Wtorek 23 lipca
Bogny, Sławosza, Żelisława
RADOM aktualna pogoda

Hulajnogi elektryczne. Policja przypomina obowiązujące przepisy

dm, KWP 2023-04-23 11:59:00

W pakiecie zmian uregulowana została kwestia m.in. bardzo popularnych hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.

W pakiecie zmian, które weszły w życie uregulowana została kwestia m.in. bardzo popularnych hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.

W Prawie o ruchu drogowym pojawiają się trzy nowe definicje:

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;

W związku z rozszerzeniem katalogu urządzeń i pojazdów służących do przemieszczania się, każdy z nowych elementów tej kategorii został ściśle określony pod względem zasad korzystania, a także praw i obowiązków ciążących na jego użytkownikach.  Poniżej przedstawiamy zapisy dotyczące hulajnóg elektrycznych.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna: dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów,

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
 • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest  nie mniejsza niż 1,5 m.

W nowelizacji wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Hulajnoga elektryczna: konsekwencje prawne

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu. W związku z tym  następują zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń.

 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł.
 • Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.
 • Za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.

Komentarze naszych czytelników

 • RWERadom

  2023-04-23 14:07:22

  Hulaj noga prezesa , hulaj dusza. Kulosa Kurdupla z PiSem już nic nie rusza.  Błaszczak będzie silosy na zborze budował. Po upłynnieniu ładunku technicznego wykorzysta jako silosy do rakiet taktycznych atomowych . Kopią doły z Suskim , Skurkiewiczem po lasach. A mieli sadzić z Moskwą drzewa.

 • RWERadom +

  2023-04-23 14:07:31

  Hulaj noga prezesa , hulaj dusza. Kulosa Kurdupla z PiSem już nic nie rusza.  Błaszczak będzie silosy na zborze budował. Po upłynnieniu ładunku technicznego wykorzysta jako silosy do rakiet taktycznych atomowych . Kopią doły z Suskim , Skurkiewiczem po lasach. A mieli sadzić z Moskwą drzewa.

 • RWERadom ++

  2023-04-23 14:07:39

  Hulaj noga prezesa , hulaj dusza. Kulosa Kurdupla z PiSem już nic nie rusza.  Błaszczak będzie silosy na zborze budował. Po upłynnieniu ładunku technicznego wykorzysta jako silosy do rakiet taktycznych atomowych . Kopią doły z Suskim , Skurkiewiczem po lasach. A mieli sadzić z Moskwą drzewa.

 • RWERadom +++

  2023-04-23 14:07:45

  Hulaj noga prezesa , hulaj dusza. Kulosa Kurdupla z PiSem już nic nie rusza.  Błaszczak będzie silosy na zborze budował. Po upłynnieniu ładunku technicznego wykorzysta jako silosy do rakiet taktycznych atomowych . Kopią doły z Suskim , Skurkiewiczem po lasach. A mieli sadzić z Moskwą drzewa.

 • RWERadom ++++

  2023-04-23 14:08:08

  Hulaj noga prezesa , hulaj dusza. Kulosa Kurdupla z PiSem już nic nie rusza.  Błaszczak będzie silosy na zborze budował. Po upłynnieniu ładunku technicznego wykorzysta jako silosy do rakiet taktycznych atomowych . Kopią doły z Suskim , Skurkiewiczem po lasach. A mieli sadzić z Moskwą drzewa.

 • P.

  2023-04-23 14:23:15

  Czy tu nie mozna przeczytać normalnego komentarza..?

  Ilu niepełnosprytnych musi sie tu jeszcze wyrzygać..?

   

 • KD

  2023-04-23 14:31:46

  Kacze Doły zapraszają. Mamy mnóstwo hulaj nóg. 

 • Czytelniczka

  2023-04-23 14:35:51

  P. utin się zwraca. Spryciarz normalny.  

 • Jedna noga zdrowa a druga chora

  2023-04-23 18:22:29

  Inteligencja Carycy jest jak hulaj noga.  Porusza się z prędkością światła a udziela się  w POstępie geometrycznym. Przed jazdą sprawdzić trzeba geometrię kół.  Zasięg taktyczny do 700 m . 

 • PiS Putin i Stalin

  2023-04-23 21:30:09

  Papież i  Sądy kapturowe . Inkwizycja  hybrydowa 

 • ?

  2023-04-23 22:33:10

  Kiedy PiS wprowadzi prawo jazdy dla rodziców na wózki dziecięce , niemowlaków z konsekwencjami prawnymi. 

 • Mocny PiS w gębie

  2023-04-24 09:52:41

  Suski mocno się sadzi. Na swoją i  PiSu głuPOtę i tak nic nie POradzi. Kim um jest. Gdzie taki się Ulungł. Koreę Północnoną z Kaczyńskim budują. Ma kupę racji w tym ustępie i północniku.  Obudzą się wszyscy z PiSu . PO wyborach z obydwoma dłońmi  w Dupie. Sprawdziliście  czy Wam  POdsłuchu w WC nie założył. 

 • Mocny PiS w gębie +

  2023-04-24 09:53:55

  Suski mocno się sadzi. Na swoją i  PiSu głuPOtę i tak nic nie POradzi. Kim um jest. Gdzie taki się Ulungł. Koreę Północnoną z Kaczyńskim budują. Ma kupę racji w tym ustępie i północniku.  Obudzą się wszyscy z PiSu . PO wyborach z obydwoma dłońmi  w Dupie. Sprawdziliście  czy Wam  POdsłuchu w WC nie założył. 

 • Uczciwy.

  2023-04-24 10:05:07

  Banda złodziei z PO.

 • PiSs

  2023-04-24 14:35:44

  Przepisy to są  na chleb z zakalcem u Figla z ruskiego technicznego zboża. Z robakami pluskwami które hodują w swoich kontraktach. Też na prąd.   Uczciwy to wie. Bo od PiSu kupuje byle co,  byle też wie i  pipcy  PO tym co zje. Znalazł się Putina kupiec co kaczkę dziwaczkę chciał trzema wybuchami upiec.  

 • PiSs +cela +

  2023-04-24 14:38:27

  Przepisy to są  na chleb z zakalcem u Figla z ruskiego technicznego zboża. Z robakami pluskwami które hodują w swoich kontraktach. Też na prąd.   Uczciwy to wie. Bo od PiSu kupuje byle co,  byle też wie i  pipcy  PO tym co zje. Znalazł się Putina kupiec co kaczkę dziwaczkę chciał trzema wybuchami upiec.  Banditen  halt .  Stoj ruki do góry. Dostaniesz promesę z tektury. Bez POkrycia. 

 • PiSs +cela ++

  2023-04-24 14:38:36

  Przepisy to są  na chleb z zakalcem u Figla z ruskiego technicznego zboża. Z robakami pluskwami które hodują w swoich kontraktach. Też na prąd.   Uczciwy to wie. Bo od PiSu kupuje byle co,  byle też wie i  pipcy  PO tym co zje. Znalazł się Putina kupiec co kaczkę dziwaczkę chciał trzema wybuchami upiec.  Banditen  halt .  Stoj ruki do góry. Dostaniesz promesę z tektury. Bez POkrycia. 

 • PiSs +cela +++

  2023-04-24 14:38:42

  Przepisy to są  na chleb z zakalcem u Figla z ruskiego technicznego zboża. Z robakami pluskwami które hodują w swoich kontraktach. Też na prąd.   Uczciwy to wie. Bo od PiSu kupuje byle co,  byle też wie i  pipcy  PO tym co zje. Znalazł się Putina kupiec co kaczkę dziwaczkę chciał trzema wybuchami upiec.  Banditen  halt .  Stoj ruki do góry. Dostaniesz promesę z tektury. Bez POkrycia. 

 • PiSs +cela ++++ hu laj nogę

  2023-04-24 14:39:19

  Przepisy to są  na chleb z zakalcem u Figla z ruskiego technicznego zboża. Z robakami pluskwami które hodują w swoich kontraktach. Też na prąd.   Uczciwy to wie. Bo od PiSu kupuje byle co,  byle też wie i  pipcy  PO tym co zje. Znalazł się Putina kupiec co kaczkę dziwaczkę chciał trzema wybuchami upiec.  Banditen  halt .  Stoj ruki do góry. Dostaniesz promesę z tektury. Bez POkrycia. 

 • PiSs +cela ++++ hu laj nogę na prąd

  2023-04-24 14:39:52

  Przepisy to są  na chleb z zakalcem u Figla z ruskiego technicznego zboża. Z robakami pluskwami które hodują w swoich kontraktach. Też na prąd.   Uczciwy to wie. Bo od PiSu kupuje byle co,  byle też wie i  pipcy  PO tym co zje. Znalazł się Putina kupiec co kaczkę dziwaczkę chciał trzema wybuchami upiec.  Banditen  halt .  Stoj ruki do góry. Dostaniesz promesę z tektury. Bez POkrycia. 

 • PiSs +cela ++++ hu laj nogę na prąd drogi

  2023-04-24 14:39:59

  Przepisy to są  na chleb z zakalcem u Figla z ruskiego technicznego zboża. Z robakami pluskwami które hodują w swoich kontraktach. Też na prąd.   Uczciwy to wie. Bo od PiSu kupuje byle co,  byle też wie i  pipcy  PO tym co zje. Znalazł się Putina kupiec co kaczkę dziwaczkę chciał trzema wybuchami upiec.  Banditen  halt .  Stoj ruki do góry. Dostaniesz promesę z tektury. Bez POkrycia. 

 • PiSdaje

  2023-04-24 14:54:31

  Jak Ci z PO ukradli  to Ci odkupię . Na złodzieju czapka gore. POdaj namiary pesel nr konta. PiS hulajnogi już nie rozdaje. 

 • PiSdaje czadu , Naród truje

  2023-04-24 14:55:15

  Jak Ci z PO ukradli  to Ci odkupię . Na złodzieju czapka gore. POdaj namiary pesel nr konta. PiS hulajnogi już nie rozdaje. 

 • daje czadu , Naród truje RADOM to Pisda hejtuje

  2023-04-24 14:55:57

  Jak Ci z PO ukradli  to Ci odkupię . Na złodzieju czapka gore. POdaj namiary pesel nr konta. PiS hulajnogi już nie rozdaje. 

 • Uczestniczka Czerwca 76 represjonowana przez PiS

  2023-04-24 19:38:08

  Panie Suski Radomski Czerwiec prosi o roczne wsparcie dla stowarzyszenia 15 tys zł. Bo drożyzna i tych płacących składki z dodatkiem 400 zł miesięcznie też dopadła.  Radomski Czerwiec 2023 POra rozpoczynać. Będą z biura PiS przez okna wyskakiwać. I kamiennym brukiem w tą pisowską hołotę .  Bo uczestników już na hulajnogi bilety nie stać. 

 • W PiSdu

  2023-04-24 20:03:23

  Z Carycą jest jak z teściową . Dopóki się urwę z liścia  w ryj nie strzeli to się nie zamknie. Tylko pierd co swoich swoje. 

 • Niziny społeczne.

  2023-04-25 03:25:41

  Szumowiny z PO.

 • Ja nie mogę

  2023-04-25 17:09:30

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę. 

 • Ja nie mogę ale Jarek może

  2023-04-25 17:09:57

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę. 

 • Zostań Jarka bohaterem

  2023-04-25 17:12:16

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza. 

 • Zostań Jarka bohaterem .

  2023-04-25 17:12:36

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza. 

 • Zostań Jarka bohaterem ..

  2023-04-25 17:12:41

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza. 

 • Zostań Jarka bohaterem .. z kaczym orderem

  2023-04-25 17:13:03

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza. 

 • Zostań Jarka bohaterem .. z kaczym orderem .

  2023-04-25 17:13:08

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza. 

 • Zostań Jarka bohaterem .. z kaczym orderem ..

  2023-04-25 17:13:13

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza. 

 • Zostań Jarka bohaterem z kaczym orderem !

  2023-04-25 17:15:18

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza.  Jak to na wojence bywa ładnie kiedy kaczor  z hulajnogi spadnie.

 • Zostań Jarka bohaterem z kaczym orderem !.

  2023-04-25 17:15:24

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza.  Jak to na wojence bywa ładnie kiedy kaczor  z hulajnogi spadnie.

 • Zostań Jarka bohaterem z kaczym orderem !..

  2023-04-25 17:15:51

  U Błaszczaka i Skurkiewicza wielka mobilizacja . Zostań  Jarka żołnierzem. Militaria na warsztat. Zabytkowe hulajnogi tym bardziej.  Z braku i drożyznę prądu nawet na chorą kaczek nogę.  Raduje się serce raduje się dusza. Kiedy PiS na wojnę rusko ukraińską  hulajnogą  wyrusza.  Jak to na wojence bywa ładnie kiedy kaczor  z hulajnogi spadnie.

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych