Środa 19 czerwca
Gerwazego, Protazego, Borzysława
RADOM aktualna pogoda

Decyzja środowiskowa dla rozbudowy DK9 Skaryszew - Iłża

dm 2023-11-16 15:08:00

Burmistrz Iłży wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK9 na odcinku od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży.

Obowiązki nałożone na Inwestora

Burmistrz Iłży, w wydanej decyzji nałożył szereg warunków, które w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia musi spełnić GDDKiA. Są to, m.in.: objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia oraz konieczność wykonania urządzeń ochrony środowiska w postaci: przejść i przepustów dla zwierząt, ogrodzeń ochronno-naprowadzających. W celu minimalizacji oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne. Dodatkowo zobowiązani będziemy do wykonania monitoringu skuteczności przejść dla zwierząt przez okres 3 lat od momentu oddania drogi do użytkowania.

Rozbudujemy ponad 12 kilometrów drogi

Podstawowym celem inwestycji jest dostosowanie parametrów technicznych 12,2 kilometrowego odcinka DK9 do obowiązujących warunków technicznych dla klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). W ramach zadania powstanie m.in. nowa konstrukcja drogi, przebudowane zostanie 18 skrzyżowań. Ponadto wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, odwodnienie.

Koncepcja rozbudowy drogi

We wrześniu 2021 r. podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm: Egis Poland (lider) i JAF-GEOTECHNIKA na wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem o wartości ok. 2,2 mln zł. Termin zakończenia przewidziany jest w I kwartale 2024 r.
Aktualnie biuro projektowe przygotowuje materiały do przeprowadzenia procedury audytu BRD, w toku jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z analizą wzmocnienia podłoża Ponadto trwa doszczegółowienie rozwiązań projektowych oraz branżowych.

Kolejny etap przygotowania i realizacji inwestycji

Kolejnym krokiem, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie projektuj i buduj zrealizuje inwestycję. Przy sprawnym przebiegu postępowania przetargowego szacujemy, że w pierwszym kwartale 2025 r. podpiszemy umowę z wykonawcą.

Dwie obwodnice: Iłży i Skaryszewa

W sierpniu 2022 r. odstaliśmy do ruchu 7,2 kilometrową obwodnicę Iłży. Obwodnica długości 7,2 km jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka. Dostęp do niej jest możliwy tylko poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) - węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 - Iłża Południe. 

W październiku 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnicy Skaryszewa w ciągu DK9. W listopadzie 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wydał decyzję środowiskową, zgodnie z którą nowa, 6 kilometrowa droga powstanie w układzie ruchu północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości

Podstawowym celem budowy obwodnicy Skaryszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 9 z Radomia, w kierunku południowym. Jest to ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Skaryszewie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Projektujemy 4,6 km od obwodnicy Iłży – granica województwa

Wykonawcą dokumentacji jest konsorcjum firm: Egis Poland (lider) i JAF-GEOTECHNIKA, wartość zadania to ok. 1 mln zł. We wrześniu 2022 r. do Burmistrza Iłży złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. W marcu 2023 r. decyzja została wydana. Na skutek odwołania od decyzji, w maju 2023 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Iłży. Termin zakończenia prac nad dokumentacją jest uzależniony od uzyskania nowej decyzji środowiskowej. 
Zadaniem projektanta jest wykonanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla rozbudowy DK9 od końca obwodnicy Iłży do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Podstawowym celem inwestycji jest dostosowanie parametrów technicznych 4,6 kilometrowego odcinka DK9 do obowiązujących warunków technicznych dla klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). W ramach zadania powstanie m.in. nowa konstrukcja drogi, przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań. Ponadto wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz odwodnienie.

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych