Wtorek 23 lipca
Bogny, Sławosza, Żelisława
RADOM aktualna pogoda

Rusza największe wsparcie w historii woj. mazowieckiego. 900 mln zł do wzięcia!

dm, mazovia.pl 2023-11-09 13:40:00

Modernizacja dróg, autobusy dla uczniów, działania ekologiczne, sprzęt dla strażaków czy badania profilaktyczne dla mieszkańców – to tylko przykłady działań, które mają szansę na dofinansowanie z budżetu województwa. Samorząd Mazowsza uruchomił nabory do autorskich programów wsparcia. Na pomoc dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych czy działkowców sejmik województwa przeznaczył blisko 900 mln zł.

W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego dofinansował blisko 5 tysięcy inwestycji na całym Mazowszu. W ilu zadaniach uda się pomóc w 2024? Wszystko zależy od potrzeb mieszkańców, ale już wiadomo, że pieniędzy na ten cel będzie jeszcze więcej.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, zainteresowanie lokalnych samorządów programami wsparcia nie maleje, a efekty ich pracy są imponujące. – Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy na nie coraz więcej pieniędzy. W tym roku to w sumie ponad 770 mln zł, a na przyszły rok zaplanowaliśmy blisko 900 mln zł. Marszałek dodaje również, że samorząd Mazowsza co roku uruchamia nowe programy wsparcia. – To odpowiedź na realne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i samorządy. W tym roku były to m.in. Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla lokalnych centrów integracji czy Mazowsze dla zdrowia kobiety, które w kolejnej edycji zmieni się w Mazowsze dla zdrowia i obejmie profilaktykę zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje 20 programów wsparcia. Obecnie trwają nabory wniosków do 15 z nich. W najbliższym czasie ruszą nabory do kolejnych: „Mazowsze dla sołectw”, „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla melioracji”, „Mazowsze dla orkiestr” i „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” to kolejne programy wsparcia, do których nabory ruszą niebawem. O terminach będziemy informować na bieżąco.

 

Mazowsze dla straży pożarnych

Na pomoc samorządu Mazowsza mogą liczyć m.in. strażacy ochotnicy. Po raz kolejny władze województwa przeznaczyły środki na realizację programów „OSP-2024” oraz  „Mazowieckie strażnice OSP-2024”.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreśla, że inwestowanie w straże pożarne to tak naprawdę troska o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców regionu. – Należy pamiętać, że w tym zawodzie oprócz doskonałej sprawności fizycznej, doświadczenia czy umiejętności bezinteresownego niesienia pomocy innym liczy się zaplecze techniczne, którym dysponują druhowie. Im lepszy sprzęt i umundurowanie posiadają, tym skuteczniejsza jest ich praca.

Dzięki tej pomocy gminy będą mogły pozyskać wsparcie na zakup samochodów strażackich i doposażenie druhów w specjalistyczny sprzęt. Ale to nie wszystko. W budżecie zarezerwowano też środki na modernizacje i remonty strażnic. Nabór wniosków do obydwu programów trwa jeszcze do 10 listopada br. Więcej informacji na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla zdrowia

Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy otyłość – to tylko przykłady chorób cywilizacyjnych, na które z roku na rok zapada coraz więcej osób. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Aby zapobiegać ich negatywnym skutkom, samorząd Mazowsza ruszył z programem „Mazowsze dla zdrowia” – zauważa Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Działamy zgodnie z powiedzeniem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Chcemy uwrażliwić kobiety i mężczyzn na sygnały, jakie wysyłają ich ciała. Często bowiem bagatelizujemy wczesne objawy wielu chorób, co finalnie komplikuje proces leczenia i wracania do zdrowia.

W ramach inicjatywy powiaty i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na zadania związane m.in. z profilaktyką chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu. Wsparcie można przeznaczyć też na zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród dorosłych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, profilaktyki chorób nowotworowych takich jak: rak szyjki macicy, jajnika, gruczołu krokowego, sutka. Wnioski można składać do 14 listopada br. Więcej informacji na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracji

W ramach tego programu samorząd Mazowsza pomaga gminom i dzielnicom m. st. Warszawy w tworzeniu i budowie miejsc, które będą pełnić funkcję centrów integracyjno-kulturalnych. Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, inicjatywa inspiruje nie tylko mieszkańców, lecz także lokalne władze. – Ten program jest doskonałym punktem wyjścia do stworzenia zupełnie nowych miejsc, w których mieszkańcy mogą się spotykać i integrować, albo do wyremontowania istniejących. Zeszłoroczna edycja cieszyła się bardzo dużą popularnością, dlatego liczymy, że tym razem będzie podobnie.
Wsparcie finansowe samorządy mogą przeznaczyć na budowę nowych świetlic wiejskich i centrów integracyjnych, termomodernizacje budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych, remonty dachów, elewacji, a także zakup wyposażenia. Nabór wniosków trwa do 10 listopada br. Więcej na stronie samorządu województwa mazowieckiego.

Autobusy dla mazowieckich szkół

To druga edycja programu, w którym gminy z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup nowych autobusów, które będą przewozić uczniów do szkół, w tym także uczniów z niepełnosprawnościami. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, to duże ułatwienie dla lokalnych samorządów. – Zgodnie z ustawą to właśnie zadaniem gminy jest zapewnienie transportu dzieciom, które – by dotrzeć do szkoły – muszą pokonać ponad 3 km drogi. Jak wiemy, zakup autobusu to spory wydatek, więc wsparcie finansowe z sejmiku Mazowsza jest bardzo potrzebne, by go zrealizować.
Każda gmina, która zgłosi się do programu, ma szansę na pokrycie nawet 70 proc. kosztów zakupu autobusu. Nie więcej jednak niż 500 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 17 listopada br. Więcej informacji na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla młodzieży

Program „Mazowsze dla młodzieży” to inicjatywa, która wspiera realizację projektów edukacyjnych, społecznych czy rozwijających kompetencje młodzieżowych rad z regionu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty i dzielnice Warszawy, w których strukturach działają rady młodzieżowe, ale także te, które planują w przyszłym roku powołanie takiego organu. Środki można pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe, a także związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej. Nabór trwa do 17 listopada br. Więcej szczegółów na stronie samorządu województwa.

Mazowsze dla seniorów

Aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utraty samodzielności oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym to z kolei główne założenia programu „Mazowsze dla seniorów”. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się powiaty, gminy i miasta na prawach powiatu z województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy. Otrzymane wsparcie beneficjenci mogą przeznaczyć m.in. na organizowane przez rady seniorów wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, pikniki edukacyjne, olimpiady sportowe, zajęcia informatyczne, kursy języka obcego, zajęcia sportowe czy warsztaty. Wnioski można składać do 22 listopada br. Więcej informacji na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla zwierząt

Do 22 listopada trwa nabór wniosków do programu „Mazowsze dla zwierząt 2024”. Do zdobycia są środki, które gminy mogą przeznaczyć na działania wpływające na ograniczenie bezdomności zwierząt. Chodzi o edukację mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów oraz wsparcie schronisk znajdujących się w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. W przypadku dwóch pierwszych zadań gmina może otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnie 20 tys. zł i nie więcej niż 30 tys. zł na pomoc schroniskom. Więcej informacji na stronie programu „Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Mazowsze dla klimatu

Nasadzenia drzew i krzewów, montaż energooszczędnego oświetlenia, tężnie solankowe czy deszczowe ogrody – to tylko niektóre propozycje działań, jakie mają szansę na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla klimatu”. O dofinansowanie proekologicznych inicjatyw gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się do 17 listopada br. Więcej informacji na stronie "Mazowsza dla klimatu".

Mazowsze dla działkowców

Na pomoc samorządu Mazowsza mogą liczyć również rodzinne ogródki działkowe (ROD). Ruszyła szósta edycja Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do zdrowego i aktywnego stylu życia, spędzania czasu poza domem i troski o środowisko. Wzorem lat ubiegłych do zdobycia są środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej: montaż monitoringu, budowę alejek, nowe nasadzenia czy budowę sieci wodociągowej. Nabór trwa do 8 grudnia br. Więcej na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla czystego powietrza

Wśród ekologicznych inicjatyw prowadzonych przez samorząd Mazowsza znalazł się również program „Mazowsze dla czystego powietrza”. Jego celem jest wsparcie lokalnych samorządów z Mazowsza w walce o lepszą jakość powietrza, a co za tym idzie – zdrowie mieszkańców. W ramach zadania samorządy mogą uzyskać pomoc finansową m.in. na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne, zakup, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, czyszczenie ulic na mokro czy zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w walce z niską emisją (np. dokumentacja pod utworzenie sieci ciepłowniczej). Nabór wniosków trwa do 15 listopada br. Więcej informacji na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla czystego ciepła

O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub przed podpisaniem umowy uruchomią program udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych lub dodatku na zakup nośników energii.
Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć na wymianę węglowych źródeł ciepła, ale także na rekompensaty zwiększonych kosztów eksploatacji źródeł niskoemisyjnych po ich instalacji. W przypadku likwidacji źródła węglowego mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie m.in. instalacji pomp ciepła czy przeprowadzenie termomodernizacji. Nabór trwa do 15 listopada. Więcej informacji można znaleźć na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla sportu

W ramach inicjatywy gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych, w tym m.in. hal i wielofunkcyjnych boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptracki, street workout, place sportowo-rekreacyjne). Katalog inwestycji nie ma charakteru zamkniętego. Wnioski można składać do 10 listopada br. Więcej na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Gminy i powiaty mogą również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogą być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, oraz miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Nabór wniosków trwa do 10 listopada br. Więcej informacji na stronie samorządu Mazowsza.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

To największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Jego celem jest wyrównywanie różnic między poszczególnymi gminami i powiatami. Lokalne samorządy mogą otrzymać wsparcie m.in. budowę lub modernizację dróg, sieci kanalizacyjnej, szkół, przedszkoli, placówek kultury, ośrodków zdrowia czy urzędów. Wnioski do programu spływają cały rok.

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych