Niedziela 14 lipca
Marcelina, Ulryka, Bonawentury
RADOM aktualna pogoda

Szkolenia specjalistyczne Terytorialsów

dm, WOT 2023-03-05 11:16:00

Za żołnierzami 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu intensywny weekend! Blisko 200 żołnierzy wzięło udział w rotacyjnym szkoleniu specjalistycznym.

Szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej odbywa się w czterech etapach - (pierwszy rok – szkolenie indywidualne, drugi rok – szkolenie specjalistyczne, trzeci rok – szkolenie zgrywające, ostatni etap to szkolenie zaawansowane).  

25 i 26 lutego żołnierze dwóch kompanii - 622 oraz 623 radomskiego batalionu brali udział w szkoleniu specjalistycznym zgodnym z zajmowanym stanowiskiem etatowym. Ćwiczenia te przygotowują każdego żołnierza do konkretnych zadań, które ma pełnić w sekcji, plutonie czy kompanii. Sekcja lekkiej piechoty WOT składa się z dowódcy,  radiotelefonisty, ratownika, celowniczego, strzelca wyborowego oraz sapera.

Kolejną częścią cyklu jest szkolenie zgrywające pododdziału, gdzie dominuje przede wszystkim nauka pracy w zespole. W tym czasie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali „Terytorialsi”, np. miejskiego, górskiego czy wodnego.

Siłą i niewątpliwym atutem żołnierzy ochotników jest znajomość terenu, z którego pochodzą, w którym żyją i który znają od dziecka. Często znają przejścia, przepusty, drogi czy własnoręcznie wykonane przez okolicznych mieszkańców kładki nad ciekami wodnymi, których nie ma nawet na mapach. Przy realizacji działań w obecności zagrożenia zewnętrznego może to być element, który da siłom własnym przewagę i element zaskoczenia potencjalnego przeciwnika. Stąd tak ważne jest realizowanie szkoleń poza terenami wojskowymi w Stałych Rejonach Odpowiedzialności (SRO) - tłumaczy ppłk Artur Wasilewski, dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomia.  

Obecnie trwają planowe szkolenia rotacyjne oraz kursy doskonalące z obsługi specjalistycznej broni i wyposażenia, będącego na wyposażeniu między innymi kompanii i plutonów. W miniony weekend w miejscowości Kozłów miało miejsce szkolenie doskonalące dla saperów, medyków oraz grupy dowódczej. Żołnierze z plutonu logistycznego mieli za zadanie zorganizowanie polowego punktu wydawania posiłków dla wszystkich szkolących się żołnierzy. W tym celu rozstawiono namioty, w których powstała stołówka, a w polowej kuchni wojskowej został przyrządzony obiad dla wszystkich. Dzięki takim szkoleniom terytorialsi mogą wykorzystać już zdobyte umiejętności, pracować w zespole oraz przekonać się jak ważne są zadania, które będą musieli wykonywać w ramach zajmowanych stanowisk.

Komentarze naszych czytelników

 • szwejk

  2023-03-03 11:32:24

  szkolenia ze strzelania dla wszystkich

 • Harcerz

  2023-03-03 11:41:18

  Podstawowego nie opanowali a specjalistyczne już zdobywają. Nie matura a chęć szczera zrobi z nich oficjera. 

 • Zuch

  2023-03-03 11:41:34

  Podstawowego nie opanowali a specjalistyczne już zdobywają. Nie matura a chęć szczera zrobi z nich oficjera. 

 • Zwierzchnik Duda

  2023-03-03 11:41:58

  Podstawowego nie opanowali a specjalistyczne już zdobywają. Nie matura a chęć szczera zrobi z nich oficjera. 

 • Generał Skurkiewicz

  2023-03-03 11:42:17

  Podstawowego nie opanowali a specjalistyczne już zdobywają. Nie matura a chęć szczera zrobi z nich oficjera. 

 • Szwejk Kaczyński

  2023-03-03 11:43:01

  Podstawowego nie opanowali a specjalistyczne już zdobywają. Nie matura a chęć szczera zrobi z nich oficjera. 

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy

  2023-03-03 13:42:48

  Do PiS-u czy Wam po prostu nie jest wstyd???

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy

  2023-03-03 13:44:18

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki.

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy

  2023-03-03 13:44:50

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!

  2023-03-03 13:45:03

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!

  2023-03-03 13:45:09

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!

  2023-03-03 13:45:16

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!

  2023-03-03 13:45:21

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!

  2023-03-03 13:45:27

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!

  2023-03-03 13:45:32

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!

  2023-03-03 13:45:36

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!!

  2023-03-03 13:45:40

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!!!

  2023-03-03 13:45:44

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!!!!

  2023-03-03 13:45:48

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!!!!!

  2023-03-03 13:45:52

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!!!!!!

  2023-03-03 13:45:57

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!!!!!!!

  2023-03-03 13:46:04

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • We wrześniu pokażemy gdzie Was mamy!!!!!!!!!!!!!!

  2023-03-03 13:46:11

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • Radomiak

  2023-03-03 14:28:27

  Ale to czub z PO wszędzie powyżej.Prawdziwy głupek z od Witkowskiego i Frysztaka (INTERPELATOR.To powinno być leczone.

 • Radomiak

  2023-03-03 14:28:50

  Ale to czub z PO wszędzie powyżej.Prawdziwy głupek od Witkowskiego i Frysztaka (INTERPELATOR.To powinno być leczone.

 • Biszczak

  2023-03-03 14:48:58

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna. 

   

 • Biszczak PiS da

  2023-03-03 14:49:11

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna. 

   

 • Biszczak PiS da je im podwyżki

  2023-03-03 14:49:26

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna. 

   

 • Biszczak PiS da je im podwyżki !

  2023-03-03 14:50:07

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna. 

   

 • Biszczak PiS da je im podwyżki !.

  2023-03-03 14:50:44

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna.  I ta kobitka od ministra 

   

 • Biszczak PiS da je im podwyżki !..

  2023-03-03 14:50:51

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna.  I ta kobitka od ministra 

   

 • Biszczak PiS da je im podwyżki !...

  2023-03-03 14:51:14

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna.  I ta kobitka od ministra 

   

 • Biszczak PiS da je im podwyżki !....

  2023-03-03 14:51:28

  Wróci do domu to obiad z mchu nagotuje i skręta zrobi z liści. Teraz w modzie gotowanie i Panu Bogu w okna strzelanie. Szkolenie od Szwejka  Skurkiewicza a od Macierewicza różaniec i krzyż na drogę. Pic lic . Putin na sam  na ich widok już sra w gacie. Armia zbawienia. Z krucjatą na wojnę polsko Polskę rusza. W imię ojca i  Jarka s wen syna.  I ta kobitka od ministra 

   

 • Były wyborca!

  2023-03-03 14:54:25

  PiS zsowietyzował Polskę

 • Były wyborca!!

  2023-03-03 14:54:28

  PiS zsowietyzował Polskę

 • Były wyborca!!!

  2023-03-03 14:54:31

  PiS zsowietyzował Polskę

 • PiS do Lamusa!

  2023-03-03 14:56:09

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!

  2023-03-03 14:56:12

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!!

  2023-03-03 14:56:14

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!!!

  2023-03-03 14:56:18

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!!!!

  2023-03-03 14:56:22

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!!!!!

  2023-03-03 14:56:25

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!!!!!!

  2023-03-03 14:56:31

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!!!!!!!

  2023-03-03 14:56:34

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • PiS do Lamusa!!!!!!!!!

  2023-03-03 14:56:39

  Skurkiewicz nie potrafi wypowiedzieć liczby, rozumiem, że wyuczony zawód to kelner, na ale na boga trzecia klasa podstawówki. 2 mld 100 mln TYSIĘCY!!!!

 • Byly w WOT.

  2023-03-03 15:25:01

  Zgrywanie pododdziałów przy ciągłej rotacji kociarstwa jest raczej nierealne. Zołnierzy WOT z nalotem 5 lat i wyzszym w pododdziałach jest garstka.

 • szer Misiewicz

  2023-03-03 19:36:53

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii

 • szer Misiewicz w stanie spoczynku

  2023-03-03 19:37:06

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii

 • szer Misiewicz w stanie spoczynku zasłużony dla

  2023-03-03 19:37:24

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii

 • szer Misiewicz złoty zasłużony dla Macierewicza

  2023-03-03 19:38:35

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii

 • szer Misiewicz bimbrownik

  2023-03-03 19:39:59

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii. Kto krzyżem wojuje na krzyżu wyląduje.

 • szer Misiewicz bimbrownik i aptekarz

  2023-03-03 19:40:20

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii. Kto krzyżem wojuje na krzyżu wyląduje.

 • szer Misiewicz absolwent Rydzyka

  2023-03-03 19:40:58

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii. Kto krzyżem wojuje na krzyżu wyląduje.

 • szer Misiewicz absolwent Rydzyka trwamy

  2023-03-03 19:42:03

  POczytajcie sobe vedenecum  żołnierza hitt Macierewicza.  Jak się do wznowienia tego wydania Skurkiewicz z Błaszczakiem dopisze to będzie praca zbiorowa. Trzech niezłomnych  i zbiorowy gwałt na Polskiej Armii. Kto krzyżem wojuje na krzyżu wyląduje. W imie ojca i Jarka Kaczyńskiego świętego

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:01:31

  POpaprańce.We wrześniu zrobimy WAM,z .upy jesień średniowiecza.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:01:38

  POpaprańce.We wrześniu zrobimy WAM,z .upy jesień średniowiecza

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:01:50

  POpaprańce.We wrześniu zrobimy WAM,z .upy jesień średniowiecza

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:01:57

  POpaprańce.We wrześniu zrobimy WAM,z .upy jesień średniowiecza

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:02:04

  POpaprańce.We wrześniu zrobimy WAM,z .upy jesień średniowiecza

 • Kosztowny z ChRLu

  2023-03-03 20:04:12

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają. 

 • Kosztowny z ChRLu wycieczkowicz

  2023-03-03 20:04:26

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają. 

 • Kosztowny z ChRLu wycieczkowicz już zapomniał

  2023-03-03 20:05:23

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają. 

 • Kosztowniak z ChRLu wycieczkowicz już zapomniał

  2023-03-03 20:06:18

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają. 

 • **** ***

  2023-03-03 20:08:29

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają.  RADOM to PiS . będziesz wisiał  Polsce parę bilionów zadłużenia. Tak Twój PiS Polskę i Świat zmienia

 • **** *** generał Armii + Broni

  2023-03-03 20:08:48

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają.  RADOM to PiS . będziesz wisiał  Polsce parę bilionów zadłużenia. Tak Twój PiS Polskę i Świat zmienia

 • **** *** generał Armii + Broni **** ***

  2023-03-03 20:09:02

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają.  RADOM to PiS . będziesz wisiał  Polsce parę bilionów zadłużenia. Tak Twój PiS Polskę i Świat zmienia

 • **** *** generał Armii + Broni **** *** **** ***

  2023-03-03 20:09:35

  Skończy sie wojna na Ukrainie . A oni nadal będą kupowali i na full bajer  z ChRLu wojska na granicy wschodniej  POwitają.  RADOM to PiS . będziesz wisiał  Polsce parę bilionów zadłużenia. Tak Twój PiS Polskę i Świat zmienia. 

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:15:10

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:15:32

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:15:43

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:16:05

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:16:16

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:16:25

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:16:36

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:16:47

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:16:57

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:17:05

  robaKOżercy PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:17:24

  robaKOżercy  PO-winni być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:17:33

  robaKOżercy  PO-winni  być izolowani w psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:17:41

  robaKOżercy  PO-winni  być izolowani w  psychiatrykach.Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:17:49

  robaKOżercy  PO-winni  być izolowani w  psychiatrykach. Bo to POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:17:56

  robaKOżercy  PO-winni  być izolowani w  psychiatrykach. Bo to  POmyleńcy.To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:04

  robaKOżercy  PO-winni  być izolowani w  psychiatrykach. Bo to  POmyleńcy. To są CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:09

  robaKOżercy  PO-winni  być izolowani w  psychiatrykach. Bo to  POmyleńcy. To są  CHORZY ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:15

  robaKOżercy  PO-winni  być izolowani w  psychiatrykach. Bo to  POmyleńcy. To są  CHORZY  ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:25

  robaKOżercy   PO-winni  być izolowani w  psychiatrykach. Bo to  POmyleńcy. To są  CHORZY  ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:33

  robaKOżercy   PO-winni   być izolowani w  psychiatrykach. Bo to  POmyleńcy. To są  CHORZY  ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:40

  robaKOżercy   PO-winni   być izolowani w  psychiatrykach. Bo to   POmyleńcy. To są  CHORZY  ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:45

  robaKOżercy   PO-winni   być izolowani w  psychiatrykach. Bo to   POmyleńcy. To są   CHORZY  ,,ludzie,,

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-03 20:18:50

  robaKOżercy   PO-winni   być izolowani w  psychiatrykach. Bo to   POmyleńcy. To są   CHORZY   ,,ludzie,,

 • RADOM to PiS da

  2023-03-04 00:48:11

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był. 

 • RADOM to PiS da +

  2023-03-04 00:48:20

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był. 

 • RADOM to PiS da + kumendant Siuśki

  2023-03-04 00:49:09

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był. 

 • RADOM to PiS da + kumendant Siuśki+ ober Ziobro

  2023-03-04 00:49:28

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był. 

 • ****

  2023-03-04 00:52:59

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają. 

 • **** ***

  2023-03-04 00:53:09

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają. 

 • **** *** klechokomunę PiS

  2023-03-04 00:53:59

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają. 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR

  2023-03-04 00:54:16

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają. 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR

  2023-03-04 00:54:58

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR+

  2023-03-04 00:55:05

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR++

  2023-03-04 00:55:12

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR+++

  2023-03-04 00:55:18

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR++++

  2023-03-04 00:55:23

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR++++++

  2023-03-04 00:55:35

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR+++++++

  2023-03-04 00:55:42

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR++++++++

  2023-03-04 00:55:50

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • **** *** klechokomunę PiS PZPR+++++++++

  2023-03-04 00:56:07

  RADOM to PiS będzie koncet łagry otwierał. WOT  PiSu tiechnika.  Żebyś tak mierny robaku zdrowy na ciele i  umyśle zdrowy był.  Jarek żmija już nie ogon a łeb własny zjada. POgonimy starego gada. RADOM to PiS dobrze gada. Polacy nie kaczki i swój POLSKI język mają.  Polska Zjednoczona Prawica Razem 

 • Kiti Cat

  2023-03-04 01:32:06

  RADOM to PiS jest git , tej Małpie smakuje nawet PiSu kit.  

 • Kiti Cat karna

  2023-03-04 01:32:23

  RADOM to PiS jest git , tej Małpie smakuje nawet PiSu kit.  

 • Kiti Cat karna dla kota

  2023-03-04 01:32:58

  RADOM to PiS jest git , tej Małpie smakuje nawet PiSu kit.  Pisowskiego darmozjada. 

 • Kiti Cat karna dla kota od Prezesa

  2023-03-04 01:33:13

  RADOM to PiS jest git , tej Małpie smakuje nawet PiSu kit.  Pisowskiego darmozjada. 

 • Ruch 8 gwizad.

  2023-03-04 07:37:54

  Nigdy więcej PiSu i Suskiego - perukarza, Skurkiewicza - kelnera, Fogla _ piekarza, Kosztowniaka, Kwietniowej oraz innych polityków z tej partii. Nasze wnuki będa jeszcze spłacać zadłużenie jakie zrobili.

 • człone PiS!

  2023-03-04 08:36:44

  Marta Kaczyńska nie boi się nowinek kulinarnych. W najnowszym felietonie pisowskiej gazety "wSieci" z entuzjazmem odniosła się do pomysłu spożywania owadów. Są one bogatym źródłem białka i w przyszłości mogą pomóc nam zwalczyć klęskę głodu w wielu miejscach świata.

 • członek PiS!

  2023-03-04 08:36:54

  Marta Kaczyńska nie boi się nowinek kulinarnych. W najnowszym felietonie pisowskiej gazety "wSieci" z entuzjazmem odniosła się do pomysłu spożywania owadów. Są one bogatym źródłem białka i w przyszłości mogą pomóc nam zwalczyć klęskę głodu w wielu miejscach świata.

 • członek PiS!!

  2023-03-04 08:36:57

  Marta Kaczyńska nie boi się nowinek kulinarnych. W najnowszym felietonie pisowskiej gazety "wSieci" z entuzjazmem odniosła się do pomysłu spożywania owadów. Są one bogatym źródłem białka i w przyszłości mogą pomóc nam zwalczyć klęskę głodu w wielu miejscach świata.

 • członek PiS!!!

  2023-03-04 08:37:02

  Marta Kaczyńska nie boi się nowinek kulinarnych. W najnowszym felietonie pisowskiej gazety "wSieci" z entuzjazmem odniosła się do pomysłu spożywania owadów. Są one bogatym źródłem białka i w przyszłości mogą pomóc nam zwalczyć klęskę głodu w wielu miejscach świata.

 • PegiSuski

  2023-03-04 11:16:33

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.  

   

 • PegiSuski świnia

  2023-03-04 11:16:45

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.  

   

 • PegiSuski świnia od koryta

  2023-03-04 11:17:00

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.  

   

 • 3 x Nie dla PiSu

  2023-03-04 11:19:27

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.   PiS to Prezes i Sbeckie  sposoby na wybory. W Moskwie Putin im wyniki i sondaże drukuje.  

   

 • 3 x Nie dla PiSu ***

  2023-03-04 11:19:42

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.   PiS to Prezes i Sbeckie  sposoby na wybory. W Moskwie Putin im wyniki i sondaże drukuje.  

   

 • 3 x Nie dla PiSu *** *****

  2023-03-04 11:19:58

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.   PiS to Prezes i Sbeckie  sposoby na wybory. W Moskwie Putin im wyniki i sondaże drukuje.  

   

 • 3 x Nie dla PiSu *** ***** *****

  2023-03-04 11:20:15

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.   PiS to Prezes i Sbeckie  sposoby na wybory. W Moskwie Putin im wyniki i sondaże drukuje.  

   

 • 3 x Nie dla PiSu *** ***** ***** ****

  2023-03-04 11:20:27

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.   PiS to Prezes i Sbeckie  sposoby na wybory. W Moskwie Putin im wyniki i sondaże drukuje.  

   

 • 3 x Nie dla PiSu *** ***** ***** **** ***

  2023-03-04 11:20:36

  Maski  p gass na mordę włóż. Bo i Skurkiewicz z Błaszczakiem  koordynuje  i podsłuchuje czy wojsko przeciwko  kaczorom nie sPiS kuje.   PiS to Prezes i Sbeckie  sposoby na wybory. W Moskwie Putin im wyniki i sondaże drukuje.  

   

 • Agro Unia

  2023-03-04 15:04:35

  PO  paczce dla z PiSu z Radomia bochaterów  pełna przepysznych  Robaków.  Z dostawą do domów.  Do lodówek i będą mieli wyżerkę  na Wielkiej nocy święta. Rezerwa WOT dostarczy 

 • Agro Unia + WOT rezerwa

  2023-03-04 15:05:09

  PO  paczce dla z PiSu z Radomia bochaterów  pełna przepysznych  Robaków.  Z dostawą do domów.  Do lodówek i będą mieli wyżerkę  na Wielkiej nocy święta. Rezerwa WOT dostarczy 

 • Agro Unia + WOT rezerwa z Radomia

  2023-03-04 15:05:33

  PO  paczce dla z PiSu z Radomia bochaterów  pełna przepysznych  Robaków.  Z dostawą do domów.  Do lodówek i będą mieli wyżerkę  na Wielkiej nocy święta. Rezerwa WOT dostarczy 

 • Agro Unia + WOT rezerwa z Radomia i POwiatu

  2023-03-04 15:05:51

  PO  paczce dla z PiSu z Radomia bochaterów  pełna przepysznych  Robaków.  Z dostawą do domów.  Do lodówek i będą mieli wyżerkę  na Wielkiej nocy święta. Rezerwa WOT dostarczy 

 • Bylo o WOT

  2023-03-04 18:03:30

  A banda ***** wyzywa sie wedle POlitycznego przykazu od folksdojcza Tyfusa.

 • TVP rozrywka info

  2023-03-04 19:00:22

  Dronów im Skurkiewicz nie kupi. Bo jeszcze dronem kamikaze wylądowali by na głowie Jarka. Przebrała się PiSu i Jarka miarka. 

 • TVP rozrywka info podalo

  2023-03-04 19:00:44

  Dronów im Skurkiewicz nie kupi. Bo jeszcze dronem kamikaze wylądowali by na głowie Jarka. Przebrała się PiSu i Jarka miarka. 

 • TVP rozrywka info podalo *****

  2023-03-04 19:01:07

  Dronów im Skurkiewicz nie kupi. Bo jeszcze dronem kamikaze wylądowali by na głowie Jarka. Przebrała się PiSu i Jarka miarka. 

 • TVP rozrywka info podalo *****

  2023-03-04 19:01:43

  Dronów im Skurkiewicz nie kupi. Bo jeszcze dronem kamikaze wylądowali by na głowie Jarka. Przebrała się PiSu i Jarka miarka. I ***** z Jarka pozostał tylko but 

 • lucjan

  2023-03-04 20:09:08

  Postawiłem klocka na tęczowa RADOSŁAWa MAŁYSAą z PO.

 • lucjan.

  2023-03-04 20:09:20

  Postawiłem klocka na tęczowa RADOSŁAWa MAŁYSAą z PO.

 • lucjan.

  2023-03-04 20:09:32

  Postawiłem klocka na tęczowa  RADOSŁAWa MAŁYSAą z PO.

 • lucjan.

  2023-03-04 20:09:38

  Postawiłem klocka na tęczowa  RADOSŁAWa  MAŁYSAą z PO.

 • Fake You PiS

  2023-03-06 02:38:07

  Fake You Panie Skurkiewicz. 

 • Fake You PiS da

  2023-03-06 02:39:21

  Fake You Panie Skurkiewicz. Fake Yuo  Kaczyński. 

 • Fake You PiS da da

  2023-03-06 02:39:59

  Fake You Panie Skurkiewicz. Fake Yuo  Kaczyński. Fake You  Suski. 

 • Fake You PiS da da da

  2023-03-06 02:40:07

  Fake You Panie Skurkiewicz. Fake Yuo  Kaczyński. Fake You  Suski. 

 • Fake You PiS da da da da

  2023-03-06 02:40:38

  Fake You Panie Skurkiewicz. Fake Yuo  Kaczyński. Fake You  Suski.  Fake You Ziobro. 

 • Fake You PiS da da da da da

  2023-03-06 02:41:08

  Fake You Panie Skurkiewicz. Fake Yuo  Kaczyński. Fake You  Suski.  Fake You Ziobro.  Fake You cały PiS 

 • Fake You PiS da da da da da da

  2023-03-06 02:41:15

  Fake You Panie Skurkiewicz. Fake Yuo  Kaczyński. Fake You  Suski.  Fake You Ziobro.  Fake You cały PiS 

 • Fake You PiS da da da da da da dali won

  2023-03-06 02:41:29

  Fake You Panie Skurkiewicz. Fake Yuo  Kaczyński. Fake You  Suski.  Fake You Ziobro.  Fake You cały PiS 

 • w_acek

  2023-03-06 13:20:48

  BI

 • Kuria Radom

  2023-03-07 13:43:59

  Po szkoleniu zaniosą paczkę robaków dla księdza kapelana pedofila Stanisława.  Nadal na plebanii się ukrywa. Pracuje zdalnie w sieci i komputerze od Czarnka  ściąga sobie dzieci.  Nawet Skurkiewicz zdjął blokadę rodzicielską dla niego i swoich dzieci. 

 • Kuria Radom +radio+ +

  2023-03-07 13:44:47

  Po szkoleniu zaniosą paczkę robaków dla księdza kapelana pedofila Stanisława.  Nadal na plebanii się ukrywa. Pracuje zdalnie w sieci i komputerze od Czarnka  ściąga sobie dzieci.  Nawet Skurkiewicz zdjął blokadę rodzicielską dla niego i swoich dzieci. 

 • Kuria Radom +radio+ +radio trwam

  2023-03-07 13:45:01

  Po szkoleniu zaniosą paczkę robaków dla księdza kapelana pedofila Stanisława.  Nadal na plebanii się ukrywa. Pracuje zdalnie w sieci i komputerze od Czarnka  ściąga sobie dzieci.  Nawet Skurkiewicz zdjął blokadę rodzicielską dla niego i swoich dzieci. 

 • Kuria +radio+ +radio trwam + publiczne media

  2023-03-07 13:45:59

  Po szkoleniu zaniosą paczkę robaków dla księdza kapelana pedofila Stanisława.  Nadal na plebanii się ukrywa. Pracuje zdalnie w sieci i komputerze od Czarnka  ściąga sobie dzieci.  Nawet Skurkiewicz zdjął blokadę rodzicielską dla niego i swoich dzieci. 

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-09 01:11:31

  kluzik-sruzik-rozPOrowska z radomskiego PO,obrażala dziś POLSKIEGO PAPIEŻA w TVN.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-09 01:11:38

  kluzik-sruzik-rozPOrowska z radomskiego PO,obrażala dziś POLSKIEGO PAPIEŻA w TVN

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-09 01:12:09

  kluzik-sruzik-rozPOrowska z radomskiego PO,KOleżanka frysztaka,obrażala dziś POLSKIEGO PAPIEŻA w TVN

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-09 01:12:16

  kluzik-sruzik-rozPOrowska z radomskiego PO,KOleżanka frysztaka,obrażala dziś POLSKIEGO PAPIEŻA w TVN

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-09 01:12:22

  kluzik-sruzik-rozPOrowska z radomskiego PO,KOleżanka frysztaka,obrażala dziś POLSKIEGO PAPIEŻA w TVN

 • RADOM to PIS +++++

  2023-03-09 01:12:28

  kluzik-sruzik-rozPOrowska z radomskiego PO,KOleżanka frysztaka,obrażala dziś POLSKIEGO PAPIEŻA w TVN

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych