Wtorek 25 czerwca
Łucji, Wilhelma, Albrechta
RADOM aktualna pogoda

Region radomski ze wsparciem sejmiku

dm, mazovia.pl 2023-11-20 08:46:00

Aż 782 różne inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie regionu radomskiego, dzięki wsparciu sejmiku województwa mazowieckiego.

Ponad 324 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, muzea, przedszkola czy szpitale. Nabory do przyszłorocznych programów już trwają. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku sejmik przeznaczył rekordowe 900 mln zł.

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera miasta, gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, gminy i powiaty z regionu radomskiego aktywnie sięgają po dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego.

 – Tylko w tym roku na pomoc finansową dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, działkowców czy jednostek OSP z całego województwa przekazaliśmy niebagatelne 885 mln zł. To pieniądze na zarówno duże, jak i małe inwestycje, które potrzebne są mieszkańcom. Dzięki naszej pomocy w miastach, miasteczkach i wsiach żyje się znacznie lepiej. Właśnie dlatego już dziś zachęcam do składania wniosków w trwających właśnie naborach do programów wsparcia, które realizowane będą w przyszłym roku. W sumie przeznaczyliśmy na nie aż 900 mln zł – powiedział wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Nabory na 2024 rok już ruszyły!

Trwają nabory do programów wsparcia na 2024 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie mazovia.pl. Radny województwa Tomasz Śmietanka zaznacza, że w przyszłym roku realizowanych będzie 20 programów wsparcia.

– Kontynuujemy wszystkie inicjatywy, które prowadziliśmy w tym roku. Niektóre z nich przejdą lekką modyfikację, np. program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” rozszerzyliśmy także na mężczyzn. Zapraszam do składania wniosków i ubiegania się o pomoc. W tym roku pomogliśmy w realizacji 782 inwestycji w naszym subregionie. Liczę, że w przyszłym dofinansujemy jeszcze więcej – powiedział radny Tomasz Śmietanka.

Ponad 59 mln zł na SOR i oddziały

Inwestycje w placówkach zdrowia z regionu radomskiego pochłonęły w tym roku ponad 59,3 mln zł. Najwięcej, bo aż ponad 42 mln zł w tym roku sejmik województwa przeznaczył na budowę SOR-u w Mazowieckiem Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Łącznie inwestycja pochłonęła już blisko 100 mln zł. Inne ważne inwestycje w szpitalu to zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii czy doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej.

Muzea ze wsparciem

Na pomoc finansową samorządu województwa mogą liczyć także placówki kultury z regionu radomskiego. Inwestycje w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie pochłonęły w tym roku ponad 12,5 mln zł. Blisko 1 mln zł sejmik województwa przeznaczył na projekty realizowane w radomskiej „Elektrowni”. To środki m.in. na rozbudowę kolekcji, zakup obrazów oraz zmianę aranżacji strefy wejściowej do muzeum. Inwestycje w Muzeum Wsi Radomskiej, w tym m.in. rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem” kosztowały ponad 4,4 mln zł. Samorząd województwa zakupił także dla muzeum 4-hektaorwą działkę, na której powstanie zespół małomiasteczkowy. Z kolei konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie otrzymała ponad 1,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Jak zaznacza Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu mijający rok był bardzo dobry dla instytucji kultury.

 – Udało nam się przygotować do inwestycji wiele zabytków w Radomiu, np. pałac Zabiełły. Odrestaurujemy także dwie kamienice wraz z zabudową muzealną pozostałego placu. Ta inwestycja będzie wymagała kilkuset milionów złotych. W tym roku nasze muzeum zyskało również dwa obrazy Jacka Malczewskiego – „Umywanie nóg” oraz portret jego kolegi artysty – stwierdził dyrektor muzeum Leszek Ruszczyk.

Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku muzeum oraz zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Umywanie nóg” to największe projekty realizowane w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. W sumie inwestycje kosztowały ponad 5,9 mln zł.

– Najważniejsze i największe inwestycje dopiero przed nami – podkreśla dr Adam Duszyk, zastępca dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. – Jesteśmy gotowi do kapitalnego remontu zabytkowej XIX-wiecznej willi Ignacego Zabiełły przy ulicy Leopolda Okulickiego 9. Dzięki środkom zainwestowanym przez samorząd województwa powstanie tam nowoczesne centrum arteterapii oraz wystawy stałe i czasowe poświęcone sztuce nieprofesjonalnej. Będzie można zapoznać się z historią radomskich zakładów produkujących ceramikę, a także wejść do gabinetu Zabiełły i zobaczyć przykładowe miejsce pracy elit przemysłowych Radomia z II poł. XIX wieku.

Projekty ważne

Najwięcej pieniędzy sejmik województwa przeznaczył w regionie radomskim na inwestycje w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Przeszło 49 mln zł pozwoliło na realizację 28 projektów. To ważne i strategiczne inwestycje, które mają wpływ na rozwój całego regionu. Najwyższe dofinansowanie (po 4 mln zł każda) otrzymały m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko oraz Centrum Usług Leczniczych, Rehabilitacyjnych i Kulturalnych w gminie Klwów. Dofinansowane zostały także rozbudowy dróg – nr 4507W Jedlanka-Karczówka, nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany (I etap) czy 4506W Zwoleń-Sarnów. Po 2 mln zł sejmik przeznaczył na budowę domów dziecka w Lipsku i rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych przy ul. Lipskiej w Radomiu, a 2,1 mln zł na budowę sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą.

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik województwa dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach trzech programów „Mazowsze dla klimatu”, „Mazowsze dla czystego powietrza” i „Mazowsze dla czystego ciepła” na terenie regionu radomskiego zostało dofinansowanych 41 projektów. Wśród nich są m.in. wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Sienno, budowa tężni solankowych w Głowaczowie i gminie Magnuszewzielone fasady w Solcu nad Wisłą, utworzenie ogrodów deszczowych i mat z rozchodników w gminie Szydłowiecaranżacja i nasadzenia zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki czy zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kaszewskiej Woli.

Zabytki

Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” ponad 1,5 mln zł dofinansowania trafiło na renowację 24 obiektów zabytkowych z regionu radomskiego. Wśród nich znalazły się m.in. II etap kompleksowej konserwacji renesansowego ołtarza w kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiuremont elewacji zabytkowego budynku dzwonnicy w Siennie, III etap remontu elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie, II etap konserwacji polichromii sklepienia prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży czy remont konserwatorski pieców ceramicznych w zabytkowym zespole pieców garncarskich w Iłży.

Obiekty sportowe

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał również ponad 6,9 mln zł wsparcia na budowę i remonty 28 obiektów sportowych w regionie radomskim. Dofinansowane projekty to m.in. budowa boisk wielofunkcyjnych w Kozłowie i przy PSP Przytykplacu sportowo-rekreacyjnego w Białce czy ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Siennie, a także remont sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie, budowa bazy sportowej w Rozniszewiehali tenisowej wraz z dwoma kortami tenisowymi, zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Pionkach.

Pomagamy KGW

Na pomoc finansową samorządu województwa mazowieckiego mogą również liczyć gminy i powiaty z terenu całego Mazowsza. W regionie radomskim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. Wsparcie otrzymało w sumie aż 236 kół gospodyń wiejskich i organizacji. To środki m.in. na zakup wyposażenia kuchni, dostosowanie świetlicy wiejskiej czy warsztaty. Sejmik przeznaczył na ten cel ponad 1,5 mln zł.

Wsparcie dla OSP

Z kolei w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie otrzymały 143 projekty. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 5,2 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 43 budynków strażnic, zakup i remonty 22 samochodów, a także specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych.

Projekty sołeckie

Aż 80 projektów sołeckich z regionu radomskiego otrzymało środki finansowe w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. To pieniądze m.in. na zakup i montaż lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, a także modernizacje świetlic wiejskich.

Duże wsparcie z nowych programów

W tym roku radni województwa zdecydowali o uruchomieniu kilku nowych programów wsparcia. Należą do nich m.in. „Mazowsze dla zdrowia kobiety”, „Autobusy dla mazowieckich szkół”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”, „Mazowsze dla zwierząt” czy „Mazowsze dla miejsc pamięci”. Każdy z programów cieszył się dużym zainteresowaniem. W regionie radomskim dofinansowanie w wysokości ponad 6,4 mln zł otrzymały 72 projekty. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego zostały zakupione autobusy dowożące dzieci do szkół dla 5 gmin: Jastrzębia, Policzna, Przysucha, Stara Błotnica i Jedlnia-Letnisko.

25 gmin skorzystało z pomocy finansowej na funkcjonowanie schronisk dla zwierząt w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”, a 34 – ze środków na modernizację czy wyposażenie domów kultury i centrów integracyjnych. Odnowionych zostanie także 7 miejsc pamięci m.in. w Dąbrowie, zabytkowy obelisk z 1928 r. w Borkowicach, Miejsce Pamięci Narodowej na mogile ofiar pacyfikacji Huciska w gminie Przysucha czy pomnik – grób w Hucisku w gminie Szydłowiec.

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych