mazowiecka, zmieniła się mentalność ludzi. Czują się oni bardziej współodpowiedzialni za rozwój swoich lokalnych wspólnot i chcą o nich współdecydować.

25 inwestycji na 25 lat samorządu województwa mazowieckiego:

• powołanie spółki Koleje Mazowieckie;

• doinwestowanie Warszawskiej Kolei Dojazdowej;

• budowa szpitala w Ostrołęce;

• modernizacja, przebudowa i doposażenie budynków oraz oddziałów szpitala w Ciechanowie;

• rozbudowa i doposażenie szpitala wojewódzkiego w Płocku;

• budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”;

• modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu;

• budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii;

• budowa SOR-u w Radomiu;

• budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii w Płocku;

• modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce;

• odtworzenie i rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Kolegialnej 6 wraz z aranżacją pomieszczeń ekspozycji stałych dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku;

• budowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu;

• budowa i wyposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Sierpcu;

• budowa centrum folklorystycznego „Matecznik Mazowsze” dla zespołu „Mazowsze” – centrum folklorystyczne;

• konserwacja murów Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie;

• budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;

• rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim;

• rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach;

• modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;

• modernizacja Teatru Dramatycznego w Płocku;

• rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego;

• budowa obwodnic Grodziska Mazowieckiego, Gąbina, Sierpca czy Żuromina;

• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od nowego mostu na Wiśle w Solcu;

• budowa w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych.

Województwo mazowieckie to ogromny region liczący 35,6 tys. km2. To obszar odpowiadający powierzchni Danii. Na Mazowszu mieszka blisko 5,5 mln osób. W obrębie województwa są 42 powiaty i 314 gmin.

Komentarze naszych czytelników

 • Iwona

  2023-06-05 22:53:23

  Jak dla Radomia niestety ten okres jest nie korzystny. Brak rozwoju, brak środków na wszystko. O pieniądze trzeba się prosić  z województwa. Niestety jest to złoty okres dla warszawy , płocka ale niestety nie dla Radomia. Władze powinny wszystko robić aby stać się samodzielnym województwem albo wspólnie z Kielcami. 25 lat zmarnowane dla Radomia. Konkurencyjna może być warszawa czy Płock ale nie Radom. Co władze robią zeby zmienić ten stan rzeczy, zobaczcie ile jest szpitali w Kielcach a ile w Radomiu ? Ile Kielce mają państwowych uczelni ? Jakie urzędy , można tu wymieniać cały czas a co radom ma ? Pozdrawiam 

 • Iwona2

  2023-06-05 22:54:18

  Jak dla Radomia niestety ten okres jest nie korzystny. Brak rozwoju, brak środków na wszystko. O pieniądze trzeba się prosić  z województwa. Niestety jest to złoty okres dla warszawy , płocka ale niestety nie dla Radomia. Władze powinny wszystko robić aby stać się samodzielnym województwem albo wspólnie z Kielcami. 25 lat zmarnowane dla Radomia. Konkurencyjna może być warszawa czy Płock ale nie Radom. Co władze robią zeby zmienić ten stan rzeczy, zobaczcie ile jest szpitali w Kielcach a ile w Radomiu ? Ile Kielce mają państwowych uczelni ? Jakie urzędy , można tu wymieniać cały czas a co radom ma ? Pozdrawiam 

 • Iwona2....

  2023-06-05 22:54:37

  Jak dla Radomia niestety ten okres jest nie korzystny. Brak rozwoju, brak środków na wszystko. O pieniądze trzeba się prosić  z województwa. Niestety jest to złoty okres dla warszawy , płocka ale niestety nie dla Radomia. Władze powinny wszystko robić aby stać się samodzielnym województwem albo wspólnie z Kielcami. 25 lat zmarnowane dla Radomia. Konkurencyjna może być warszawa czy Płock ale nie Radom. Co władze robią zeby zmienić ten stan rzeczy, zobaczcie ile jest szpitali w Kielcach a ile w Radomiu ? Ile Kielce mają państwowych uczelni ? Jakie urzędy , można tu wymieniać cały czas a co radom ma ? Pozdrawiam 

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 01:56:17

  25 lat OKRADANIA MAZOWOWSZA PRZEZ STRUZIKA i WALCawkę.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 01:57:53

  25 lat OKRADANIA MAZOWOWSZA PRZEZ sTRUZIKA (książę Mazowsza-wielki łeb z Płocka) i WALCawkę.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 01:58:12

  25 lat OKRADANIA MAZOWSZA PRZEZ sTRUZIKA (książę Mazowsza-wielki łeb z Płocka) i WALCawkę.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 01:59:32

  25 lat OKRADANIA MAZOWSZA PRZEZ sTRUZIKA (książę Mazowsza-wielki łeb z Płocka) i WALCawkę.Pamiętam jakie pociągi wysyłał do Radomia.Najgorsze jakie były.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 02:00:15

  25 lat OKRADANIA MAZOWSZA PRZEZ sTRUZIKA (książę Mazowsza-wielki łeb z Płocka) i WALCawkę.Pamiętam jakie pociągi wysyłał do Radomia.Najgorsze jakie były.Stary cap.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 06:19:05

  Ta POlszewska swołocz,nawet POLSKIEGO hymnu nie zna.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 06:19:15

  Ta POlszewska swołocz,nawet POLSKIEGO hymnu nie zna

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 06:19:23

  Ta  POlszewska swołocz,nawet POLSKIEGO hymnu nie zna

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 06:19:29

  Ta  POlszewska  swołocz,nawet POLSKIEGO hymnu nie zna

 • miasto popiera ruskich

  2023-06-06 09:17:07

  25 lat wegetacji Radomia z jego honorowymi obywatelami na czele: Michaił Orłow

  Piotr KlimukLech Wałęsa
 • Sebastian de Gool

  2023-06-06 14:10:13

  25 lat jubileusz, a tu kolega towarzys, Frusztag chce zamknąć Lotnisko w Radomiu. 

 • Sebastian de Gool

  2023-06-06 14:10:21

  25 lat jubileusz, a tu kolega towarzys, Frusztag chce zamknąć Lotnisko w Radomiu..

 • Kaput PO

  2023-06-06 14:12:12

  Kolega Frusztag chce zamknąć Lotnisko jak wygra wybory..wstyd hańba ale izraelski hymn to znają na pamięć 

 • Kaput PO

  2023-06-06 14:12:18

  Kolega Frusztag chce zamknąć Lotnisko jak wygra wybory..wstyd hańba ale izraelski hymn to znają na pamięć..

 • Kaput PO

  2023-06-06 14:12:49

  Kolega Frusztag chce zamknąć Lotnisko jak wygra wybory..wstyd hańba ale izraelski hymn to znają na pamięć..Frusztag śpiewaj pierestroike

 • Kaput PO

  2023-06-06 14:13:38

  Kolega Frusztag chce zamknąć Lotnisko jak wygra wybory..wstyd hańba ale izraelski hymn to znają na pamięć..Frusztag śpiewaj pierestroike..na Qui nam swaboda POruskiego naroda 

 • Kaput PO

  2023-06-06 14:13:46

  Kolega Frusztag chce zamknąć Lotnisko jak wygra wybory..wstyd hańba ale izraelski hymn to znają na pamięć..Frusztag śpiewaj pierestroike..na Qui nam swaboda POruskiego naroda ..

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 16:10:01

  konHad wkrótce CIEBIE zamkną judaszu

 • RADOM to PIS +++++

  2023-06-06 16:10:22

  konHad wkrótce CIEBIE zamkną JUDASZU.

 • DD

  2023-06-06 16:47:27

  Towarzyszu Struziku. Lud Radomia jest ci dozgonnie wdzięczny za te odblaski, którymi nas stale obsypujesz. Ale w tych Płockach, Ostrołękach i innych Sieradzach nam zazdroszczo. Dziękujemy

 • 1

  2023-06-06 17:30:02

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 2

  2023-06-06 17:30:11

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 3

  2023-06-06 17:30:20

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 4

  2023-06-06 17:30:28

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 5

  2023-06-06 17:30:37

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 6

  2023-06-06 17:30:45

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 7

  2023-06-06 17:30:52

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 8

  2023-06-06 17:31:00

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 9

  2023-06-06 17:31:08

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 9........25

  2023-06-06 17:31:20

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • 9........25 + 25

  2023-06-06 17:32:01

  Jestem z PiSu to widać. Jestem z PiSu to słychać. Jestem z PiSu to czuć. 

 • Maria

  2023-06-06 20:24:33

  Szkoda słów - powiatowy Radom i nic więcej. Brak skrzyżowań bezkolizyjnych jak w innych miastach tej wielkości, brak porządnych szpitali, jedna państwowa uczelnia, brak porządnego teatru, filharmonii, brak porządnych terenów rekreacyjnych jak np. kompleks basenów zewnętrznych i krytych , opieka medyczna lepiej nie pisać i dalej mozna tak pisać ale po co skoro nikt z tym nic nie zrobi tylko karmią nas obietnicami jak dwa lata temu o trzecim szpitalu i nic  w tej sprawie się nie dzieje. Szkoda słów trzeba czekać do wyborów mam nadzieję ze sie władza zmieni. 

 • Maria2

  2023-06-06 20:24:38

  Szkoda słów - powiatowy Radom i nic więcej. Brak skrzyżowań bezkolizyjnych jak w innych miastach tej wielkości, brak porządnych szpitali, jedna państwowa uczelnia, brak porządnego teatru, filharmonii, brak porządnych terenów rekreacyjnych jak np. kompleks basenów zewnętrznych i krytych , opieka medyczna lepiej nie pisać i dalej mozna tak pisać ale po co skoro nikt z tym nic nie zrobi tylko karmią nas obietnicami jak dwa lata temu o trzecim szpitalu i nic  w tej sprawie się nie dzieje. Szkoda słów trzeba czekać do wyborów mam nadzieję ze sie władza zmieni. 

 • Maria22

  2023-06-06 20:24:42

  Szkoda słów - powiatowy Radom i nic więcej. Brak skrzyżowań bezkolizyjnych jak w innych miastach tej wielkości, brak porządnych szpitali, jedna państwowa uczelnia, brak porządnego teatru, filharmonii, brak porządnych terenów rekreacyjnych jak np. kompleks basenów zewnętrznych i krytych , opieka medyczna lepiej nie pisać i dalej mozna tak pisać ale po co skoro nikt z tym nic nie zrobi tylko karmią nas obietnicami jak dwa lata temu o trzecim szpitalu i nic  w tej sprawie się nie dzieje. Szkoda słów trzeba czekać do wyborów mam nadzieję ze sie władza zmieni. 

 • Maria225

  2023-06-06 20:24:46

  Szkoda słów - powiatowy Radom i nic więcej. Brak skrzyżowań bezkolizyjnych jak w innych miastach tej wielkości, brak porządnych szpitali, jedna państwowa uczelnia, brak porządnego teatru, filharmonii, brak porządnych terenów rekreacyjnych jak np. kompleks basenów zewnętrznych i krytych , opieka medyczna lepiej nie pisać i dalej mozna tak pisać ale po co skoro nikt z tym nic nie zrobi tylko karmią nas obietnicami jak dwa lata temu o trzecim szpitalu i nic  w tej sprawie się nie dzieje. Szkoda słów trzeba czekać do wyborów mam nadzieję ze sie władza zmieni. 

 • Maria-karmią nas obietnicami

  2023-06-06 20:26:12

  Szkoda słów - powiatowy Radom i nic więcej. Brak skrzyżowań bezkolizyjnych jak w innych miastach tej wielkości, brak porządnych szpitali, jedna państwowa uczelnia, brak porządnego teatru, filharmonii, brak porządnych terenów rekreacyjnych jak np. kompleks basenów zewnętrznych i krytych , opieka medyczna lepiej nie pisać i dalej mozna tak pisać ale po co skoro nikt z tym nic nie zrobi tylko karmią nas obietnicami jak dwa lata temu o trzecim szpitalu i nic  w tej sprawie się nie dzieje. Szkoda słów trzeba czekać do wyborów mam nadzieję ze sie władza zmieni. Może wrescie wydzielą ten Radom z tego mazowsza

 • Maria-karmią nas obietnicami iii

  2023-06-06 20:26:20

  Szkoda słów - powiatowy Radom i nic więcej. Brak skrzyżowań bezkolizyjnych jak w innych miastach tej wielkości, brak porządnych szpitali, jedna państwowa uczelnia, brak porządnego teatru, filharmonii, brak porządnych terenów rekreacyjnych jak np. kompleks basenów zewnętrznych i krytych , opieka medyczna lepiej nie pisać i dalej mozna tak pisać ale po co skoro nikt z tym nic nie zrobi tylko karmią nas obietnicami jak dwa lata temu o trzecim szpitalu i nic  w tej sprawie się nie dzieje. Szkoda słów trzeba czekać do wyborów mam nadzieję ze sie władza zmieni. Może wrescie wydzielą ten Radom z tego mazowsza

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:52:21

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską SWOŁOCZ.Jeszcze TEN obrzydliwy fRYSZTAK z PełOoo (JUDASZ).

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:54:15

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską SWOŁOCZ.Jeszcze TEN obrzydliwy fRYSZTAK z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu.

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:54:21

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską SWOŁOCZ.Jeszcze TEN obrzydliwy fRYSZTAK z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:54:29

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską SWOŁOCZ.Jeszcze TEN obrzydliwy fRYSZTAK z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:56:06

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską  SWOŁOCZ.Jeszcze TEN obrzydliwy fRYSZTAK z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:56:12

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską  SWOŁOCZ. Jeszcze TEN obrzydliwy fRYSZTAK z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:56:17

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską  SWOŁOCZ. Jeszcze TEN obrzydliwy  fRYSZTAK z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:57:34

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską  SWOŁOCZ. Jeszcze TEN obrzydliwy   fRYSZTAK  z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:57:40

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską  SWOŁOCZ. Jeszcze TEN obrzydliwy   fRYSZTAK   z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:57:45

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską  SWOŁOCZ. Jeszcze TEN obrzydliwy    fRYSZTAK   z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

 • YOUTUBE: PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-06-07 00:57:49

  NIE mogę patrzeć na TĄ POlszewską antyRADOMską  SWOŁOCZ. Jeszcze TEN obrzydliwy    fRYSZTAK    z PełOoo (JUDASZ).Hymnu POLSKIEGO nie znają P-Onuce.Tfu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych