Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Sesja Rady Miejskiej: Jest nowy radny. Co z filmem ''Klecha''? [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Miasto, Samorząd, Polityka / 2019-03-25 09:00:00, aktualizacja: 2019-03-25 16:49:00

W poniedziałek odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Ślubowanie złożył nowy radny - Marcin Robert Kaca. Ponadto dyskutowano nt. filmu "Klecha" czy przebudowy alei Wojska Polskiego.

09:01 Porządek dzisiejszych obrad znaleźć można tutaj.

09:05 Przewodnicząca Bogusz otworzyła poniedziałkową sesję.

09:07 Ślubowanie złożył... Marcin Robert Kaca, zastępując w Radzie Miejskiej Katarzynę Kalinowską, która została wiceprezydentem Radomia, rezygnując z mandatu radnego.

09:09 I już 10 minut przerwy, zaczęło się... :)

09:28 Przerwa oczywiście się przedłużyła, ale już wracamy do realizowania porządku obrad.

09:29 Teraz zmiany i nowe ustalenia składów Komisji osobowych RM w Radomiu.

09:48 Podczas głosowań, okazało się, że w jednej komisji ma pracować 10 osób, podczas gdy przewidzianych jest... 9 miejsc, stąd... kolejna przerwa.

10:01 Jeszcze zmiany w porządku obrad.

10:08 Przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Wójcik złożył wniosek, aby podyskutować dziś ws. szpitali na terenie Radomia. - Sytuacja jest dramatyczna, od razu zaznaczam, nie jest to polityczny wniosek, nie jest to wina ani prezydenta, ani dyrekcji. Byłem dziś rano w szpitalach, i tak: w RSS ludzie leżą na korytarzach, natomiast na Józefowie są wolne łóżka. Tak być nie może, dyżury powinny być naprzemienne. Potrzeba jasnego stanowiska i konkretnych decyzji - powiedział.

- Wniosek jest zasadny, ale żeby dyskutować w tej sprawie, potrzebna jest każda strona, tj. dyrektor Pacyna, przedstawiciele szpitala na Józefowie, zarząd województwa i wojewoda. Mam więc prośbę, aby ich wszystkich zaprosić i zwołać sesję nadzwyczajną - mówił wiceprezydent Zawodnik.

Jest zgoda Rady, ten punkt zostanie przedyskutowany na sesji nadzwyczajnej.

10:10 Zanim przejdziemy dalej, najpierw temat dot. filmu "Klecha".

Producent filmu ''Klecha'' nie płaci statystom, czeka na fundusze. PISF: wszystkie raty zostały wypłacone

UM: Prezydent interweniuje ws. zaległości finansowych producenta filmu ''Klecha''

10:11 W tzw. międzyczasie został zdjęty z dzisiejszego porządku obrad projekt uchwały ws. zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu przy ul. Malczewskiego 18. Wnioskodawca poinformował, że wniosek zostanie zaktualizowany o konkretniejsze informacje dot. tego tematu i wróci na sesję RM w najbliższym czasie.

10:19 Andrzej Stachecki, producent filmu "Klecha", powiedział, że prawdopodobnie w ciągu 2 tygodni statyści, biorący udział w filmie, otrzymają wynagrodzenie. - Przepraszam za zaistniałą sytuację. Wynika to z toku produkcji filmu, który zmienił się od założeń, harmonogramu, który wcześniej był ustalony. Zaległości zostaną uregulowane. Jeśli chodzi o statystów, 2756 osób otrzymało już wynagrodzenie, a nie otrzymało - około 70-80 osób. Dostałem informację z TVP, że fundusze trafią na nasze konto w najbliższym czasie, także nie będzie z tym problemu (...). Ten film będzie miał dla miasta również wymiar ekonomiczny - m.in. powiedział producent, który teraz mówi ogółem o filmie.

10:20 Pierwszy pokaz ''Klechy''

10:23 Czas na pytania od radnych.

10:25 Radni Koalicji Obywatelskiej m.in. pytali o opóźnienia przy filmie, kiedy premiera, jaki jest budżet filmu, kto jeszcze i w jakiej wysokości finansuje tę produkcję, ile pieniędzy brakuje?

10:27 Jarosław Rabenda: Jestem w stałym kontakcie z kolegami, aktorami i mam pytanie: czemu nie do końca mówi Pan prawdę? Bo sprawa nie dotyczy tylko statystów, ale również niektórzy profesjonalni aktorzy nie zostali opłaceni. Poinformował ich Pan niedawno, że zapłaci wtedy, kiedy otrzyma ratę z PISF, a przecież rata już wpłynęła, więc dlaczego mija się Pan z prawdą?

10:38 Producent filmu "Klecha": TVP jest koproducentem. Film trwał będzie 1 godzinę i 54 minuty. Aktualny budżet filmu wynosi dokładnie 8 mln i 498 tysięcy złotych, z czego m.in. 900 tysięcy zł to miasto Radom, 3 mln - PISF, 1 mln - TVP czy 1,4 mln - kuria diecezji radomskiej. Pieniędzy nie brakuje, problem powstał tylko z płynnością finansowania. W mediach była mowa o statystach, dlatego o nich mówiłem, ale zgadza się, również profesjonalnym aktorom w najbliższym czasie zostaną wypłacone zaległe wynagrodzenia, o których mówił radny Rabenda. Prawdopodobny termin premiery filmu to jesień tego roku.

10:42 Radosław Witkowski: Pan reżyser Jacek Gwizdała, gdy starał się o pieniądze na film, to był na sesji, korzystał z każdego zaproszenia radnych. Dziś niestety, ale się nie pojawił. Mam nadzieję, że niedługo znajdzie dla nas czas.

10:46 Andrzej Stachecki: Nie ma takiej sytuacji, żeby jakiś koproducent nie wywiązał się ze swoich obowiązań. Ze względu na to, że film miał dłuższy termin realizacji, zmienił się harmonogram i koszty, podpisaliśmy nowe umowy z TVP i PISF, uzyskaliśmy wyższe dofinansowanie, więc trzeba było podpisać aneksy do umów, stąd te opóźnienia, które jednak w najbliższym czasie zostaną uregulowane.

10:49 Jeszcze historię rozmów z producentami przedstawia Sebastian Równy z UM.

10:51 Wracamy do 2 i 3 punktu obrad, tj. przyjęcia protokołów z poprzednich sesji RM oraz informacji z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

10:56 Jeśli chodzi o interpelację, tradycyjnie zostały one złożone na piśmie.

11:00 Czas na rozpatrzenie projektów uchwał.

11:01 Zaczynamy od dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.

11:05 Wszystkie zmiany, o których właśnie mówi skarbnik miasta, można znaleźć tutaj. Jest tam m.in. pożyczka (7,5 mln zł) dla radomskiego szpitala.

11:14 Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz: Mam pytanie dot. projektu "Mamo, Tato, wracaj do pracy": jaka jest wartość, okres realizacji i co się stało, że w roku 2018 nie została wykorzystana dotacja i proszę też kilka słów nt. programu, który ma być realizowany "Amfiteatrze", tj. "Nowe Media narzędziem edukacji kulturalnej".

11:22 Radny Woźniak m.in. zapytał o działania ZUK, zaś radny Rejczak tradycyjnie mówił o szpitalach w Radomiu.

11:28 Radny Podlewski m.in. zapytał o przesunięcia wydatków dot. wynagrodzeń rocznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz o zwiększenia planów wydatków na zadania własne gminy, tj. m.in. zabezpieczenia środków na zakup telefonów komórkowych w kwocie 60 tys. zł. - Czy to są jakieś specjalne telefony? Dla których to jednostek i z czego wynika ta kwota? - pytał.

11:30 Odpowiedzi prezydenta i wiceprezydentów.

11:34 Konrad Frysztak ws. ZUK: - W poprzednich kadencjach zostało zakupionych kilka samochodów używanych. Trzy z nich w ostatnim czasie nie przeszły badań diagnostycznych, dlatego w te chwili mamy braki, jeśli chodzi o flotę. Te pieniądze chcemy więc przeznaczyć na zakup jednego, nowego auta i w miarę możliwości budżetowych, będziemy zgłaszać się do Państwa po kolejne decyzję na zakup nowych samochodów dla ZUK.

11:36 Jerzy Zawodnik o projekcie "Mamo, Tato, wracaj do pracy": Czas trwania do końca 2019 roku. Złożyliśmy wniosek do mazowieckiej jednostki o płatność, ale były tam zmiany. Nie wyrobiliśmy się w roku 2018, drugi wniosek został złożony w tym roku, stąd płatność mamy dopiero na ten rok, więc z tego wynikają te przesunięcia w budżecie.

11:38 Karol Semik o programie "Amfiteatru": To drugi rok realizacji tego programu. Projekt głównie dotyczy pracy z dziećmi i młodzieżą w nowych pomieszczeniach Amfiteatru, jest to praca z fachowcami w swoich dziedzinach.

11:47 Sekretarz miasta Michał Michalski ws. telefonów komórkowych: - Taka umowa jest podpisywana co 2 lata. Poprzednie aparaty (102) wymienialiśmy właśnie w 2017 roku. Teraz też chcemy wymienić około 100. Niektóre z nich były wymieniane 4 lata temu. Łącznie, we wszystkich jednostkach UM (też np. MOPS, domy kultury) mamy 305 abonentów.

11:52 Wnioski formalne radnych PiS: o to, aby nie zwalniać osób z ekipy sprzątającej w Straży Miejskiej w Radomiu. - Stoimy w obronie pracowników. Nie chcemy, aby pewne usługi wychodziły na zewnątrz, do jakiejś firmy - mówili Karol Gutkowicz oraz Dariusz Wójcik.

11:53 Przerwa.

12:13 Obrady zostały wznowione.

12:15 Wniosek został przyjęty.

12:16 Cały projekt uchwały, wraz z wnioskiem, również został przez radnych przyjęty.

12:17 Teraz projekt uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 - 2040.

12:19 Brak zgłoszonych radnych do dyskusji :) Projekt został przegłosowany.

12:27 Podobnie jak projekt uchwały ws. zatwierdzenia projektu „Dźwignia kariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu

12:29 Przechodzimy do punktu dot. wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.

12:29 A jednak nie! Prezydent Witkowski wycofał ten projekt uchwały. Bez uzasadnienia.

12:31 Projekt uchwały ws. wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia.

12:31 Więcej o tym pisaliśmy tutaj -> Budżet Obywatelski: Potrzebna nowa uchwała

12:32 Na mównicy wszystkie zmiany omawia dyrektor kancelarii prezydenta - Mateusz Tyczyński.

12:39 Karol Gutkowicz: Bardzo dobrze, że dyrektor Tyczyński podkreślił to, że BO został wprowadzony za kadencji Andrzeja Kosztowniaka. Byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, którzy to zrobili. Dobrze, że dyrektor to chwali, dzięki temu łatwiej nam teraz procedować nad zmianami w budżecie. Mam też pytanie, które konkretnie projekty z BO, nie zostały zrealizowane w roku 2018?

12:43 Mateusz Tyczyński: Musimy się zmniejszyć w krótkim czasie. Uspokojam jednak wszystkich (...). Wiadomo, nie przeskoczymy tego, że głosowanie będzie w czasie wakacji. Od 15 kwietnia będzie można składać projekty.

12:47 Projekt został przyjęty.

12:55 Więcej o projekcie uchwały ws. uchwalenia aktualizacji "Programu obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010 - 2017 z perspektywą do 2024 roku", przeczytać można tutaj. Jest tam prezentacja, która wyjaśnia wszystkie niejasności.

13:01 Sesję można oglądać na żywo w internecie - tutaj.

13:07 Ten program jest wyłącznie nastawiony na wymianę ogrzewania piecowego, niezależnie w jakich budynkach - wytłumaczyła dyrektor UM.

13:13 10 minut przerwy, gdyż radny Kotwicki chce uszczegółowić i podyktować pytania dot. tego programu, do dyrektor UM. - Według nas, jakość tego programu, tego dokumentu, jest bardzo niska - powiedział podsumowując.

13:29 Obrady zostały wznowione. Miasto poprosiło o zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały.

13:32 Projekt uchwały ws. podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r., został przez radnych przyjęty.

13:36 Ws. projektu uchwały ws. likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 2 z siedzibą w Radomiu przy ul. Wośnickiej 28A, wiceprezydent Zawodnik: - Osoba, która prowadziła tę placówkę, wybiera się na emeryturę i taki wniosek złożyła. Dzieczi, które są w placówce, przechodzą z automatu do Rodzinnego Domu Dziecka, tj. dalej wychowują się w tej rodzinie, w której aktualnie przebywają. Projekt został przyjęty.

13:37 Teraz projekt uchwały ws. nadania imienia przedszkolu i szkołom, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2.

13:37 Z wnioskiem o nadanie imienia Świętego Brata Alberta przedszkolu i szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych wystąpił Dyrektor przedmiotowego Zespołu. Wniosek został poparty przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski ww. placówki. Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie wyboru patrona. Wyboru imienia Świętego Brata Alberta dokonano w wyniku konsultacji przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Nadanie imienia przedszkolu i szkołom sprawia, że zyskują one tożsamość i wyróżniają się spośród innych placówek. Wybór Świętego Brata Alberta był wyborem przemyślanym, świadomym i akceptowanym przez całą społeczność szkolną. Wybór takiego patrona ma też wspierać proces wychowawczy w przedszkolu i szkole oraz wspomagać wychowywanie do wartości. Został zaprojektowany sztandar, którego wzór spotkał się z akceptacją Biskupa radomskiego dr Henryka Tomasika. Przeprowadzenie uroczystości planowane jest na 12 czerwca 2019 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu - czytamy w uzasadnieniu.

13:38 Projekt został przyjęty.

13:39 Czas na punkty w porządku obrad, dot. informacji o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

13:40 Najpierw jednak punkty dot. informacji Prezydenta Miasta Radomia nt. reorganizacji w strukturze organizacyjnej Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz informacji prezydenta ws. przebudowy alei Wojska Polskiego. W sali USC pojawili się pracownicy cmentarza oraz wicewojewoda Artur Standowicz. To wszystko w ramach spraw różnych i wolnych wniosków.

13:42 Wiceprezydent Frysztak ws. reorganizacji w strukturze organizacyjnej Cmentarza Komunalnego w Radomiu: Żadnych zmian nie było od 2016 roku i nie ma dalej... Myślę, że temat jest więc wyczerpany. W środę będę miał spotkanie z pracownikami cmentarza.

13:45 Pracowniczka cmentarza: - Ostatnio dowiedzieliśmy się, że pracownicy portierni, a jest nas 8 osób, przeniesieni zostaną do firmy zewnętrznej, która wygra przetarg. Dyrekcja tłumaczy to oszczędnościami. Przetarg, naszym zdaniem, nie przynosi jednak oszczędności, a generuje większe koszty. Stratni jesteśmy przede wszystkim my - wieloletni pracownicy cmentarza.

13:51 Dariusz Wójcik: Dziwi mnie zdziwienie pana wiceprezydenta, że nie wie o próbie zmiany, bo jak to się ma z ogłoszonym przetargiem już po raz trzeci. 8 z 10 pracowników zostało poinformowanych, że stracą pracę i być może zostaną przyjęci do firmy ochroniarskiej, ale przecież nikt im takiej pewności nie da. Sytuacja jest niedopuszczalna, to przecież są mieszkańcy Radomia. Człowiek jest najważniejszy. To podobna sytuacja jak ws. sytuacji w Straży Miejskiej.

13:57 Konrad Frysztak: Schemat organizacyjny wprowadza i zatwierdza prezydent i nie zostało to wprowadzone, więc nie ma zmian w strukturze organizacyjnej cmentarzu, stąd moje zdziwienie. Przetarg dotyczy zwiększenia jakości świadczonych usług i zwiększenia bezpieczeństwa. W środę jest spotkanie, na którym wyjaśnione zostaną wszystkie niejasności.

13:59 Stanowisko PiS: Protestujemy przeciwko likwidacji etatów na cmentarzu komunalnym w Radomiu. To są ludzie, a nie śmieci, nie można ich tak traktować. Na najbliższej sesji na pewno przyjrzymy się wydatkom cmentarza, aby takich sytuacji nie było - mówił Dariusz Wójcik.

14:00 - Dobrze, na najbliższej sesji pokażę na prezentacji, jakie oszczędności zostały w ostatnim czasie poczynione na cmentarzu i ile pieniędzy zostało w budżecie miasta z tego powodu - powiedział wiceprezydent Frysztak.

14:02 I teraz jeszcze informacja prezydenta ws. realizacji inwestycji: przebudowa alei Wojska Polskiego w Radomiu.

14:03 - Wojewoda mazowiecki do dziś nie podpisał aneksu do umowy dotyczącej finansowania przebudowy alei Wojska Polskiego. To powoduje, że chociaż bardzo chcemy, to nie możemy regulować należności wobec wykonawcy - poinformował w poprzednim tygodniu na Facebooku wiceprezydent Radomia, Konrad Frysztak. Więcej tutaj.

14:04 Konrad Frysztak na mównicy. Wiceprezydent przedstawia aktualne informacje dot. przebudowy alei Wojska Polskiego oraz budowy Trasy N-S. Oczywiście jest prezentacja :)

14:07 Wiceprezydent Frysztak ws. przebudowy alei Wojska Polskiego: - Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem.

14:08 Budowlańcy rozpoczęli montaż belek nowego wiaduktu na alei Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

14:08 Teraz wiceprezydent mówi ws. w/w niepodpisanego przez wojewodę aneksu.

14:22 Artur Standowicz: Chciałbym odkłamać i sprostować kilka kwestii. Przede wszystkim wojewoda przekazał prezydentowi aneks do podpisu 10 stycznia tego roku. Od 2,5 miesiąca aneks jest w UM, my jesteśmy gotowi, zapraszamy od naszego urzędu, można też odesłać. Trudno mówić, że wojewoda czegoś nie podpisał, jeśli prezydent od 2,5 miesiąca nie potrafi tego zrobić i nam to odesłać.

Nie będzie żadnego innego aneksu niż ten, co dostał prezydent 10 stycznia. Zachęcamy do podpisania go i odesłania nam.

Aneks może jedynie zmieniać zakres finansowania. Nie mogą to jednak być środki kwalifikowane. Podpisane umowy przez prezydenta i wojewodę, to nie jest to samo, co prezydent wystąpił do Ministerstwa Finansów. Próby nacisków czy wymuszania czegoś na wojewodzie, są niedopuszczalne i nie mogą mieć miejsca.

Ten aneks nie ma żadnego związku z umową, która jest, ciągle obowiązuje.

W UM, jeśli chodzi o tą konkretną inwestycję, panuje wielki bałagan. Prezydent ciągle nie przedstawił nam właściwego rozliczenia.

Jesteśmy gotowi do podpisania aneksu, chociażby jutro. Nie potrzebny jest ten spektakl. Zapraszamy z aneksem do urzędu. Aneks ma prezydent od 10 stycznia...

14:26 - Rzeczywiście, mamy problem z rozliczeniem pierwszej transzy dotacji - powiedziała dyrektor z Urzędu Wojewódzkiego.

14:27 Radni poprosili o przesyłanie bieżących informacji dot. tej inwestycji.

14:40 Konrad Frysztak: Miało nie być polityki w wypowiedzi wicewojewody, a była sama. Pan dużo powiedział, ale nic nowego z tego nie wybrzmiało. Pan mówi, że żaden inny aneks, który został wcześniej podpisany, nie zostanie już podpisany, to szkoda, bo my uwagi do tego aneksu przesłaliśmy Wam już w styczniu. Brak aneksu nic nie zmienia? No jak nie, trzeba to odkłamywać, bo zmienia - nie możemy bowiem rozliczać żadnych umów. Bez wojewody tego zadania nie skończymy, ja bym wolał, żeby wojewoda nie mówił, że nie boryka się z żadnym problemem, bo wspólnie się borykamy, gdyż mamy podpisane umowy i czy się to komuś podoba czy nie, jesteśmy na siebie skazani (...). Wystarczyło, żeby wojewoda odebrał ode mnie telefon, bo dzwoniłem przez 2 tygodnie. No przecież, jak Pan mówi, wystarczyło 5 minut rozmowy z wojewodą. Nie mamy nic do ukrycia, wysłaliśmy 134 strony wyjaśnienia, pokazujemy każdy punkt z kosztorysu. Były różnice w przedmiarach, to jest problem, ale do rozwiązania. Chodzi o to, żebyśmy w terminie to zrobili. Uwrażliwiam Was na terminy, bo na koniec to PPL nie będzie miał jak dojechać do lotniska.

14:41 Artur Standowicz: Zapraszam prezydenta do urzędu jutro. Jest możliwość podpisania tego aneksu, który prezydent dostał 10 stycznia. Jest bałagan, błędy w dokumentacji ze strony UM.

14:43 Prezydent z wiceprezydentem uważają, że podpisać trzeba nowy aneks, a nie ten przesłany do UM 10 stycznia, o którym mówił wicewojewoda. Z kolei Artur Standowicz uważa, że ten nowy aneks zawiera błędy i nie można go podpisać... Każdy ma swoje zdanie, a trzeba to jakoś rozwiązać. Na pewno potrzebne jest spotkanie i spokojne przedyskutowanie tej sprawy przez prezydenta i wojewodę.

14:45 Kończymy naszą relację. Dziękujemy za uwagę.

autor: dm

Wasze komentarze (11)

sss
2019-03-27 01:48:00

Gdzie można zobaczyc oświadczenie majątkowe przewodniczącej Bogusz? Ktoś wie?

Ale jaja
2019-03-25 18:28:00

Komentarz zablokowany.

Do Wt4v
2019-03-25 17:40:00

Komentarz zablokowany.

SASIEDZI
2019-03-25 16:51:00

Komentarz zablokowany.

Narcyz
2019-03-25 16:15:00

Komentarz zablokowany.

Prawdziwy
2019-03-25 15:04:00

Komentarz zablokowany.

Swiety katolik
2019-03-25 15:02:00

Codziennie cztam oswiadczenia majatkowe naszych radnych-umie je na pamiev

@Ope
2019-03-25 12:45:00

Nic nie dostarcza takich wrażeń jak nieswoje piniendze. Ja tyż czekom.

wt4v
2019-03-25 11:01:00

Komentarz zablokowany.

Jan
2019-03-25 10:47:00

W tzw. międzyczasie został zdjęty z dzisiejszego porządku obrad projekt uchwały ws. zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu przy ul. Malczewskiego 18. Wnioskodawca poinformował, że wniosek zostanie zaktualizowany o konkretniejsze informacje dot. tego tematu i wróci na sesję RM w najbliższym czasie.

Ope
2019-03-25 10:05:00

Oswiadczenie majatkowe niech da tylko mnie to interesuje

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej