Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Liczby nie kłamią - Radom się wyludnia!

Miasto, Samorząd, Polityka / 2014-12-06 14:00:00

Jak wypada Radom w porównaniu z Ciechanowem, Ostrołęką, Płockiem, Siedlcami i Warszawą pod względem najważniejszych wskaźników statystycznych? Zbadali to specjaliści. Nasze miasto jest drugim co do wielkości miastem na Mazowszu, mimo to radomianie stąd uciekają i mamy niski przyrost naturalny. Mamy wysokie bezrobocie,  niskie zarobki. Jedyne co dobre, to... oferta kulturalna. 

Radom jest drugim miastem województwa mazowieckiego pod względem powierzchni i liczby ludności. Na koniec 2012 r. liczył niemal 220 tys. mieszkańców, co stanowiło ponad 4% ludności województwa.

Jak w zasadzie wszędzie - mieszka w Radomiu więcej kobiet

Cechą charakterystyczną dla miast jest przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. W Radomiu, podobnie jak w Ciechanowie, na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet. Relacje obydwu płci i nadwyżki jednej nad drugą zmieniają się wraz ze zmianą wieku ludności. Nadwyżka mężczyzn nad liczbą kobiet występuje w większości roczników poniżej 28 roku życia. Natomiast proporcja ta zmienia się na korzyść kobiet w starszych rocznikach.

Ma to związek z różnicą w umieralności według płci – przeciętne dalsze trwanie życia kobiety jest znacznie dłuższe niż mężczyzny. W podregionie radomskim dziewczynka urodzona w 2012 r. będzie żyła przeciętnie 81 lat, a chłopiec 72 lata.

Radomianie się starzeją

W strukturze wieku mieszkańców miasta można zaobserwować proces starzenia się ludności. Zjawisko to jest wynikiem zmniejszania się udziału roczników młodszych i wzrostu udziału roczników starszych. W ciągu zaledwie kilku lat – od 2005 do 2012 r. liczba dzieci i młodzieży do lat 17 zmniejszyła się o niemal 7 tys., natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) zwiększyła się o blisko 7 tys. osób. Wraz ze zmianą struktury wieku mieszkańców zmieniła się również mediana wieku ludności Radomia.

W 2005 r. mediana wieku wynosiła blisko 37 lat. Po upływie 7 lat wiek środkowy ludności wzrósł o prawie 3 lata i wyniósł ponad 39 lat, co daje 3 miejsce w rankingu sześciu największych miast Mazowsza. Najwyższą wartość mediany wieku odnotowano w Warszawie – przeszło 40 lat, a najniższą w Siedlcach – ponad 37 lat.

Rodzi się mniej radomian

W ostatnich kilkunastu latach liczba mieszkańców Radomia zmniejszała się, przy czym w 2012 r. było to jedyne miasto w zestawieniu, które odnotowało ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego – minus 1,1 w przeliczeniu na 1 tys. ludności. Oznacza to, że liczba zgonów była większa niż liczba urodzeń żywych. W pozostałych miastach wskaźnik ten kształtował się na poziomie od plus 0,02 w Ciechanowie do plus 3,4 w Ostrołęce.

Radom to tylko przystanek, nie miejsce stałego pobytu

Dodatkowo więcej mieszkańców Radomia wyjeżdżało niż osiedlało się na stałe. Wskaźnik salda migracji wyniósł minus 3,8 w przeliczeniu na 1 tys. ludności. Jednak wartość ta nie była najniższa wśród porównywanych miast. W wyniku migracji najwięcej mieszkańców w przeliczeniu na 1 tys. ludności ubyło w Ciechanowie – minus 7,5. Biorąc pod uwagę typy rozwoju ludnościowego gmin według metody Webba, Radom znajduje się wśród najbardziej wyludniających się obszarów województwa mazowieckiego. Jest to wynik ujemnego przyrostu naturalnego i przewyższającego go, ujemnego salda migracji. Mieszkańcy Radomia chętnie osiedlają się na obszarach poza granicami miasta, stąd też gminy podmiejskie, bezpośrednio sąsiadujące z miastem to gminy zaludniające się.

Radom przedsiębiorczy

W 2012 r. w Radomiu na każdy 1000 mieszkańców przypadało średnio 112 firm. Po wyłączeniu Warszawy, na tle pozostałych miast Radom uplasował się pod względem wartości tego wskaźnika na pierwszym miejscu. Wynik ten świadczy o rozwijającej się przedsiębiorczości. Na koniec 2012 r. w mieście tym pracowało blisko 54 tys. osób. Liczba pracujących w przeliczeniu na 1 tys. ludności wynosiła 231 osób, co uplasowało Radom na ostatniej, szóstej pozycji. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w Warszawie, gdzie na każdy 1 tys. ludności pracowało ponad 470 osób.

Za mało zarabiamy

Wśród analizowanych miast Radom charakteryzował się także najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto, które w 2012 r. wyniosło 3412 zł i było o blisko 1670 zł niższe od najwyższego, notowanego w Warszawie. Przeciętne miesięczne zarobki były tutaj na podobnym poziomie co w Ciechanowie i Siedlcach – różnica to zaledwie kilkadziesiąt złotych mniej.

Bolączka Radomia - bezrobocie

O trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy świadczy również najwyższa stopa bezrobocia i najwyższy udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wśród analizowanych miast. Problem ze znalezieniem pracy mają przede wszystkim młodzi mieszkańcy – w 2012 r. osoby poniżej 35 roku życia stanowiły 29% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W Radomiu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła blisko 23%, była o ponad 18 p. proc. wyższa od najniższej notowanej w Warszawie.

Własne M

W Radomiu w 2012 r. na każdy 1000 mieszkańców oddano do użytkowania średnio 2 mieszkania – niższą wartość tego wskaźnika odnotowano jedynie w Ciechanowie. Średnia wielkość 1 mieszkania wynosiła ponad 60 m2. Największą przeciętną powierzchnię posiadały mieszkania w Ostrołęce, a najmniejszą w Warszawie. Dodatkowo w Radomiu, podobnie jak w  Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Siedlcach na 1 mieszkanie przypadało prawie 3 osoby. Dla mieszkańców miast, obok rynku pracy i infrastruktury mieszkaniowej ważnym aspektem codziennego życia jest edukacja.

W naszych szkołach uczy się mało dzieci

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Radomia działało 35 szkół podstawowych, w których nauczanych było ponad 12 tys. uczniów oraz 27 szkół gimnazjalnych, do których uczęszczało blisko 7 tys. uczniów. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych było prawie 78% wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat. Jest to najniższy odsetek wśród analizowanych miast. Dla porównania w Siedlcach do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało niemal 97% dzieci w wieku 3-6 lat.

Za to mamy świetną ofertę kulturalną

Radom na tle pozostałych miast w zestawieniu wyróżnia się bogatą ofertą kulturalną – funkcjonują tu zarówno kina, teatr, jak i instytucje muzyczne, a imprezy masowe takie jak Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „Air Show” są wizytówką miasta. W 2012 r. swoją działalność prowadziły tutaj 3 kina stałe. Na każdy 1 tys. mieszkańców średnio 2094 osoby uczestniczyły w projekcji filmów – pod względem tego wskaźnika miasto uplasowało się na 5 miejscu w zestawieniu. Radom w statystykach dotyczących czytelnictwa zajmuje ostatnią lokatę. Liczba czytelników na 1000 ludności to zaledwie 116, dla porównania najwyższy wskaźnik odnotowano w Warszawie - wyniósł on 270.

Turyści do nas przyjeżdżają

Radom jest miastem coraz częściej odwiedzanym przez turystów. W 2012 r. jego baza noclegowa obejmowała 14 turystycznych obiektów noclegowych, które oferowały niemal 1000 miejsc noclegowych. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych ukształtował się na poziomie blisko 26% i uplasował Radom na 3 miejscu wśród analizowanych miast. Turyści zagraniczni w 2012 r. stanowili ponad 15% ogółu korzystających z noclegów, przy czym byli to głównie Ukraińcy – prawie 17%, Niemcy – blisko 16% oraz Rosjanie – niemal 12%.

Wśród analizowanych miast, pod względem wielkości tego wskaźnika Radom uplasował się na 2 miejscu po Warszawie (blisko 40%). Statystycznie mieszkańcem Radomia częściej jest kobieta niż mężczyzna. Przeciętny mieszkaniec miasta ma ponad 39 lat. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 ma średnie wykształcenie i żyje w związku małżeńskim. Gospodarstwo domowe przeciętnego radomianina liczy średnio 3 osoby. Statystyczny mieszkaniec zarabia przeciętnie 3412 zł brutto na miesiąc. Najczęściej zatrudniony jest w firmie z grupy sekcji „pozostałe usługi”. W skład tej grupy wchodzą m.in. sekcje „edukacja” oraz „opieka zdrowotna i pomoc społeczna”

Najszybsze informacje z Radomia wprost na Twojego Facebooka:
KLIKNIJ I POLUB NAS TERAZ >>

autor: Justyna Wrocławska, red. K.S.

Wasze komentarze (10)

Chichot
2014-12-08 14:19:00

No bo tak powinno byc, a tym sie ubzduralo, ze to Mazowsze hehehe.

w_acek
2014-12-07 04:19:00

Do Chichota: ja Cię rozumiem - przed Warką i tuż przed Pilicą (od strony Brzózy) stoi do dziś obelisk z napisem "Województwo Kieleckie" ... Pozdrawiam!

CHICHOT do kwadratu
2014-12-06 22:59:00

Nie bądź taki mądry i nie pisz o Mazowszu czy Małopolsce bo i tak nikt cię nie zrozumie. Bo im więcej fakultetów tym mniej rozumienia.

Chichot
2014-12-06 18:11:00

Mowie o tym, ze wszyscy piepsza o Mazowszu i danych z Mazowsza dotyczacych Radomia. Radom NIE JEST na Mazowszu i wkurza mnie ta banalna przynaleznosc z zasady wojewodzkiej. Pomijajac wszelkie inne rzeczy, lud radomski patrzy na prognoze pogody warszawska ( 100 km ), gdy pogorze szydlowieckie, ilzeckie to 30, a Gory Swietokrzyskie, ktore wplywaja na pogode, jakies 50. Zenada. A historycznie? Sprobowalbys komus powiedziec 200 lat temu, ze Radom jest na Mazowszu...

POlucjant
2014-12-06 17:33:00

Po wyborach już połowa wróciła no i dużo więcej w ostatnim tygodniu dzieci się urodziło przybyło także 8000 miejsc pracy dzięki PO i naszemu jedynemu prezydentowi.

ja ja naturliś
2014-12-06 17:23:00

Chichot o czym ty pitolisz. Piszesz nie na temat jak troll internetowy.

Chichot
2014-12-06 17:21:00

Poprawka... Herb, o ktorym mowa, to herb Ziemi Swietokrzyskiej, oczywiscie nie Kielc - krolewsko-malopolski orzel, barwy Andegawenow wegierskich i podwojny krzyz Jagiellonow. Ziemia radomska posiada taki sam z wyjatkiem herbu Jagiellonow i paskowania wegierskiego ( ksiazeta Anjou mieli tylko lilie ). Radom to Malopolska, a nie zadne Mazowsze!!!

Chichot
2014-12-06 17:08:00

Ile razy mam powtarzac?! Radom nie jest na Mazowszu! Radom jest jedynie w woj. mazowieckim. Od setek lat Radom jest w MALOPOLSCE. Na potwierdzenie wystarczy spojrzec na herb powiatu - polowa herb dawnego krolestwa polskiego i Malopolski, polowa gwiazdy, ktore kiedys byly liliami Andegawenow ( podobnie jak w przypadku Kielc zostaly zmodyfikowane ). Ludzie przestancie pisac bzdury, bo Radom to zadne Mazowsze! Mazowsze i to poludniowe konczy sie na Pilicy!

do uk ok
2014-12-06 16:58:00

Nie jedź tu sarkazmem, to nie to miejsce, większość czytelników tego miejsca cię nie zrozumie.

uk ok
2014-12-06 16:24:00

Spoko loko. Teraz Witkowski z PO bedzie rzadzil Radomiem i wszyscy wroca na zielona wyspe Radom

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej