Poniedziałek 11 grudnia
Damazego, Waldemara, Artura
RADOM aktualna pogoda

Dodatkowe 20 milionów dla Powiatu Radomskiego

dm, powiatradomski.pl 2022-05-01 12:27:00

Obradowała Rada Powiatu Radomskiego. Starosta Waldemar Trelka poinformował radnych, że udało się już pozyskać ponad 20 milionów złotych na kolejne inwestycje. Z kolei dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przekazał, że poziom bezrobocia w mieście i powiecie ciągle spada, a coraz więcej osób, które tylko chcą pracować, znajduje zatrudnienie.

Otwarcia XLII sesji Rady Powiatu dokonał wiceprzewodniczący Zdzisław Mroczkowski, któremu towarzyszyła wiceprzewodnicząca Teodozja Bień. Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.

20 milionów do budżetu

Starosta Waldemar Trelka poinformował radnych, że przez pierwsze cztery miesiące roku Zarząd Powiatu pozyskał już środki zewnętrzne na kwotę 20,3 miliona złotych.

– Gdy w grudniu przyjmowaliśmy budżet, na inwestycje drogowe mieliśmy wpisane 16,1 miliona złotych, dziś do tej kwoty dołożymy ponad 20 milionów. Z budżetu państwa pozyskaliśmy 15,7 miliona złotych. Ponad 8,7 miliona z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych Iłża – Antoniów w mieście i gminie Iłża oraz Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki w gminie Jastrzębia oraz 6,3 miliona z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi powiatowej Przytyk – Kożuchów – droga krajowa nr 48 w gminie Przytyk. Oprócz tego pozyskaliśmy ponad 5,2 miliona złotych od naszych partnerów, czyli burmistrzów i wójtów miast i gmin – wyliczał starosta Trelka. – Nie wymieniam już środków, które złożyliśmy w ramach wniosków z programu Polski Ład. Wkrótce wpłyną również kolejne środki zewnętrzne na szpitale, czyli milion złotych od pana burmistrza Pionek, pół miliona złotych od pana burmistrza Iłży oraz 200 tysięcy złotych od pana wójta gminy Pionki. Takich pieniędzy w poprzednich kadencjach po prostu nie było, dziś są to nie tylko sukcesy powiatu, ale również włodarzy, którzy razem z nami prowadzą inwestycje – dodał.

Starosta przypomniał również o oddaniu do użytku dwóch przebudowanych odcinkach dróg powiatowych: w gminie Wolanów, czyli dawnej poniemieckiej „betonówki” oraz gminie Gózd, prowadzącej od lotniska do krajowej „dwunastki”.

 
– Na tę inwestycję pan wójt przekazuje w sumie 500 tysięcy złotych, zadeklarował też budowę oświetlenia LED. Blisko kilometrowy odcinek tej drogi, omijający przedłużony pas startowy, zrealizował z kolei pan prezydent Radomia, ale nie odebraliśmy jej z uwagi na duże problemy z odwodnieniem, jest już nowy projekt i mam nadzieję, że miastu uda się to zrealizować w lecie – powiedział włodarz powiatu.

Sytuacja szpitali wynika z przeszłości

Jak zauważył starosta, już za miesiąc radni będą rozpatrywać sprawozdania finansowe obu powiatowych szpitali, ale warto wiedzieć, że obecna sytuacja tych placówek wynika z wielu poprzednich lat.

– Podam tylko kilka liczb. Przez 11 lat na inwestycje w szpitalu w Pionkach z budżetu powiatu wydano 6,2 miliona, pozyskano 11,1 miliona złotych, w sumie 17,3 miliona. Obecnie, w czwartym roku nowej kadencji, finansowanie szpitala w Pionkach jest na poziomie czterokrotnie większym. Z budżetu powiatu zainwestowaliśmy 32,4 miliona, a pozyskaliśmy 37,2 miliona, łącznie jest to ponad 69,7 miliona złotych. W szpitalu w Iłży w latach 2007-2018 poprzednie władze wydały 6,9 miliona złotych, a pozyskały 5,3 miliona, łącznie ponad 12,2 miliona. W nowej kadencji zainwestowaliśmy w iłżecki szpital już 13,2 miliona z budżetu, a pozyskaliśmy ponad 6 milionów, łączne nakłady to już ponad 19 milionów złotych – wyliczał starosta, dodając, że oprócz remontów, inwestycji i zakupów sprzętu, nowy Zarząd Powiatu zadbał o bieżącą płynność finansową obu placówek, udzielając im umarzalnych pożyczek, aby mogły one spłacać zobowiązania i regulować np. należności za zakupy leków.

Waldemar Trelka przedstawił również fakty o – jak powiedział – „dorobku 20 lat powiatu” w ochronie zdrowia. Wśród nich wymieniał m.in. umowy na usługi podmiotu zewnętrznego, za które ówcześni dyrektorzy szpitali dobrowolnie zobowiązali się płacić kwoty 17 i 28 tysięcy złotych miesięcznie.

– Odbywało się to za zgodą i akceptacją poprzedniego Zarządu Powiatu. Przypomnę, że w 2017 roku niejaki radny Trelka apelował, aby tego nie robić, bo będzie to pętla finansowa dla obu szpitali. Nikt go nie słuchał, dzięki czemu odziedziczyliśmy dług, który trzeba było spłacić w nowej kadencji. W Pionkach były to 392 tysiące plus 92 tysiące złotych odsetek. Analogicznie było w Iłży, gdzie należność główna to 170 tysięcy, a odsetki to kolejne 25 tysięcy złotych. Bo kto bogatemu zabroni? – ironizował starosta.

Włodarz powiatu przypomniał, że w 2015 roku szpital w Pionkach podpisał umowę na pożyczkę w instytucji finansowej na kwotę blisko 2,4 miliona złotych.

– To była kolejna dobrowolnie podjęta umowa poprzedniej dyrekcji, na którą nie zareagowali nasi poprzednicy, a my musieliśmy oddać[m1]  3 miliony złotych, z czego 520 tysięcy samych kosztów obsługi. Kolejna jakże ciekawa sprawa, która rzutuje na dzisiejszy stan finansów pionkowskiego szpitala to wstrzymanie porodów z uwagi na brak lekarza specjalisty. Od 2017 roku liczba porodów na oddziale ginekologiczno – położniczym wynosiła zero, ale cały oddział nadal działał w pełnej obsadzie. Strata w 2018 roku wyniosła 1,2 miliona złotych, w 2019 roku było to już 1,3 miliona złotych. Kolejny przykład to tak zwana informatyzacja szpitala za około 4 miliony złotych. To były europejskie czasy, kiedy firma, która realizowała informatyzację, miała płacone z Unii Europejskiej, ale w końcu ten czas się skończył, choć dyrektorzy szpitali muszą nadal za to płacić. Okazało się, że szpital w Iłży dostaje fakturę na ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie od konkretnego wykonawcy, a szpital w Pionkach od 2023 roku będzie musiał płacić ponad 40 tysięcy złotych miesięcznie, bo takie umowy kiedyś podpisano – wyjaśniał starosta.

Duży spadek bezrobocia

Pisemne sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu za 2021 rok przedstawił jego dyrektor Sebastian Murawski. Za jego przyjęciem zagłosowało jednogłośnie 19 radnych.

Jak czytamy w sprawozdaniu, „Należy odnotować spadek liczby bezrobotnych we wszystkich gminach powiatu radomskiego. Największy spadek bezrobocia odnotowano w gminach: Kowala – 22,6%, Wolanów – 21,9%, Zakrzew – 20,8%. Na terenie powiatu ziemskiego bezrobocie spadło o 15,0% natomiast na terenie miasta Radomia odnotowano spadek bezrobocia o 19,6%. Średnio w całym regionie liczba bezrobotnych spadła o 17,5% w stosunku do roku 2020, co ilustruje powyższa tabela. W 2021 roku 11.532 osoby (w tym 5.549 kobiet) podjęło pracę, z czego: z powiatu radomskiego było to 5.347 osób (w tym 2.534 kobiety), a z Radomia – 6.185 osób (w tym 3.015 kobiet).”

W porównaniu do grudnia 2020 roku w 2021 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zmalała o 3.670 osób, z czego w Powiecie Radomskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 1.460 osób, a w mieście Radomiu spadek o 2.210 osób. Według danych statystycznych na koniec 2021 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawały 14.862 osoby, (85,7% ogółu bezrobotnych). Najwięcej, bo 10.942, to osoby długotrwale bezrobotne (w tym 5.801 kobiet). Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu wraz z filiami było zatrudnionych 228 osób.

Policja i straż o bezpieczeństwie

Radni zapoznali się również z informacją Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu radomskiego. Radny Marek Jarosz zapytał mundurowych jakie mają problemy i jakiego rodzaju wsparcia oczekują od powiatu.

– Największym problemem jest sprzęt i środki transportu, stąd podziękowanie za dotychczasowe wsparcie, za dofinansowanie zakupu radiowozów oraz specjalistycznego psa służbowego. Wkrótce będzie odtwarzany posterunek policji, a jeden z komisariatów ma być przeniesiony do lepszej lokalizacji, ponieważ samorządowcy przekazują działki policji – powiedział podkomisarz Paweł Lenarcik, naczelnik Wydziału Prewencji KMP Radom.

Kolejnym punktem było sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu o stanie bezpieczeństwa miasta Radomia i Powiatu Radomskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sprawozdanie z realizacji  zadań  programowych przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu w latach 2016-2021.

Komendant brygadier Paweł Fliszkiewicz podziękował staroście i radnym za pomoc w wielu sprawach, a zwłaszcza za wsparcie finansowe w zakupach pojazdów specjalistycznych.

– W ubiegłym roku ze środków Powiatu Radomskiego udało się zakupić lekki terenowy samochód operacyjny dla komendy straży pożarnej. Dziękuję również za tegoroczne dofinansowanie do zakupy kolejnego ciężkiego samochodu gaśniczego za ponad 1,3 miliona złotych. Ta współpraca podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu – powiedział brygadier Fliszkiewicz.

– Na terenie powiatu funkcjonuje 89 jednostek OSP, samorządy lokalne w pełni wywiązują się z zadań dotyczących ich finansowania, natomiast samorząd powiatowy wspiera nas zawsze w innych inicjatywach, skierowanych do tego środowiska. Bez tych środków finansowych byłoby ciężko sfinansować zawody, turnieje i inną działalność statutową jednostek OSP – dodał Paweł Tuzinek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu.

Sprawozdania służb mundurowych zostały przyjęte jednogłośnie przez 19 radnych.

Podziękowania dla strażaków i policjantów

Głos zabrał również wicestarosta Krzysztof Kozera. – Dziś patrzymy na panów w mundurach i widzimy, że siedzą obok siebie profesjonaliści. Znaczną część druhów OSP stanowią w zasadzie zawodowi strażacy, a straż ochotnicza profesjonalizuje się i nieustannie modernizuje. Jako radnego z terenu Iłży cieszy mnie pozyskanie wozów bojowych, w tym pojazdu dla jednostki w Małomierzycach oraz wyposażenie naszych strażnic, ale prosimy również pamiętać o innych gminach powiatu – dodał wicestarosta.

– Wiem, że panowie lubią trudne zadania, profesjonalnie je realizują i w tym się spełniają. Cieszę się, że mamy bardzo dobre relacje i naprawdę współpracujemy przy wielu projektach i w wielu dziedzinach, dlatego bardzo za to dziękuję w imieniu mieszkańców powiatu – powiedział starosta Trelka.

Radny Marian Wikło przypomniał, że wszyscy przechodzili przez trudny czas pandemii, a także ataki różnych żywiołów, dlatego wszystkim służbom mundurowym i medycznym należą się słowa podziękowania.

– Wasze panowie podziękowania dla Rady są chyba mniej zasłużone niż nasze dla was, ponieważ wy jesteście zawsze na pierwszej linii frontu. Właśnie dlatego z okazji zbliżającego się dnia świętego Floriana, w imieniu nas wszystkich, proszę panów komendantów o przekazanie najserdeczniejszych życzeń dla strażaków i policjantów. Dziękujemy! – powiedział radny powiatu z gminy Jastrzębia.

Pandemia nie zatrzymała

Radni jednogłośnie przyjęli również sprawozdanie w sprawie realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2021 roku.

Marzena Murawska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podziękowała wszystkim organizacjom pozarządowym za ich działalność i zauważyła, że pandemia nie powstrzymała realizacji wielu przedsięwzięć.

– Ostatnio wraz z panem starostą podpisywaliśmy umowy z podmiotami, wyłonionymi w ramach procedury konkursowej na realizację zadań z zakresu sportu, turystyki i kultury. Rozmawialiśmy o ich działalności i współpracy z samorządem powiatowym. Organizacje pozarządowe to olbrzymi potencjał, w powiecie działa ponad 300 podmiotów, mają one oparcie w środowisku lokalnym, a my jako samorząd staramy się im pomagać w działalności statutowej. Co ważne wszystkie organizacje, które ubiegały się o środki z budżetu powiatu, otrzymały wsparcie – mówił wicestarosta Krzysztof Kozera.

Wracają letnie wydarzenia

Oprócz tego radni podjęli szereg uchwał, dotyczących powierzenia zadań z zakresu kultury gminom: Kowala, Jedlnia – Letnisko, Przytyk. Powiat przekazał finansowanie na organizację Pikniku Rodzinnego w Kowali, który ma odbyć się 28 maja, Ogólnopolskich Targów Papryki w dniu 21 sierpnia oraz dożynek w Groszowicach, planowanych na 10 września. Radni zgodzili się również na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Skaryszew na organizację dorocznego jarmarku końskiego, który ma odbyć się w pierwszy weekend lipca. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

Rada zajęła pozytywne stanowisko w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej, zmieniła ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego w 2022 roku oraz przyjęła uchwały finansowe, w tym zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Radomskiego.

Na zakończenie sesji, w punkcie dotyczącym wolnych wniosków, radna Małgorzata Klocek złożyła interpelację w sprawie remontu drogi powiatowej Ruda Wielka – Wierzbica. Starosta pogratulował z kolei radnej Katarzynie Konopskiej, która niedawno objęła stanowisko sekretarza gminy Pionki.

Komentarze naszych czytelników

 • Anonim

  2022-05-01 14:10:29

  I z czego się cieszy Pan starosta? To jest przykład jak nie powinno się polityki prowadzić. Środki z zewnątrz to budżet państwa, a więc po linii politycznej boś swój. Nie liczy się analiza potrzeb, to rozdawnictwo pieniędzy 

 • RADOM to PIS.

  2022-05-01 14:12:16

  Czy TyfUSeK z POrti LUDOWEJ już ZSZEDŁ?

 • RADOM to PIS.

  2022-05-01 17:25:42

  UKRAIŃCY.Nie zadawajcie się z POlszewskim .ÓWNEM,bo to ZDradzieckie rusko-niemieckie POdpaski.Najdelikatniej pisząc.

 • RADOM to PIS.

  2022-05-01 17:57:06

  WYSADZIĆ ten POlszewski pałac Stalina w WALCawce.Żeby nie pozostał,żaden kamień (czerwony) na kamieniu.To KOnsomolskie .ÓWNO,obraża POLAKÓW.

 • RADOM to PIS.

  2022-05-02 06:28:22

  WYSADZIĆ ten symbol panowania ZSRR nad Polską (pałac kultury) w WALCawce.Bo POlszewski ZDradziecki (SMOLEŃSK)  SMRÓD,rozchodzi się PO całej POLSCE.

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych