Wtorek 23 lipca
Bogny, Sławosza, Żelisława
RADOM aktualna pogoda

Jak idą prace nad S12?

dm, rynekinfrastruktury.pl 2023-02-22 15:53:00

Kierowcy mogą już korzystać z ponad 93 km drogi ekspresowej S12. Ponad 13 km tej drogi jest w realizacji, a 55 km na etapie przetargu. Na etapie przygotowań jest ponad 175 km ekspresowej dwunastki. W przyszłości trasa ta połączy autostradę A1 w woj. łódzkim, przez woj. mazowieckie i lubelskie, z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Będzie najkrótszym połączeniem centralnej i zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem.

GDDKiA zapowiada, że w tym roku ogłoszone zostaną przetargi na realizację blisko 30 km tej drogi ekspresowej w systemie projektuj i buduj. Będą to odcinki od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Wieniawa w woj. mazowieckim.

S12 w woj. łódzkim

W woj. łódzkim na etapie przygotowania jest odcinek S12 od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km. Trwa procedura związana z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej, która obejmuje zarówno drogę ekspresową S12 w wariancie W6+W6’, jak i S74 w wariancie W4 - W5 na terenie województwa łódzkiego. W 2022 roku podpisana została umowa na uzupełnienie dokumentacji w raporcie środowiskowym, która ma być zrealizowana wiosną przyszłego roku.

Droga S12 będzie się łączyła na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i pobiegnie przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia. Obecnie trwa m.in. wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej. W maju 2024 r. gotowy dokument powinien trafić do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oznacza to, że na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna się stać prawomocna, co pozwoli na podjęcie kolejnych kroków.

Województwo mazowieckie

Na terenie Mazowsza przygotowywana jest dokumentacja dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do uzyskania DŚU realizowane jest przez dwie firmy projektowe.

Dla odcinka na zachód od Radomia, w październiku 2021 r. uzyskana została DŚU dla wariantu 2 (pomarańczowego) wskazanego jako rekomendowany przez GDDKiA. W styczniu br. GDOŚ roz-patrzyła odwołania, decyzja jest ostateczna. Przyszła trasa o długości ok. 41,3 km przebiegać będzie przez teren gmin Gielniów, Przysucha (gm. wiejska), miasto Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Droga na tym odcinku będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

Prace geodezyjne zostały zakończone, natomiast dobiegają końca prace geologiczne. W tym roku planujemy ogłosić przetarg na zaprojektowanie i realizację 29,5 km S12 od granicy woj. łódzkie-go/mazowieckiego do planowanego węzła Wieniawa (z węzłem).

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. We wniosku o uzyskanie DŚU wskazany został jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy.

Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).

Województwo lubelskie

Na terenie woj. lubelskiego funkcjonujący obecnie odcinek drogi ekspresowej S12 rozpoczyna się tuż za granicą woj. mazowieckiego i lubelskiego. Początkowe ok. 6 km to odcinek jednojezdniowy, do którego w ramach budowy trasy pomiędzy Radomiem i Puławami zostanie dobudowana druga jezdnia. Dalej, od okolic węzła Puławy Zachód do Piaski Wschód mamy już docelową dwujezdniową drogę ekspresową o długości ok. 87 km.

Droga zostanie wydłużona na wschód do przejścia granicznego w Dorohusku o ok. 75 km. Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyska-nie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie, co planowane jest w tym roku.

Dla trzech odcinków S12 między Piaskami a Dorohuskiem (Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm, Chełm – Dorohusk), toczą się postępowania przetargowe na realizację. Obecnie trwa bada-nie ofert, które złożyli wykonawcy. Wyłonienie najkorzystniejszych i podpisanie umów na zaprojektowanie i budowę trasy również planujemy w tym roku.

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Planowane są też dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Stołpie oraz MOP Teosin.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączony został fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem DŚU. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Ruszył już przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (STEŚ-R, materiałów do uzyskania DŚU i dokumentów przetargowych). Obecnie trwa badanie ofert.

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Będzie to jedna z kluczowych tras, tworzących horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju.

Komentarze naszych czytelników

 • romek i darek

  2023-02-22 09:17:14

  pole kupione. podzielone na działki. teraz tylko żeby  droga przez nie przebiegała i niech płacą. ile mnie te szczęście kosztowało

 • Prysztak

  2023-02-22 12:10:51

  Prace na Struga idą najlepiej. Witkowski już powinien się lansować

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!

  2023-02-22 14:44:03

  Czyli Kosztowny i Działkowiec i Roman S. się dogadali z działeczkami

 • drogowy poker

  2023-02-22 15:08:47

  andrzej mówi ja jestem uczciwy. zapłacili za trzy gole. będą 3 gole

 • lucjan

  2023-02-22 16:07:03

  Promocja.Sprzedam ROBAKI DLA POMYLEŃCÓW.PO sztuce na każdy chory łeb.

 • W PiS dy z pisem

  2023-02-22 17:57:09

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej 

 • W PiS dy z pisem +

  2023-02-22 18:01:09

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem ++

  2023-02-22 18:01:20

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem +++

  2023-02-22 18:01:31

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem +++Kupernik Ziobro

  2023-02-22 18:02:06

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem +++Kupernik Ziobro +

  2023-02-22 18:02:13

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem +++Kupernik Ziobro ++

  2023-02-22 18:02:18

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem +++Kupernik Ziobro +++

  2023-02-22 18:02:27

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem +++Kupernik Ziobro ++++

  2023-02-22 18:02:33

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • W PiS dy z pisem +++Kupernik Ziobro +++++

  2023-02-22 18:03:01

  Biden odleciał. A z nim razem PiSu o imperium Kaczym marzenia.  Bida w Polsce została i rośnie w siłę by Kaczorom się żyło dostatniej .  Kumitet Cyntralny ogłosił zrzutkę w sieci. Kupią Kurduplowi Bestię i pociąg pancerny.  Generalissimus Jarek w Polskie z kampanią wyrusza.  Jarek ruszył Słońce wstrzymał Ziemię ruskie kacze go wydało plemię 

 • Radomianie!!!!!

  2023-02-22 20:20:18

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!

  2023-02-22 20:20:21

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:24

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:28

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:31

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:34

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:37

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:40

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:42

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:45

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:20:47

  Kosztowniak ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA 700 MLN ZŁ WIĘCEJ   NA TVP ZAMIAST NA LECZENIE LUDZI PIS JEST PRZEGRANY W POLSCE I W RADOMIU

 • Radomianie!!!!!!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:21:52

  NIGDY WIĘCEJ PiS W PRZESTRZENI POLITYCZNEJ  ***** ***

 • Radomianie!!!!!!!!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:22:09

  NIGDY WIĘCEJ PiS W PRZESTRZENI POLITYCZNEJ  ***** ***

 • Dariusz W. ze Skaryszewa!@!!!!!

  2023-02-22 20:22:33

  Cały PiS do lamusa

 • Dariusz W. ze Skaryszewa!@!!!!

  2023-02-22 20:23:53

  mam tylko 20 działek chciałbym więcej ale stoczni w Radomiu nie będzie muszę wziąć stoperan!!!!!

 • Dariusz W. ze Skaryszewa!@!!!!!

  2023-02-22 20:24:06

  mam tylko 20 działek chciałbym więcej ale stoczni w Radomiu nie będzie muszę wziąć stoperan!!!!!

 • Dariusz W. ze Skaryszewa!@!!!!!!

  2023-02-22 20:24:19

  mam tylko 20 działek chciałbym więcej ale stoczni w Radomiu nie będzie muszę wziąć stoperan!!!!!

 • Dariusz W. ze Skaryszewa!@!!!!!!!

  2023-02-22 20:24:26

  mam tylko 20 działek chciałbym więcej ale stoczni w Radomiu nie będzie muszę wziąć stoperan!!!!!

 • Dariusz W. ze Skaryszewa!@!!!!!!!!

  2023-02-22 20:24:28

  mam tylko 20 działek chciałbym więcej ale stoczni w Radomiu nie będzie muszę wziąć stoperan!!!!!

 • Dariusz W. ze Skaryszewa!@!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:24:31

  mam tylko 20 działek chciałbym więcej ale stoczni w Radomiu nie będzie muszę wziąć stoperan!!!!!

 • Do wyborców PiS!!!!

  2023-02-22 20:25:31

   wy wyborcy, jak was nie stać na mięsko, to spożywajcie, jak radził Morawiecki, miseczkę ryżu.

 • Do wyborców PiS!!!!!

  2023-02-22 20:25:42

   wy wyborcy, jak was nie stać na mięsko, to spożywajcie, jak radził Morawiecki, miseczkę ryżu.

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!!

  2023-02-22 20:37:14

  ***** ***     ***** ***     ***** ***

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!!!

  2023-02-22 20:37:18

  ***** ***     ***** ***     ***** ***

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!!!!

  2023-02-22 20:37:21

  ***** ***     ***** ***     ***** ***

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!!!!!

  2023-02-22 20:37:24

  ***** ***     ***** ***     ***** ***

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!!!!!!

  2023-02-22 20:37:26

  ***** ***     ***** ***     ***** ***

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!!!!!!!

  2023-02-22 20:37:29

  ***** ***     ***** ***     ***** ***

 • Dzbanisław Caryca z Grójca!!!!!!!!!

  2023-02-22 20:37:32

  ***** ***     ***** ***     ***** ***

 • 9

  2023-02-22 20:46:01

  Na spotkaniu z Bidenem Prezydentem USA ministrant Błaszczak w drugim rzędzie siedział jak na ruskim kazaniu. 

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA.

  2023-02-22 21:47:38

  ,,Pozdrawiam,, POrtię 40 SEKUND u Bidena.

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA.

  2023-02-22 21:47:44

  ,,Pozdrawiam,, POrtię 40 SEKUND u Bidena

 • YOUTUBE:PO/PSL DLA RADOMIA

  2023-02-22 21:47:52

  ,,Pozdrawiam,, POrtię 40 SEKUND u Bidena

 • RADOM to PIS +++++

  2023-02-22 21:48:56

  POpaprane ROBACTWO.

 • RADOM to PIS +++++

  2023-02-22 21:49:04

  POpaprane ROBACTWO

 • RADOM to PIS +++++

  2023-02-22 21:49:15

  POpaprane  ROBACTWO

 • RADOM to PIS +++++

  2023-02-22 21:49:23

  POpaprane  ROBACTWO

 • RADOM to PIS +++++

  2023-02-22 21:49:29

  POpaprane  ROBACTWO

 • RADOM to PIS +++++

  2023-02-22 21:49:36

  POpaprane  ROBACTWO

 • RADOSŁAW MAŁYSA

  2023-02-22 21:50:50

  Jestem chory na ,,głowę,,

 • RADOSŁAW MAŁYSA

  2023-02-22 21:50:59

  Jestem chory na ,,głowę,,

 • RADOSŁAW MAŁYSA

  2023-02-22 21:51:08

  Jestem  chory na ,,głowę,,

 • RADOSŁAW MAŁYSA

  2023-02-22 21:51:13

  Jestem  chory  na ,,głowę,,

 • RADOSŁAW MAŁYSA

  2023-02-22 21:51:20

  Jestem  chory  na  ,,głowę,,

 • Tak wygląda PiSowski dobrobyt!

  2023-02-25 09:46:58

  https://www.facebook.com/OsiemGwiazd  Coraz bardziej mnie to przeraża.

   

 • Tak wygląda PiSowski dobrobyt!!

  2023-02-25 09:47:02

  https://www.facebook.com/OsiemGwiazd  Coraz bardziej mnie to przeraża.

   

 • Tak wygląda PiSowski dobrobyt!!!

  2023-02-25 09:47:05

  https://www.facebook.com/OsiemGwiazd  Coraz bardziej mnie to przeraża.

   

 • Tak wygląda PiSowski dobrobyt!!!!

  2023-02-25 09:47:09

  https://www.facebook.com/OsiemGwiazd  Coraz bardziej mnie to przeraża.

   

 • Tak wygląda PiSowski dobrobyt!!!!!

  2023-02-25 09:47:11

  https://www.facebook.com/OsiemGwiazd  Coraz bardziej mnie to przeraża.

   

 • Tak wygląda PiSowski dobrobyt!!!!!!

  2023-02-25 09:47:14

  https://www.facebook.com/OsiemGwiazd  Coraz bardziej mnie to przeraża.

   

 • Tak wygląda PiSowski dobrobyt!!!!!!!

  2023-02-25 09:47:17

  https://www.facebook.com/OsiemGwiazd  Coraz bardziej mnie to przeraża.

   

 • OSIEM GWIAZD

  2023-02-25 10:12:47

  Kosztowniak nie ma CZEGO SZUKAĆ W RADOMIU

 • OSIEM GWIAZD!

  2023-02-25 10:12:56

  Kosztowniak nie ma CZEGO SZUKAĆ W RADOMIU

 • OSIEM GWIAZD!!

  2023-02-25 10:13:00

  Kosztowniak nie ma CZEGO SZUKAĆ W RADOMIU

 • OSIEM GWIAZD!!!

  2023-02-25 10:13:04

  Kosztowniak nie ma CZEGO SZUKAĆ W RADOMIU

 • NIGDY WIĘCEJ PiSu w Polsce!

  2023-02-25 20:47:43

  PiS od roku kłamał Polaków mówiąc, że nie kooperuje z Rosją a dziś się wydało,że tak kupowali od ruskich ropę taniej a nas robili w BOLA i dalej robią ***** ***

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych