Wtorek 23 lipca
Bogny, Sławosza, Żelisława
RADOM aktualna pogoda

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Od 1 lipca obowiązek składania deklaracji

dm, UM Radom 2021-06-21 09:44:00

Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynków będzie musiał złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Celem stworzenia takiej bazy jest poprawa jakości powietrza. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Centralna Ewidencja stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

· imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

· adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

· informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

· numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

· adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku.

· Dla budynków, które już istnieją - właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.).

· Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł.

Gdzie pobrać druk deklaracji?

Ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ Odpowiednie deklaracje, w zależności od przeznaczenia (budynki i lokale mieszkalne – formularz A, budynki i lokale niemieszkalne – formularz B)

Jak można złożyć deklarację?

· przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

· w formie papierowej.

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku Radomia deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, w godzinach pracy urzędu.

Obowiązki gmin:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:

· 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej – w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,

· 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

https://zone.gunb.gov.pl/

Materiały do pobrania:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych