Niedziela 14 lipca
Marcelina, Ulryka, Bonawentury
RADOM aktualna pogoda

Konkurs na głównego księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie [OGŁOSZENIE]

cir 2021-10-22 15:01:00

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE" w Radomiu, ul. Wyścigowa 19 ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego-Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

    a. Złożenie życiorysu (CV) wraz ze zdjęciem.

    b. Złożenie listu motywacyjnego, informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres i telefon kontaktowy, adres e-mail).

    c. Ukończenie studiów wyższych magisterskich o kierunku ekonomicznym lub 5 lat pracy na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej.

    d. Co najmniej 10 letni staż pracy w tym 5 lat pracy stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego.

    e. Przedstawienie pisemnej koncepcji działania pionu ekonomicznego Spółdzielni.

    f. Korzystanie z pełni praw publicznych.

    g. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

    h. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe i karno-skarbowe.

    i. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu zgodnie z art. 56 §3  ustawy Prawo spółdzielcze oraz z § 53 ust. 4,5 Statutu Spółdzielni.

    j. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 57  ustawy Prawo spółdzielcze. 

    k. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

    l. Znajomość ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

    m. Znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej.

    n. Dobra znajomość obsługi komputera.

    o. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę z zakresu prawa pracy.

    p. Posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych.

    q. Pełna dyspozycyjność.

Kandydaci będą mieli możliwość zapoznania się w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania, (po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 048 385 74 00 wew. 130 lub 128) z następującymi dokumentami Spółdzielni: 

a. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020.r.

b. Sprawozdanie finansowe za 2020r.

c. Sprawozdanie F-01 oraz wyniki ekonomiczno – finansowe za 6 m-cy 2021r.

d. Aktualny schemat organizacyjny.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu, kopie dokumentów określone w Regulaminie przeprowadzenia konkursu, umieszczonym na stronie internetowej www.ustronie.radom.pl., prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 05.11.2021r. do godz. 15 00 do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do siedziby Spółdzielni- ul. Wyścigowa 19 lub pocztą. 

Kopie wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niespełnienie tego warunku powoduje wykluczenie z dalszego postępowania konkursowego.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

W dniu 08.11.2021r. odbędzie się otwarcie ofert, natomiast w dniu 16.11.2021r. przesłuchanie kandydatów. 

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych