Poniedziałek 29 maja
Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
RADOM aktualna pogoda

ZUS: 100 mln zł na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

dm, ZUS 2023-05-15 16:58:00

Ruszył nabór wniosków od firm, które chcą dostać dofinansowanie z ZUS. 100 mln zł zostanie podzielone między firmy, które złożą najlepsze projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy.

- Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku. W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł – mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Jak dodaje rzecznik, ZUS wybierze projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

- Wnioskodawca nie może: zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem – dodaje.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem zus.pl/konkursBHP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl. Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.

Komentarze naszych czytelników

 • KOłchozy

  2023-05-15 09:05:01

  KOcmołuchom na higienę nie dawać,bo to i tak się nie myje. 

 • KOłchozy

  2023-05-15 09:05:14

  KOcmołuchom na higienę nie dawać,bo to i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:05:26

  KOcmołuchom na higienę nie dawać,bo to i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:05:33

  KOcmołuchom  na higienę nie dawać,bo to i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:05:38

  KOcmołuchom  na  higienę nie dawać,bo to i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:05:43

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać,bo to i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:05:51

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać, bo to i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:05:56

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać, bo  to i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:06:01

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać, bo  to  i tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:06:06

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać, bo  to  i  tak się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:06:11

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać, bo  to  i  tak  się nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:06:16

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać, bo  to  i  tak  się  nie myje.

 • KOłchozy.

  2023-05-15 09:06:20

  KOcmołuchom  na  higienę  nie dawać, bo  to  i  tak  się  nie  myje.

 • Wiesz pierwszy

  2023-05-15 12:06:29

  O JEST TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ  JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.RODEM Z PRL-u. W KOŁCHOZACH TO BHP I SEKRETARZ PROWADZIŁ.  WIDAĆ ŻE TO NIE DOUCZONE, NIE DOMYTE.  RADOM TO PIS +++++ Z RADIA  K O Ł C H Ż N I K A TERAZ NADAJE. Zawsze to jakiś postęp po pisie jest. Z moskiewskiego studia. KTÓRE TO STUDIA  UKOŃCZYŁ.

 • Wiesz pierwszy+

  2023-05-15 12:06:39

  O JEST TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ  JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.RODEM Z PRL-u. W KOŁCHOZACH TO BHP I SEKRETARZ PROWADZIŁ.  WIDAĆ ŻE TO NIE DOUCZONE, NIE DOMYTE.  RADOM TO PIS +++++ Z RADIA  K O Ł C H Ż N I K A TERAZ NADAJE. Zawsze to jakiś postęp po pisie jest. Z moskiewskiego studia. KTÓRE TO STUDIA  UKOŃCZYŁ.

 • Wiesz pierwszy++

  2023-05-15 12:06:46

  O JEST TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ  JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.RODEM Z PRL-u. W KOŁCHOZACH TO BHP I SEKRETARZ PROWADZIŁ.  WIDAĆ ŻE TO NIE DOUCZONE, NIE DOMYTE.  RADOM TO PIS +++++ Z RADIA  K O Ł C H Ż N I K A TERAZ NADAJE. Zawsze to jakiś postęp po pisie jest. Z moskiewskiego studia. KTÓRE TO STUDIA  UKOŃCZYŁ.

 • Wiesz pierwszy+++

  2023-05-15 12:06:52

  O JEST TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ  JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.RODEM Z PRL-u. W KOŁCHOZACH TO BHP I SEKRETARZ PROWADZIŁ.  WIDAĆ ŻE TO NIE DOUCZONE, NIE DOMYTE.  RADOM TO PIS +++++ Z RADIA  K O Ł C H Ż N I K A TERAZ NADAJE. Zawsze to jakiś postęp po pisie jest. Z moskiewskiego studia. KTÓRE TO STUDIA  UKOŃCZYŁ.

 • Wiesz pierwszy+++radio trwam

  2023-05-15 12:07:03

  O JEST TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ  JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.RODEM Z PRL-u. W KOŁCHOZACH TO BHP I SEKRETARZ PROWADZIŁ.  WIDAĆ ŻE TO NIE DOUCZONE, NIE DOMYTE.  RADOM TO PIS +++++ Z RADIA  K O Ł C H Ż N I K A TERAZ NADAJE. Zawsze to jakiś postęp po pisie jest. Z moskiewskiego studia. KTÓRE TO STUDIA  UKOŃCZYŁ.

 • Wiesz pierwszy+++radio trwam+radio +

  2023-05-15 12:07:16

  O JEST TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ  JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.RODEM Z PRL-u. W KOŁCHOZACH TO BHP I SEKRETARZ PROWADZIŁ.  WIDAĆ ŻE TO NIE DOUCZONE, NIE DOMYTE.  RADOM TO PIS +++++ Z RADIA  K O Ł C H Ż N I K A TERAZ NADAJE. Zawsze to jakiś postęp po pisie jest. Z moskiewskiego studia. KTÓRE TO STUDIA  UKOŃCZYŁ.

 • Wiesz pierwszy+++radio trwam+radio +avwe maryja

  2023-05-15 12:07:33

  O JEST TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ  JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO.RODEM Z PRL-u. W KOŁCHOZACH TO BHP I SEKRETARZ PROWADZIŁ.  WIDAĆ ŻE TO NIE DOUCZONE, NIE DOMYTE.  RADOM TO PIS +++++ Z RADIA  K O Ł C H Ż N I K A TERAZ NADAJE. Zawsze to jakiś postęp po pisie jest. Z moskiewskiego studia. KTÓRE TO STUDIA  UKOŃCZYŁ.

 • POLAK

  2023-05-15 12:12:44

  Łoooo.Jest i czub z PełOooo.

 • PAN POLAK Z PIS

  2023-05-15 12:18:37

  Co tam u WAS KOłchozy z ZSRR.MYĆ ONUCE I GUMOFILCE.I ŚWINIE DOGLĄDAĆ.Kwiiiiiik.

 • PAN POLAK Z PIS

  2023-05-15 12:18:57

  Co tam u WAS KOłchozy z ZSRR.MYĆ ONUCE I GUMOFILCE.I ŚWINIE DOGLĄDAĆ.Kwiiiiiik

 • PAN POLAK Z PIS.

  2023-05-15 12:19:05

  Co tam u WAS KOłchozy z ZSRR.MYĆ ONUCE I GUMOFILCE.I ŚWINIE DOGLĄDAĆ.Kwiiiiiik

 • PAN POLAK Z PIS.

  2023-05-15 12:20:21

  Co tam u WAS KOłchozy z ZSRR.MYĆ ONUCE oraz GUMOFILCE.I ŚWINIE DOGLĄDAĆ.Kwiiiiiik.I myć się do Q W Y nędzy PO pracach POlowych.

 • PAN POLAK Z PIS.

  2023-05-15 12:21:28

  Co tam u WAS KOłchozy z ZSRR.MYĆ ONUCE oraz GUMOFILCE.I ŚWINIE DOGLĄDAĆ.Kwiiiiiik.I myć się do Q W Y nędzy PO pracach POlowych.Aaaa zapomniałem że WY tylKO w gliniance

 • PAN POLAK Z PIS.

  2023-05-15 12:21:36

  Co tam u WAS KOłchozy z ZSRR.MYĆ ONUCE oraz GUMOFILCE.I ŚWINIE DOGLĄDAĆ.Kwiiiiiik.I myć się do Q W Y nędzy PO pracach POlowych.Aaaa zapomniałem że WY tylKO w gliniance.

 • Kwa

  2023-05-15 16:51:56

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  

 • Kwa kwa

  2023-05-15 16:52:05

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  

 • Kwa kwa kwa

  2023-05-15 16:52:19

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  

 • Kwa kwa kwa kwa

  2023-05-15 16:52:30

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  

 • Kwa kwa kwa kwa kwacze

  2023-05-15 16:52:49

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  

 • Harcerka z Grójca

  2023-05-15 16:59:47

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta mu przypasowały. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  Znalazł się harcerz. Jak Ci przyp **** to gnoju usmarczesz z glutem PO pas glucie . A może to rodzina Suskiego szlachecka.        

                                  Nosi pas  z    k u t a s a m i aż do ziemi. 

   

 • Harcerka z Grójca drużynowa

  2023-05-15 17:00:39

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta mu przypasowały. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  Znalazł się harcerz. Jak Ci przyp **** to gnoju usmarczesz z glutem PO pas glucie . A może to rodzina Suskiego szlachecka.        

                                  Nosi pas  z    k u t a s a m i aż do ziemi. 

   

 • Harcerka z Grójca drużynowa córka Dróżnika

  2023-05-15 17:01:19

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta mu przypasowały. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  Znalazł się harcerz. Jak Ci przyp **** to gnoju usmarczesz z glutem PO pas glucie . A może to rodzina Suskiego szlachecka.        

                                  Nosi pas  z    k u t a s a m i aż do ziemi. 

   

 • BHP Bezpiecznie Hejtuj Prezesa

  2023-05-15 17:03:11

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta mu przypasowały. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  Znalazł się harcerz. Jak Ci przyp **** to gnoju usmarczesz z glutem PO pas glucie . A może to rodzina Suskiego szlachecka.        

                                  Nosi pas  z    k u t a s a m i aż do ziemi. 

   

 • RADOM to PiSda i Qtas z PiSu

  2023-05-15 17:05:13

  Kto ty jesteś  PAN POLAK Z PIS mały. Jaki znak twój.  Kołchozy, gumofilce , onuce do koryta mu przypasowały. A po pracach polowych kościelne  pedofile i pedały. Gliniarz i milicjant PiSu.  Znalazł się harcerz. Jak Ci przyp **** to gnoju usmarczesz z glutem PO pas glucie . A może to rodzina Suskiego szlachecka.        

                                  Nosi pas  z    

                   k u t a s a m i aż do ziemi. 

   

 • PAN POLAK

  2023-05-15 23:01:05

  Łooo? Jest I KOłchoz (ZSRR) z PełOooo.

 • PAN POLAK 800+ 800+ 800+

  2023-05-15 23:02:13

  Łooo? Jest I KOłchoz (ZSRR) z PełOooo.Wracać mnie tan świnie pasać pastuchy i świniopasy.

 • PAN POLAK 800+ 800+ 800+

  2023-05-15 23:03:10

  Łooo? Jest i KOłchoz (ZSRR) z PełOooo.Wracać mnie tan świnie pasać pastuchy i świniopasy.Stylista z ciebie.Ale i tak gumofilcu nie wiesz co ten wyraz znaczy.

 • 800+ 800+

  2023-05-16 04:23:55

  17:05 jaka ty POdniecająca jesteś i ta brutalna siła.To pewniej PO ojcu samogonie i matce traktorzystce z KOlchozu w ZSRR

 • 800+ 800+

  2023-05-16 04:24:59

  17:05 (MAŁYSAą z PO) jaka ty POdniecająca jesteś i ta brutalna siła.To pewniej PO ojcu samogonie i matce traktorzystce z KOlchozu w ZSRR.

Dodaj komentarz

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych