Wtorek 23 lipca
Bogny, Sławosza, Żelisława
RADOM aktualna pogoda

Budżet Mazowsza na 2024 rok przyjęty

dm, mazovia.pl 2023-12-20 14:31:00

Radni województwa mazowieckiego przyjęli proinwestycyjny budżet województwa na 2024 rok. Na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą ponad 3 mld zł. Ponad 1 mld zł zostanie przekazany na wsparcie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Niestety, aż 1,2 mld zł Mazowsze musi oddać na „janosikowe” - czytamy na mazovia.pl.

Ponad 6,7 mld zł po stronie dochodów

Dochody województwa mazowieckiego w 2024 roku osiągną ponad 6,75 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w tym roku. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają stanowić 83 proc. dochodów własnych. Będzie to kwota 5,6 mld zł, w tym z tytułu CIT ponad 5,1 mld zł, a z PIT – ponad 524 mln zł.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na 2024 rok przedstawia się bardzo dobrze. – Na 25-lecie istnienia samorządu województwa koalicja KO-PSL proponuje najlepszy budżet w historii Mazowsza. To budżet prorozwojowy i inwestycyjny. Aż 3 mld zł, czyli o miliard więcej niż w tym roku, przeznaczymy na inwestycje. Po raz kolejny zwiększyliśmy nakłady na programy wsparcia. Co roku okazuje się, że potrzeby przewyższają środki, które przeznaczamy na pomoc dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Dlatego w przyszłym roku będzie to już ponad 1 mld zł. To inwestycje małe, ale niezmiernie ważne dla lokalnych społeczności. Znacznie poprawiają jakość życia mieszkańców. Wdrażamy również nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Rozstrzygamy kolejne nabory i ogłaszamy następne.

8,4 mld zł po stronie wydatków

Wydatki na 2024 rok zostały określone na ponad 8,4 mld zł. Ok. 30 proc. tej kwoty, czyli ponad 3 mld zł, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 1 mld zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym, „janosikowe” pochłonie w 2024 roku ponad 1,25 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 917 mln zł.

3 mld zł na inwestycje

Na realizację inwestycji w 2024 roku władze województwa zaplanowały ponad 3 mld zł. Najwięcej, bo przeszło 772 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, 438 mln zł na modernizację i doposażenie szpitali. 202 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 153 mln zł – w placówkach oświatowych.

 • 1,2 mld zł na drogi

Na budowę, modernizację, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2024 roku w sumie ponad 1,2 mld zł, z czego 772 mln zł na inwestycje, a kolejnych 470 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, samorząd województwa po raz kolejny udowadnia, że prowadzi działania proinwestycyjne mające duży wpływ na rozwój całego regionu.

– Przypomnę tylko, że ponad 1 mld zł zaplanowaliśmy na wsparcie dla gmin i powiatów z całego województwa. Nasze autorskie programy wsparcia cieszą się dużym uznaniem beneficjentów, a w całym regionie dzięki nim są realizowane mniejsze i większe projekty. Jedną z największych inwestycji drogowych jest budowa po nowym śladzie drogi nr 747 od Solca nad Wisłą do Iłży. To ponad 30 km nowej drogi, a wartość całej inwestycji to ponad 300 mln zł.

 • 543 mln zł na zdrowie

W 2024 roku władze Mazowsza przeznaczą 543 mln zł na inwestycje i utrzymanie placówek służby zdrowia. Same inwestycje w mazowieckich placówkach zdrowia pochłoną 438 mln zł. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc informuje, że w każdym budżecie środki przeznaczane na inwestycje w zdrowie są rekordowe.

– Nasze kolejne wyzwania to budowa centrum neuropsychiatrii w Józefowie i oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Garwolinie. Chcemy zmodernizować wszystkie nasze placówki medyczne i doposażyć je w sprzęt. Dostrzegamy też gigantyczny problem, jakim jest brak wsparcia psychiatrycznego dla dzieci, stąd duże wsparcie da placówek w Józefowie i Garwolinie.

 • 202 mln zł na kulturę

Na inwestycje w mazowieckich placówkach kulturalnych Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy w tym roku 202 mln zł. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, jest to historyczny budżet.

– Wydatki na poziomie ponad 8 mld zł, z czego tradycyjnie największa kwota to transport publiczny – drogi oraz mazowieccy przewoźnicy kolejowi – WKD i Koleje Mazowieckie. Inwestujemy także w rozwój instytucji kultury, a tych na Mazowszu mamy 30, to m.in. Teatr Polski w Warszawie czy zespół „Mazowsze”. Każda z naszych instytucji otrzymuje dotację podmiotową, ale także środki na inwestycje.

Programy wsparcia 2024

Samorząd Mazowsza w 2024 roku będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia.

Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, podkreśla, że w przyszłorocznym budżecie Mazowsza zarezerwowano rekordową kwotę na programy wsparcia. – To aż 1 mld zł dla mazowieckich gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Chcemy, aby nasze województwo rozwijało się równomiernie. Będziemy prowadzić w sumie już ponad 20 takich programów. W naszym budżecie są też środki na inwestycje – to ponad 3 mld zł.

Na programy wsparcia w 2024 roku sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy programy – „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, a program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę „Mazowsze dla zdrowia”. W sumie będą 22 programy i zadania:

 • „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 667 mln zł;
 • „Mazowsze dla sportu” – 65,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla straży pożarnych” – 30,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla klimatu” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla zabytków” – 13,8 mln zł;
 • „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 25,4 mln zł;
 • „Mazowsze dla melioracji” – 12 mln zł;
 • „Mazowsze dla sołectw” – 20,2 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 10,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” – 5,5 mln zł;
 • „Mazowsze dla czystego ciepła” – 5 mln zł;
 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 35 mln zł;
 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 8 mln zł;
 • „Mazowsze dla zwierząt” – 3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia” – 4 mln zł;
 • „Mazowsze dla miejsc pamięci” – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • „Mazowsze dla działkowców” – 1,7 mln zł;
 • „Mazowsze dla seniorów” – 2,6 mln zł;
 • „Mazowsze dla młodzieży” – 1,4 mln zł;
 • Program wsparcia Domów Opieki Medycznej – 16,3 mln zł;
 • „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 2 mln zł.  

55 mln zł w 2024 roku władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2038 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 24,5 mld zł, w tym o charakterze bieżącym – 15,8 mld zł i majątkowym – 8,7 mld zł. Na drogi wojewódzkie planuje się przeznaczenie ponad 2,8 mld zł, na transport – 14,4 mld zł, rozwój regionalny – 1,5 mld zł, ochronę zdrowia – ponad 2 mld zł.

Radni o budżecie

Jak zauważył Konrad Wojnarowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący sejmikowej Komisji budżetu i finansów, budżet prezentuje się bardzo dobrze przede wszystkim z punktu widzenia samorządów lokalnych. – Będziemy kontynuować programy wsparcia, których mamy już ponad 20. Wierzymy, że działania, które podejmujemy, przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, pozwolą na budowę infrastruktury, inwestycje, rozwój zarówno małych miejscowości, jak i gmin, powiatów i całego województwa. Ten budżet jest rekordowy, bo mamy ponad 8 mld zł. Wiemy, że te środki zostaną wykorzystane we właściwy sposób.

 

Zdaniem Marcina Podsędka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, tegoroczny budżet jest rekordowy, a to oznacza rekordowe inwestycje. – Te pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe, w placówkach zdrowia czy szkołach. Realizacja programów wsparcia to szansa na realny rozwój gmin i powiatów, a tym samym całego naszego województwa.

 

Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, radny województwa mazowieckiego, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, zwraca uwagę, że po raz kolejny jest to rekordowy budżet. – Z mojego punktu widzenia jako przewodniczącego Komisji Zdrowia szczególnie istotne jest utrzymanie bardzo dużych nakładów właśnie w tym obszarze. Cieszę się, że zarząd uwzględnił pomysły Komisji Zdrowia dotyczące rozbudowy naszego oddziału rehabilitacji dziecięcej w Garwolinie. To duża, około 30-milionowa inwestycja. Wszyscy wiemy, w jakiej kondycji jest psychiatria dziecięca. Po tym, jak udało się zainwestować środki w rozbudowę szpitala w Józefowie, czas, aby także garwoliński nabrał rumieńców.

 

Anna Katarzyna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, zaznacza, że przyszłoroczny budżet sejmiku województwa jest rekordowo duży. – Jako przewodnicząca komisji infrastruktury jestem bardzo zadowolona, że ponad 3 mld zł przeznaczymy na inwestycje, w tym m.in. drogowe. Chcemy, by mieszkańcy mogli bezpiecznie poruszać się po drogach. Będziemy więc budować i remontować drogi wojewódzkie oraz ścieżki pieszo-rowerowe.

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych