Niedziela 26 czerwca
Jana, Pawła, Miromira
RADOM aktualna pogoda

Uchodźcy zyskają dostęp do świadczeń

dm, UM Radom 2022-03-17 08:20:00

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z pomocy społecznej. Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługują liczne świadczenia.

MOPS w Radomiu

Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Ma zostać przeznaczone na utrzymanie, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jego uzyskania będzie przekroczenie polskiej granicy najwcześniej 24 lutego i wpisanie się do rejestru PESEL.

Uchodźcy mają też prawo do świadczeń rodzinnych. Ich przyznanie uzależnione jest od dochodu. Zgodnie ze specustawą przy obliczaniu dochodu rodziny nie będzie się uwzględniać członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski. Kryterium dochodowe uprawniające do takiego wsparcia wynosi 674 zł przypadające na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi – 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka objętego wsparciem. Wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia. 124 zł wynosi świadczenie na dziecko między piątym a osiemnastym rokiem życia, a 135 zł przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat.

Pełnoletnie dziecko może otrzymywać zasiłek jeśli nadal się uczy i nie ukończyło 21 lat. Starsze uczące się dzieci mają prawo do zasiłku, jeżeli są niepełnosprawne (do 24. roku życia).

Rodzic może ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego - m.in. z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000 zł czy z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko.

Opiekunom niepełnosprawnych członków rodziny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.119 zł miesięcznie.

Ukraińcy będą mogli ubiegać się również o świadczenia z pomocy społecznej. W tym przypadku także obowiązuje kryterium dochodowe (w przypadku braku dochodów konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia) – dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł. O wsparcie wynoszące maksymalnie 719 zł mogą wnioskować osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Spełniając kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, uczniowie z Ukrainy mogą starać się też o stypendia i zasiłki szkolneStypendia szkolne przysługują uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne będą od 17 marca br. w budynku UM przy ulicy Moniuszki 9 (sala toastów), a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 134, w siedzibach Zespołów Pracy Socjalnej przy ul. Struga 57, Dzierzkowskiej 9, Grabowej 17, Królowej Jadwigi 15, Głównej 10 oraz Kalińskiej 6/6a. W tych punktach będzie też można złożyć wnioski.

Komentarze naszych czytelników

  • -----

    2022-03-17 10:11:45

    komentarz zablokowany

  • -----

    2022-03-17 20:45:05

    komentarz zablokowany

Dodaj komentarz

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych