Wtorek 6 czerwca
Dominiki, Norberta, Laurentego
RADOM aktualna pogoda

Stypendia szkolne - trwa nabór wniosków

dm, MOPS 2021-09-02 09:01:00

Do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów oraz o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów. O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Stypendium szkolne przysługuje mieszkającym na terenie Radomia:

* uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniom szkół policealnych), publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia – jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

* wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.

Wysokość stypendium szkolnego będzie wynosiła: 

* gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 70% do 100% kryterium dochodowego - 110 zł na ucznia miesięcznie, 

* gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 40% do 70% kryterium dochodowego - 150 zł na ucznia miesięcznie,

* gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 40% kryterium dochodowego - 200 zł na ucznia miesięcznie.

Ponadto stypendium może być zwiększone o kwotę 6,20 zł miesięcznie na każdego ucznia, gdy w rodzinie występują osoby niepełnosprawne lub w rodzinach wielodzietnych (tj. min. 3 dzieci w danej rodzinie). W przypadku wystąpienia łącznie obu tych przesłanek miesięczna wysokość stypendium zostanie zwiększona o kwotę 12,40 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie MOPS przy ul. Limanowskiego 134 wejście C oraz na stronie internetowej www.mops.radom.pl w zakładce „wnioski”. Szczegółowe informacje uzyskać można telefoniczne pod numerem 48 360 84 86. Wnioski wysłane w dniu 15 września 2021 roku pocztą lub za pośrednictwem platformy e- PUAP będą uznane za złożone w terminie.

Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa.

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych