Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Radomska szkoła ze światowym rozmachem

Miasto, Samorząd, Polityka / 2013-02-26 11:00:00

Zespół Szkół Technicznych w pełni zasługuje na miano szkoły otwartej na świat, zarówno za sprawą aktywności w międzynarodowym programie Partners In Learning, realizowanym przez Microsoft, jak i konsekwentnie, od dziesięciu lat prowadzonej  wymiany uczniów z francuską szkołą średnią Lycee les Lombards z miejscowości Troyes.

W marcu Zespół Szkół Technicznych już po raz dziesiąty odwiedzą uczniowie z Francji. Współpraca kierowanym wówczas przez dyrektora Stanisława Nitka ZST z Lycee les Lombards rozpoczęła się w 2003 roku. Na spotkaniach roboczych nauczyciele francuskiej i polskiej szkoły wspólnie rozpoczęli pracę nad projektem językowym programu edukacyjnego Unii Europejskiej Socrates Comenius. Była to pierwsza wymiana uczniowska.

Po zakończeniu projektu, nie zakończyła się jednak współpraca szkół. Przez kolejne lata uczniowie brali i ciągle biorą udział w wyjazdach do zaprzyjaźnionych już szkół. Radomscy uczniowie, wyjeżdżając do Troyes, mieszkają u swoich francuskich kolegów, biorą udział w zajęciach w ich szkole, a następnie odwzajemniają im się przyjęciem ich u swoich rodzin i nauką w Zespole Szkół Technicznych.

Nie tylko uczą się w szkole. Zwiedzają kraje, poznają kulturę i zwyczaje. Polacy oglądają Paryż, a ich francuscy partnerzy zwiedzają Kraków i Auschwitz.

Wielokrotnie w naszym portalu informowaliśmy już o realizowanej przez ZST współpracy z Microsoft. Szkoła uczestniczy w programie Microsoft Partners in Learning i jest jedyną polską placówką należącą do grona 67 szkół Pathfinder z całego świata. Dzięki zawartej umowie z nowych technologii informatycznych Microsoft będą mogły korzystać wszystkie radomskie szkoły, ich nauczyciele i uczniowie. Rozpoczęta współpraca daje możliwości rozwoju nauczycieli i uczniów, wprowadzenia nowych technologii informatycznych do radomskich szkół oraz pozwoli nauczycielom w przygotowaniu uczniów do realiów życia i pracy w XXI w.

Warto przy tej okazji wspomnieć o reprezentacji szkoły w pilotażowym programie pod nazwą Microsoft Partners in Learning Appathon Competition i związanym z nim udziałem nauczyciela przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Technicznych w przeprowadzonych w Londynie w styczniu tego roku finałowych zawodach dotyczących opracowania  innowacyjnej edukacyjnej aplikacji przeznaczonej na platformę Windows 8. Zakwalifikowanych do nich zostało najlepszych 21 wstępnych projektów edukacyjnych aplikacji stworzonych przez nauczycieli z różnych krajów europejskich. Poza reprezentantem naszego kraju do konkursu przystąpili także nauczyciele m.in z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Belgii, Danii, Portugalii, Grecji, Serbii, Słowenii, Estonii, Rumunii i Ukrainy. Michał Czarnecki, reprezentujący radomską szkołę,  zajął 10 miejsce za opracowanie aplikacji do zapamiętywania par liczb – Mat Memo Game.

autor: kk, radom.pl

Wasze komentarze (6)

tertediarmalo
2013-12-27 20:52:00

Leeches: Well¨?Nicely¨?Properly¨?Effectively¨?Very well these¨?these types of¨?these kinds of¨?all these¨?these kind of little¨?small¨?tiny¨?very little¨?minor blood¨?bloodstream¨?our blood¨?body¨?blood vessels suckers¨?pushovers along with¨?together with¨?in addition to¨?as well as¨?in conjunction with bugs¨?insects¨?pests¨?pesky insects¨?glitches have a¨?possess a¨?have a very¨?have got a¨?use a real¨?actual¨?genuine¨?true¨?authentic dislike¨?detest¨?hate¨?don't like¨?can't stand for¨?with regard to¨?regarding¨?intended for¨?to get high¨?higher¨?large¨?excessive¨?substantial strength¨?power¨?energy¨?durability¨?toughness Deet! Now I know¨?Now we all know there are¨?you will find¨?you can find¨?there are actually¨?you will discover quite a few¨?numerous¨?a number of¨?several¨?many people that¨?people who¨?individuals who¨?folks that¨?those who don??t¨?do not¨?seldom¨?rarely¨?would not like to¨?prefer to¨?love to¨?want to¨?choose to swab¨?clean their bodies¨?their health¨?personal¨?themselves¨?them in this¨?within this¨?in this particular¨?with this¨?on this harsh¨?severe¨?tough¨?unpleasant¨?hard substance¨?material¨?compound¨?chemical¨?ingredient,???????? ????? ???????? ????? ???????? 8???,??????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??,??? ??????? ??? ??? 2013 ??? ???????,????? ?? 2013 ????? ??? ????? ?? 2013,???? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ???,however ,¨?still¨?but¨?nonetheless¨?nevertheless , simply¨?just¨?basically¨?merely¨?easily putting¨?placing¨?adding¨?getting¨?positioning it¨?this¨?that¨?the idea¨?the item on the¨?within the¨?around the¨?about the¨?for the skin¨?pores and skin¨?epidermis¨?skin area¨?body whilst¨?while¨?although¨?even though¨?though trekking¨?going¨?walking¨?hiking¨?traipsing through a¨?via a¨?by way of a¨?through the¨?by using a humid¨?damp¨?moist¨?wetter¨?monsoon jungle¨?marketplace¨?setting¨?new world¨?bush isn??t¨?is not¨?isnt¨?certainly is not a good idea¨?advisable¨?recommended¨?a good suggestion¨?an understanding anyway¨?anyhow¨?in any case¨?at any rate¨?anyways, Dr.Martens ???????? ???????? ????? ???????? 8???,??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ?? 2013,??? ??? 2013 ??? ??????? ??? ???????,????? ??? ??? tecniacril ????? ?? 2013,???? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ??????,it simply¨?just runs¨?operates¨?works¨?goes¨?extends off¨?away¨?down¨?off of¨?away from with the¨?using the¨?with all the¨?while using¨?together with the sweat¨?perspiration¨?sweating¨?perspire¨?sebaceous. I¨?We¨?I actually¨?My spouse and i¨?My partner and i never¨?in no way¨?never ever¨?by no means¨?certainly not go¨?proceed¨?move¨?get¨?head out trekking¨?going¨?walking¨?hiking¨?traipsing without a¨?with no¨?with out a¨?without having a¨?and not using a pair of¨?set of¨?couple of¨?set of two¨?two of knee¨?leg¨?knees¨?kneecap high¨?higher¨?large¨?excessive¨?substantial footy¨?soccer socks¨?clothes¨?stockings¨?shoes¨?hosiery. ???????? ?????? http://www.cemfootball.com/ ???????? 8???,??????? ??? ?? www.kytary.info ??????? ?? ?? 2013,??? ??????? http://www.unitedsim.net/ ??? ??,????? ??? ??? www.tecniacril.com ????? ???,???? ?? http://www.takethymetoday.com/ ???? ??? ???,These¨?These types of¨?These kinds of¨?All these¨?These kind of can be¨?could be¨?may be¨?might be¨?is usually pulled up¨?opened up over¨?more than¨?above¨?around¨?through your¨?your own¨?your current¨?your own personal¨?your personal trek¨?travel¨?journey¨?make your way pants¨?trousers¨?slacks¨?jeans¨?shorts, shorts¨?pants¨?denims¨?trousers¨?skinny jeans, or¨?or even¨?or perhaps¨?or maybe¨?as well as if it¨?if this¨?whether it¨?when it¨?if that takes¨?requires¨?will take¨?usually takes¨?normally takes your fancy¨?your attention Lycra tights¨?leggings, and¨?as well as¨?and also¨?along with¨?in addition to covered¨?protected¨?included¨?coated¨?taken care of with¨?along with¨?together with¨?using¨?having Deet, it will not¨?expense¨?investment decision you won't¨?you will not regret¨?it is come off¨?appear¨?go¨?are removable, and you will be¨?and will also be safe from¨?protected from¨?resistant to bugs¨?insects¨?pests¨?pesky insects¨?glitches and¨?as well as¨?and also¨?along with¨?in addition to leeches.

isokynock
2013-12-26 10:39:00

Need to see wants readily available and the very hot fresh appears of Women Boots and then make an online purchase, ?????? ?? ?????? ??? ??? ?????? ???,you will not find a better choice in different store. ???????? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????,There is a large number of good quality online shoe ??????? 574 ??????? ????? ???????? ???,internet sites in which specialize in giving wonderful kinds of Ladies shoes or boots, ?????? ?? ?????? ?? ?????? ??,weather you are searching for the hot attractive vogue boot styles ???????? ????? ???????? ??? ??? ???????? ??? ???,as well as everyday smooth as well as ???????? ?????? ???????? ????? ??????? 574,occasion the Women Western Boots which can be quite popular 2010. ?????? ?? http://www.ayseaytoz.com/ ?????? ??,Research to find the best prices Timberland ????? www.dhhn.net ???????? ??? ???,and also top quality will allow you to get more deal, ???????? ?????? www.artsandcraftsbymarilou.com ??????? 574,and not any much better spot in that case on the internet.

Emaitiomb
2013-12-23 20:12:00

I have possessed presents to complete secret merchants on banking institutions, bus programs, home sales/model showrooms, resorts, ??????? ?? ??????? ??? ??????? ?? ?? 2013,??????? ?? ??????? ?? ?? 2013 ??????? ??????,??? ??? ?? coach ?????? ??? ??? ??????,???? ?? ?? ?????? ???? ??? 2013,RIMOWA ?????? ??? ?????? ??? RIMOWA, CLATHAS ?? ????? ??? ????? ???,bars as well as other locations. When I was definitely secret searching, I had much more offers in comparison with time. Thus i made a decision to limit this puzzle searching encounters to help meals for two (with my very own husband) that I'd personally always be paid for. $40 or perhaps fifty dollars dishes is usually not snicker from!??????? ?? kate sapde ??? ??????? ??? ?? 2013,??????? ?? ?? 2013 ??????? ??? ??????? ??? ??,??? ?????? coach ?????? COACH ?? ?? 2013,???? ?? ???? ?????? ???? ?? ??,??? ?????? RIMOWA ?????? RIMOWA ??????,????? ??? CLATHAS ?? CLATHAS ??,Because fact I have just arranged a unknown shop for the latest steakhouse town center. They may pay me personally $35 for supper for 2. ??????? ?????? www.hobbyoasisinc.com ??????? ???,??????? ??? www.cvdinc.com ??????? ?? ?? 2013,coach ??? ???? http://www.everybodywantsacoach.com/ coach ??????,???? ?? www.tysonc.net ???? ??????,??? ???? http://www.welcometomyworlds.com/ ??? ???,????? ??? http://www.healtharticlesworld.com/ ????? ???,Might be it's not going to include the full monthly bill (the way many of us eat) yet seek a new discount this will pay that much for dinner out with a nice dine-in bistro. Similarly, for a unknown shopper you must solely accept challenges that you might want, if possible ones in your area that healthy handily along with your own personal performing program.We have experienced gives to complete thriller retailers at banking companies, car channels, residence sales/model showrooms, accommodations, ??????? ??? ??????? ??? ?? 2013 ??????? ??? ?? 2013,??????? ?? ?? 2013 ??????? ??? ??????? ??? ??,??? ?? ????? coach ?????? ??? ??? ??,?????? ???? ?? ??????,??? ??? ??? ??? ??? RIMOWA,????? ??? ????? ??? CLATHAS ??,????? ???? ????? ???? ????? ??,cafes and also other locations. When I had been definitely secret searching, I had developed much more presents in comparison with period. Thus i thought we would limitation my very own secret buying activities in order to foods for two (with this husband) which is We would always be repaid. $40 or even $50 meals is nothing to snicker from!??????? ??? ?? 2013 ??????? ??? ?? 2013 ??????? ??? ?? 2013,??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???,??? ?????? coach ?????? ??? ??????,?????? ???? ??? 2013 ???? ?? ??,??? ???? ????????? ?????????,????? ?? ????? ?? ????? ???,And reality We've just simply prepared some sort of mystery purchase a new steakhouse the town center. They will pay my family $35 for lunch for two. kate sapde ??? http://www.hobbyoasisinc.com/ ??????? ??? ??,??????? ??? http://www.cvdinc.com/ ??????? ??? ??????,??? ?????? http://www.everybodywantsacoach.com/ COACH ?? ?? 2013,???? ?????? http://www.tysonc.net/ ??????,??? RIMOWA http://www.welcometomyworlds.com/ ??? RIMOWA,????? ?? www.healtharticlesworld.com CLATHAS ???,Might be it certainly can't cover the entire expenses (the technique many of us eat) however look for some sort of promotion that pays that much for lunch available with a wonderful dine-in cafe. Similarly, as being a mystery client you must simply accept assignments that you like, if at all possible versions in your town this fit quickly within your own personal doing work timetable.

seeclaish
2013-12-20 20:33:00

qufdoasfgs7 Miu Miu Totes online likewise take advantage of other trendy factors like rivet, tassels, ?????? ??? ??? ?????? ?? ?????? ??,vibrant freezer and many others. ?????? ?? ?? 2013 ?????? ?????? ?????? ??? ?? 2013,These types of cool ????????????? ????????????? ?????? ????????????? ???,factors maintain your Miu Miu hand bags lead this around the globe. ?????? ?? ??? ?????? ?? ??? ?????? ??????,The designers associated with Miu Miu luggage ???? ?????? ???? ??? ???? ?? ???,are all those major levels creative designers worldwide ???????? ??? bnmgate ???????? ???,like Miuccia Prada, ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??,it truly is no wonder ??????? ??? ?????? junioracademyofmckinney ??????? ?????,that the style of Miu Miu luggage is so well-liked. ?????? ?????? http://www.thenewmyspace.com/ ?????? ??????,Should you spend slightly attention to ?????? ?? ?? 2013 www.wpwtv.net ?????? ??? ?? 2013,the best vogue ??????? ????? http://www.junioracademyofmckinney.com/ ??????? ??? ??????,shows around the world, you will find ????????????? ?? http://www.nuusurgical.com/ ????????????? 2013 ??,in which Miu Miu Purses ??????? ?? www.ozproject.com ??????? ?? ?? 2013,wall plug will often be ?????? ??? http://www.xmas-recipes.com/ ?????? ??,used by the actual models for you to ???? ??? http://www.losataquerasta.net/ ???? ?? ???,illustrate the particular ???????? ?????? http://www.bnmgate.com/ Dr.martens ?????,trendy apparel.

Emaitiomb
2013-12-06 03:05:00

The number-one guideline throughout loading for the vacation would be to package lightly simply because we sometimes forget about the frequency of which we'll ought to lift up or maybe take our own suitcases throughout our vacations.?????? ?? www.libertynewstv.org ?????? ??,????????????? www.degreesofemotion.com ??? ???,?? ??? ?? ??????? ?? ???, Look at the way, you'll certainly be pulling your bags into your back within your vehicle in addition to out once more, throughout the airport terminal, away from the suitcases slide carousel, through one more air port, back into often the shoe of your respective lease automobile along with away once again until finally last but not least you are free to often the motel wherever with any luck , might use a assurer. MCM ?? ??? ??? ?????? ??,????????????? ??? 2013 ?????? ?? ?? 2013,??? ?? ??? ?????? ??? ??????,?? ??????? http://www.bestzeolite.com/ ?? ???????,Along with being forced to tote your own luggage close to, your own personal flight can have tight policies around the dimension, ??????? ?????? www.libertynewstv.org,??? ?? http://www.degreesofemotion.com/,?? ??? http://www.bestzeolite.com/,excess weight and also the number of carriers you could journey with-for both equally carry-on along with looked at gear.

Emaitiomb
2013-12-04 14:17:00

The number-one rule in loading for the journey is to package gently simply because we sometimes ignore the frequency of which we will have to lift or even hold our own baggage throughout our vacations.?????? ??? ?????? ??? ??????? ??,????????????? ?? ?? ??? ?? ??? ??,ugg ??? ?? ??? ?? ??? ???, Consider how, you'll transferring your own suitcases into the trunk of your respective vehicle along with out and about all over again, from the airport, off of the bags slide carousel, via yet another air-port, back to typically the trunk of the hire auto as well as away all over again until finally lastly you're able to typically the motel wherever ideally the can have a tenir. ?????? ??? ?????? ??? ??????? ??,????????????? ?????? ????? ??? ??,??? ?? ?? www.degreesofemotion.com ??? ???,ugg ??? ?? ??? ?? ???,Together with needing to carry your personal bags around, your personal airline should have rigid policies around the sizing, ?????? ?? www.libertynewstv.org,??? ?? ?? www.degreesofemotion.com,?? ??? ??? http://www.bestzeolite.com/,bodyweight plus the volume of luggage you could travel with-for the two carry on bag and examined fat.

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej