Sobota 13 sierpnia
Diany, Hipolita, Kasjusza
RADOM aktualna pogoda

Podpisanie porozumienia wojewody mazowieckiego z Caritas Polska

dm, mazowieckie.pl 2021-08-14 09:33:00

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki podpisali umowę o współpracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Porozumienie dotyczy prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej, a także współpracy w ramach działalności pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych.

Wojewoda Mazowiecki oraz Dyrektor Caritas Polska zadeklarowali wolę dobrowolnego współdziałania na terenie województwa mazowieckiego w zakresie:

* nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
* ochrony i promocji zdrowia,
* promocji i organizacji wolontariatu,
* działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym,
* wspierania rodziny,
* podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
* pielęgnowania polskości,
* rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
* przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym,
* ekologii.

Wojewoda Mazowiecki od wielu lat współpracuje z autonomicznymi jednostkami Caritas na terenie województwa mazowieckiego, które realizują zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w drodze otwartych konkursów realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Caritas Diecezji Radomskiej w 2020 r. współpracowało z Wojewodą Mazowieckim przy projekcie „Pedagogika uliczna”, którego głównym celem była pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie wsparcia rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Wojewoda Mazowiecki pozytywnie zaopiniował również w latach 2020-2021 projekty Caritas Diecezji Siedleckiej i Caritas Diecezji Radomskiej, które uzyskały finansowe wsparcie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację działań z zakresu pomocy osobom bezdomnym. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” był realizowany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369).

Caritas Diecezji Radomskiej uzyskała również wsparcie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 na zadanie „Pomoc dla seniora”.

Wojewoda Mazowiecki wraz z Caritas Polska realizowali, od marca 2018 r. do 2021 r., projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu" ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej. W ramach przedsięwzięcia na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzono szereg działań na rzecz obcokrajowców, obejmujących m.in. naukę języków obcych, organizację kursów adaptacyjnych, doradztwo prawne i zawodowe, pomoc socjalną. Projekt obejmuje m.in. ,,soboty informacyjne" w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w ramach których można uzyskać informację na temat prowadzonych w Wydziale Spraw Cudzoziemców spraw i skorzystać z konsultacji w indywidualnych sprawach.

Caritas Polska jest organizacją, która ma duże doświadczenie i zaplecze wykwalifikowanych wolontariuszy w udzielaniu pomocy podczas walki z kataklizmami i klęskami żywiołowymi w kraju i na świecie, dlatego też może aktywnie wesprzeć działania Wojewody Mazowieckiego w obszarze zarządzania kryzysowego.

– Działalność Caritas obejmuje wiele dziedzin i wiele grup potrzebujących. Jesteśmy w stanie pomagać skutecznie, w szerokim zakresie, m.in. dzięki współpracy z licznymi partnerami. Dzisiejsze porozumienie z pewnością otworzy przed nami nowe możliwości niesienia pomocy – powiedział ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Caritas Catholica powstała w 1926 roku. Jest największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, którego nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Jest także instytucją charytatywną Kościoła katolickiego. Organizacja niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym oraz ubogim.

Caritas Polska prowadzi działalność m.in. w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego, w obszarze edukacji i podnoszenia świadomości społecznej. Propaguje postawy dobroczynności oraz angażuje się w liczne działania charytatywne.

Koordynuje pracę 46 oddziałów Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje również z Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Na terenie województwa mazowieckiego działają autonomicznie: Caritas Polska, Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Radomskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej, Siedleckiej, Łomżyńskiej, Płockiej, Łowickiej i Drohiczyńskiej.

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych